Eğitim

Ankara Dershane Fiyatları

Ankara Dershane | En İyi Ankara Dershane Fiyatları Yorumları Listesi. İnsan yaşamındaki en uzun ve planlı programlı öğrenim formal çerçevede yapılan öğrenimdir. Bu öğrenim insan hayatında istek dışı veya isteğe bağlı olarak gerçekleşen informal eğitimden farklı olarak, insanın hayattaki mesleki yönelimlerinin temelini ve başarıya bağlı olarak seçimlerinin oluştuğu eğitim biçimidir. İşte bu sürece girerek hayata yönelik eğitim öğretimini sürdüren öğrenciler elde ettikleri başarılara bağlı olarak kendilerine kendi elleri ve emekleri ile aslında bir gelecek yaratmaktadırlar.

Verilen eğitimsel desteğin özelliklede devlet sistemleri tarafından oluşturulması, desteklenmesi ve iş ortamlarına yönelik devlet yönetiminin eğitimsel bazda yapılması toplumsal gelişmişlik ve ilerlemenin de oluşmasına katkı sağlamaktadır. Buna bağlı olarak da devlet dışındaki yine milli eğitime bağlı olarak eğitim öğretim faaliyeti sürdürülen dershaneler içinde Ankara Dershane eğitimde amaçlanan başarıya ulaşmanın en iddialı adresi olarak görülmektedir.

Makale İçeriği

Ankara Dershane

Modern bir eğitim kurumu olarak öğrenim faaliyeti yürüten kurumumuz her manada eksiksiz eğitim faaliyeti yürütmektedirler. Özellikle de akademik kadrosu tarafından eğitimsel başarının kazanılmasında Ankarada Dershane diğer kurumlardan farklılaştırmaktadır. Kurumumuz akademik kadromuz dışında da tam bir eğitim öğretim materyalleri çeşitliliği açısından zenginlik göstermektedir. Bu durum verilen eğitim öğretimin teknolojik materyaller ile desteklenerek kalıcılaşmasını sağlamaktadır.


2024 Ortadoğulular Erken Kayıt Dönemi Başladı!


CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Kalıcılaşan eğitim ile başarıya kolaylıkla ulaşan öğrencilerimiz buna bağlı olarak hayatlarındaki mesleki kazanım açısından önemli verimler elde etmektedirler. Eğitim öğretim süreci içerisinde öğrenci kayıtlarına başlandığı dönemden eğitim öğretimin bittiği ve öğrenci tercihlerinde bile öğrencilerine destek ve hizmet vermektedir. Öğretimsel manada özellikle birebir özel eğitim, ders çalışma yönlendirme ve odaklanma sorunu taşıyan öğrencileri eğitim öğretime hazırlayarak başarıya ulaştıran dershanemiz, konumsal ve maddi açıdan da tüm kesimlere hitap etmektedir.

Ankara’da Eğitim

Eğitimi maddi kazanım merkezi anlayışından uzak tutarak, manevi insan kazanımı değerinde toplumsal gelişimin adresi imajıyla hizmet veren Ankarada Dershane bu amacıyla üniversiteyi hayallerinde yaşatan öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmektedir. Hayallerine ve yaşamlarında başarılı bir geleceğe dershanemizin eğitim anlayışı, öğretim tarz ve planlaması ile ulaşan öğrencilerimiz ve velilerimiz geleceğe koşmakta zorlanan her bireye Ankara’daki eğitimin tek adresi olarak dershanemizi göstermektedir.

Siz değerli öğrencilerimizi amaçlarına ulaşmak amacıyla eğitim sürecinden başarıyla geçirmeye biz her zaman varız. Sizde güzel bir geleceğe ulaşmanın adresi olarak bizi görüyorsanız kurumumuzda sizi ağırlamaktan onur duyarız. Ankara dershane lise adlı makalemizden de yararlanabilirsiniz.

Ankarada en iyi dershane

Ankarada en iyi dershane araştırması içerisine bir çok öğrenci şu aralarda girmiş durumda. Öğrenciler yaz tatilinin girmesi ile birlikte bir sonra ki dönem için dershane arayışları içerisine girmiş durumda. Özellikle de mezun olan öğrenciler bu arayış içerisindeler.

Mezun öğrencilerin bazıları çalıştıkları için kendilerine uygun dershanelerin hafta sonlarında eğitim vermesini istiyor. Başarılı bir dershane de eğitim almak isteyen mezun öğrenciler Ankarada en iyi dershane arayarak uzun yıllar çalışmadıkları için bu açığı kapatmak istiyor. Ankaradaki dershaneler öğrencilerin düzenli olarak çalışmalarına, çalışma disiplinini elde etmelerine, sınava yönelik olarak düzenli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olmaktadır.

Ankara’da En Başarılı Dershane

Bu nedenle sınav girecek olan her öğrenci tarafından dershane arayışı bulunmaktadır. Başarılı dershaneler sınavda öğrencilere istedikleri puanları kazandıran, istedikleri okullarda eğitim alabilme hakkına sahip olmalarına yardımcı olan kurumlardır. Bu nedenle dershaneler araştırılırken mezun ettikleri öğrencilerin başarılarına bakılmalıdır. Dershanenin başarısı hakkında bilgiyi ancak bu şekilde elde edebiliriz.

Ankarada en iyi dershane öğrencilerine en iyi hizmeti veren kurumlardır. Öğrencilerinin başarılı olabilmeleri için ders saatlerini artıran kurumlar onların konu eksiklikleri çekmemesi için bunu yapmaktadır. Bazı kurumlarda haftalık 20 saat ders işlenirken bazı kurumlarda ise bu durum 30 saati bulabilmektedir. Her dershane de bulunan etüt dersleri belirli günlerde ve belirli bir süre alınırken yine Ankarada en iyi dershanede bu süre çok daha fazla verilmekte ve öğrenciler istedikleri zaman etüt derslerini alabilmektedirler.

Ankarada en iyi dershane kategorisi içerisine giren dershaneler diğer kurumlara göre daha farklı fiyat aralıklarına sahip olabilmektedir. Bu dershaneler bu fiyatları belirlerken verdikleri hizmetlere, ders saatlerine, bulundukları yerlere, öğretmen kalitelerine göre fiyatlar belirlemektedir. Dershanelerin en çok dikkat ettikleri ise dersliklerde ki öğrenci mevcutları.

Öğrenci mevcudu derslerin daha rahat işlenmesi, derslerin daha akıcı geçmesi, öğrencilerin dikkatlerini toplamaları ve daha etkin ders işlemeleri için çok önemlidir. Ankarada en iyi dershanelere bakıldığında dersliklerde öğrenci sayılarının 18 kişiyi geçmediği görülür. Öğrenciler bu şekilde olan dersliklerde dikkatlerini daha iyi toplayarak kendilerini derslerine verebilmektedirler. Sınıf mevcudunun az olması da yine dershanelerin ücretlerine yansıyabilen bir özelliktir.

Derslerin akıcı geçmesi için dershaneler her zaman en etkili olan öğretim yöntem ve teknikler ile ders işlemektedirler. Öğrencilerin derslerde sıkılmaması için ders anlatım yöntemlerini belirli atalıklar ile ve derse göre değiştirmektedirler.

Öğrencilerin her zaman için güncel bilgilerden ve haberlerden haberdar olmalarını sağlayan kişiler bulunmaktadır. Ayrıca sınav hakkında elde edilen bilgiler anında öğrencilere bildirilmektedir. Sınav en iyi şekilde hazırlanmasını istedikleri için sınav hakkında en küçük değişikliklerden öğrencilerin haberlerinin olmasına çok dikkat etmektedirler.

Bugün ki yazım da sizlere Ankarada en iyi dershane hakkında faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonra ki yazım da sizlere Ankaranın en başarılı dershaneleri hakkında faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalışacağım.

Eğitim insanın kendi isteği ile veya kendi isteği dışında hayat süresince elde edinilen programlı veya kasıtlı istendik bilgidir. Günümüzde, insanlarımız geleceğe yönelik amaçlarına ulaşmak amacıyla eğitim sürecinden geçme ve okudukları okulları başarı ile bitirme zorunluluğunu yaşamaktadır. Bu süreçlerden en önemlilerinden biri de öğrencinin okul eğitimi süresince veya okul bitiminden sonra devam ettikleri dershane süreçleridir.

Ankaradaki dershaneler nitelikli sosyal bireyler yetiştirmek için hem de eğitimin çok yönlü olarak gelişim ve ilerleyişi açısından gerek eğitimsel gerekse kültürel sosyal bireyler yetiştirmede önem arz eden bir konuma sahiptir.

Devamlı değişen dünyada eğitim program ve metotları da yeniliklere uygun hazırlanmalıdır. Bilimin kural ve kanunlarına aykırı düşen bir eğitim programı kişileri istenilen hedefe ulaştıramaz ve çağdaş olmaktan uzak kalır. Teknolojik gelişmelere ayak uydurmalıdır. Her toplum kalkınmak ve sosyal refaha kavuşmak ister. Kalkınmak ve sosyal refaha kavuşmak ancak eğitimde kaliteyi yakalamakla olur. Bunun için eğitim programları kaliteyi hedefleyerek hazırlanmalıdır.

Eğitim programları kaliteli eleman yetiştirmeyi amaçladığı takdirde üretimde kalite ve verim de artacaktır. Bunun için öğretim programları öğrencilerin kabiliyet ve kapasiteleri ölçüsünde mesleklerinde geliştirilmelerini, böylece istihdam alanlarına kaliteli eleman yetiştirmeyi amaçlarlar. Öğrenciler, kabiliyet ve kapasitelerine göre sınıflandırılmalıdır.

Ankaradaki Dershaneler şehrin bilinen ve siyasi yönlerinin kuvvetli olmasından dolayı kalitelerinden taviz vermezler. Burada çok sayıda öğrenci her sene liseden mezun olmakta ve üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşmektedir. Tabi ki bunun en büyük artısını burada hizmet veren dershaneler sağlamaktadır.

Dershanelerin öğrencilerin hayatında önemli bir yeri vardır. Okullarda verilen eğitimlerin yeterli olmaması, üniversite hazırlığına yönelik özel eğitimlerin okullarda verilmemesi gibi nedenlerden dolayı öğrenciler başarılarını kanıtlamak ve yükseltmek için dershaneye gitmeyi tercih ederler.

Ankaradaki Dershaneler bu konuda en iyi hizmetleri sağlayan kurumlar olup marka değeri yüksek yerlerdir. Bu da öğrenciler açısından son derece faydalı sonuçların oluşmasına yardımcı olmaktadır. Tabi ki dershane seçerken dikkatli olmak gerektiğini unutmamak gerekir.

Ankaradaki dershaneler dış ve içyapısının ferahlığına, dershanede var olan sınıfların ferahlığına, çalışma salonlarının varlığı ve sayısına, dershanedeki akademik kadronun tecrübesine, ders saatleri ve etüt saatlerinin sıklığına, eksik kalınan derslerde verilecek ve yapılacak eğitimsel tekrar ve soru çözümü ile öğrencinin eğitimsel eksikliğinin giderilmesine göre diğer eğitim kurumlarına oranla öğrenciye sunduğu imkânlar ile farklılık göstermektedir.

Yukarıda saydığım dershanede bulunması gereken fiziki koşullardan başlamak üzere, eğitimsel imkânları en iyi şekilde taşıyan ve öğrencilerin gelişimi için kendisini her açıdan eksiksiz olarak gösterip dershane programını kusursuz oluşturan bir dershane ile bu özellikleri tam olarak karşılayamayan bir dershanenin eğitim dünyasında elde edeceği başarılarda doğal olarak aynı olmamaktadır. İşte Ankaradaki dershaneler olarak bizim dershanemiz kendi bölgesinde eğitimsel farklılık ve gelişmişliğin tek uğrak adresi olmaktadır. Nitekim bu durum öğrencilerimizin de başarılarına en iyi şekilde yansımaktadır.

Ülkemiz şartlarına baktığımız zaman eğitimin en yoğun olarak verildiği ve üniversiteye hazırlıkta öğrenciyi en iyi bir şekilde amacına ulaşmada eğiten dershanelerin akademik eğitim kadrosudur. Bu açıdan alanında tecrübeli yıllarca dershanelerde çalışmış olan öğretmenlerden oluşmuş bir kadroya sahip olan dershanelerin eğitim sürecinde kadrosunda değişiklik göstermeyen kemik ( ana kadro ) oluşturması önemlidir. Çünkü eğitim süresince ikide bir değişen bir kadroya sahip bir dershanede eğitimsel manada öğrenci üzerinde olumsuz bir profil çizeceği bilinen ve ülkemizde yaşanılan gerçeklerdendir.

Nitekim buna bağlı olarak öğrencilerin eğitimlerinin iki de bir değişen öğretmenlerden dolayı gelen yeni öğretmene alışma ve adaptasyon sürecinin yaşanacak olması nedeniyle eğitimsel eksikliklerin yaşanacak olması da, öğrencileri sınavlardan verim alamayan ve bundan dolayı da eksik verilen. Hatta geri de kalınan konulardan dolayı sıkıntılar ve başarısızlıklar yaşamalarına sebep olacaktır.

Nitekim buna karşın kemik kadrosunu tam olarak tecrübeli öğretmenlerden oluşturan bir dershanede ikide bir öğretmen değişiminin olamayacağı ve eğitimsel manada öğrencilerin sıkıntılar yaşamamasından dolayı, üniversiteye yönelik girilecek deneme sınavlarında başarılar elde edinilmesi ve öğrencinin sürekli olarak ilerleyen eğitim sürecinde gelişmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Böyle bir durumda haliyle eğitimsel manada kendini kanıtlayan dershane ile eğitimsel eksikliklerin yaşandığı dershane arasında da farklılıklar olmasına rağmen Ankaradaki dershaneler olarak bizim dershanemiz kaliteli eğitimi en uygun fiyatlar ile eğitimin gelişip nitelikli bir toplum olarak güçlenmemizin öncüsü olarak toplumda hizmet vermektedir

Bundan dolayıdır ki Ankaradaki Dershaneler eğitimsel manada her zaman öğrencilerinin yanında olup öğrencilerinin eğitimsel olarak gelişmiş bireyler olarak toplumun beklentisini karşılayacak olgun vatandaşlar olarak yetiştirilmesini değişen dünya şartları ile en iyi şekilde üstlenmektedir.

Eğitimsel açıdan öğrencinin gelişiminin ve eğitime yönelik atılan temellerin en önemli emektarları ise öğretmenlerimiz olup dershanemizde var olan tüm öğretmenlerimiz alanında uzman, tecrübeli ve kendilerini en iyi derecede yetiştirmiş bireyler olmakla beraber, öğrencilerimizi en iyi şekilde derse odaklamada uzman ve öğrenci motivasyonunun ve ilgisinin derse yöneltilip dersi öğrenciye sevdirerek eğitimi en iyi şekilde vermeye ve bunun karşılığı olarak da topluma güzel ve eğitime duyarlı bireyler yetiştirme konusunda kendini kanıtlamış bir kadrodan oluşmaktadır

Ankaradaki Dershaneler başarılı bir gelecek için öğrencilerle birebir ilgilenir yani sadece maddi durum için faaliyet göstermemekteyiz. Öğrenciler bizim geleceğimiz ancak sadece bizim çabalarımız ile değil ailelerin de bize yardımcı olması ile bu süreci sorunsuz bir şekilde geçebiliriz.

Dershanemizin öğrencilerini mezun ettikten sonra, öğrenciye eğitimsel manada birçok şey kazandırdığı görülmektedir. Tam öğrenme modeline uygun hareket eden Ankaradaki Dershaneler bu bağlamda en gelişmiş teknolojik eğitimsel materyal imkânını öğrencilerimize sağlamaktayız. Bundan dolayıdır ki öğrencilerimizin akademik olarak geri kalması söz konusu olmamakla beraber birebir ilgilendiğimiz için tüm öğrencilerimizin elinin altında her zaman hazırda bekleyen bir etüt görevi de görmekteyiz.

Buna ek olarak ekstradan yaptığımız etüt saatleri, sınırsız kaynak ve birebir soru çözüm saatlerimiz sayesinde öğrencilerimizin eğitimsel gelişmişliklerinin arttırılmasına dershanelerimiz öncesinde elde ettikleri bilgiden farklı olarak kazandıkları bilgiyi güçlü bir şekilde hafızasında tutmaya yönelik eğitimsel ve güdüsel çalışmalarımız neticesinde birçok öğrencimizin hayalini süsleyen üniversite, bölüm ve amaçları çerçevesinde geleceğe yönelik iyi bir bölümü kazanmalarının en önemli aracı olmaktayız.

Ankara’da En iyi dershaneler nerede?

Ankara, ülkemizin en büyük ve en kalabalık illerinden biri olmakla birlikte politik açıdan tek varlığı ve değeridir. Haliyle bu ilin diğer illerle kıyaslanması mümkün bile değildir. Eğitim kurumlarının ve diğer kurumların adım atarken dikkatli oldukları bu ilde, çok sayıda dershane bulunmaktadır ve her sene binlerce öğrenci eğitimini daha iyi şekilde tamamlamak ve iyi bir üniversite bölümüne girişi yapmak için dershane arayışı içine giriyor.

Ankaradaki Dershaneler aslında en iyi eğitim sistemine sahipler ama yine de iyi bir dershaneyi bulabilmek için detaylı bir şekilde araştırma yapmak gerekir. Ankara dershane fiyatları bakımından diğer illere göre yüksek olsa da sunulan eğitim hizmetlerini incelediğinizde fiyatların gayet makul seviyede olduğunu göreceksiniz.

Ankaranın en iyi dershaneleri

Ankara dershane sayısı bakımından en zengin illerimizden birinin Ankara olduğunu söyleyebiliriz. Hem nüfusunun kalabalık olması hem de eğitim alanında önemli okulların kentte bulunması, dershane sayısının artmasındaki en büyük faktördür. Hal böyle olunca seçim yapmakta zorlanan aileler, çocuklarının geleceğinin parlak olması adına araştırmalarını yaparken daha dikkatli davranmak zorunda kalıyorlar.

Ankaranın en iyi dershaneleri arasında araştırma yaparken hem maddi açıdan sizi zora sokmayacak hem de eğitim alanında beklentilerinizi en iyi şekilde sağlayacak bir kurumu kolaylıkla bulabilirsiniz aslında. Çünkü Ankaradaki Dershaneler alanında başarılı eğiticileri ile hizmet veren kurumlar olup marka değeri bakımından iyi yerlerde olan isimlerdir. Ankara dershane fiyatları makalemizden de yararlanabilirsiniz.

Ankaradaki Dershane Fiyatları 2022

Ankaradaki Dershane Ücretleri 2019 yılında da beklenen seviyelerde bir artış göstererek ebeveynleri şaşırtmadı. Her yıl belirli oranlarda yapılan zamlarla değişiklik gösteren Ankaradaki Dershane Ücretleri 2019 net rakamlarının açıklanması ile birlikte, erken kayıt indirimlerinden yararlanmak isteyen bireyler dershanelere yöneldi.
Her ne kadar Ankaradaki Dershane Ücretleri 2019 yılında pek çok ile göre daha makul aralıklarda seyretse de, birçok aile bu fiyatlar üzerinden indirim yolu aramaya devam ediyor. Bu da ülkemizin genel ekonomik durumundan kaynaklanıyor elbette. Her alanda olduğu gibi gelir dağılımında da büyük bir dengesizlik söz konusu, malum. Bu nedenle dershane indirimleri ve ödeme koşulları pek çok aile için önem arz ediyor. Yaşadığı toplumun kaygılarını, genel durumunu yakından takip eden

Ankaranın en başarılı dershaneleri bu anlamda ailelere destek olabilmek adına pek çok farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Bu da özellikle dar gelirli aileler için çok büyük bir kolaylık. Her ebeveyn elbette ki çocuğu için en geniş olanakları sağlayabilmeyi ister. Özellikle de pek çok öğrencinin özel okullar, kolejler, özel dersler gibi imkânlarla öne çıktığı LGS, YKS gibi sınavların öncesinde, Ankaradaki dershaneler bünyesinde alınacak eğitim desteği bazı bireyler için çok daha önemli. Bu özellikle özel kurumlardan yararlanacak maddi gücü olmayan öğrenciler için çok daha değerli bir destek.

Devlet okullarının imkânları zaten hepimiz tarafından malum. Bu şartlar bireyleri uzun yıllardır dershanelere mecbur bırakmış durumdaydı zaten. Fakat son dönemde özel okulların, kolejlerin, özel Anadolu liselerinin hızla artması, birçok ebeveynin buralardaki nitelikli eğitimi tercih etmesi nedeni ile süregelen yarış daha da ivme kazanmış durumda. Ve yazık ki özel kurumlarda eğitim hayatına devam eden öğrenciler devlet okullarındakilere oranla sınavlarda çok daha avantajlı ve başarı oranları çok daha yüksek.

Özellikle devlet okulundaki öğrencilerin başka bir program tarafından desteklenmesi zorunluluğunu doğruyor. Burada da en önemli görev dershanelere düşüyor. Aradaki eğitim açığını bu kadar dar bir zamanda tamamen kapatabilmek oldukça zor. Ama en azından dershanelere devam öğrenciler dershane tarafından belirlenen hızlandırılmış eğitim programı sayesinde sınava çok daha iyi hazırlanabiliyorlar.

Ankaradaki En İyi Dershaneler başarılarını kanıtlamış, eğitim alanında marka haline gelmiş kurumlardır. Ailelerin güven içinde tercih ettikleri bu kurumlar, beklentileri karşılayabilme noktasında birbirleriyle hem fiyat bakımından hem de eğitim kalitesi bakımından yarış içindedirler.

İyi bir dershanede eğitim gören öğrenciler, üniversite sınavından daha başarılı puanlar alırlar ve hak ettikleri gibi bir bölümde daha kolay okurlar.Ankaradaki En İyi Dershaneler konularını incelediğinizde, buradan mezun olmuş öğrencilerin memnuniyetlerini görebilirsiniz. Aslında bir anlamda araştırma yaparken hangi dershanenin daha kaliteli olduğunu anlamak adına da bu yöntemi değerlendirebilirsiniz. 

Ankaradaki En İyi Dershaneler konusunda inceleme yaparken bir de dershanenin öğrenciler açısından sunduğu ek avantajları değerlendirmeniz de yine iyi sonuçların elde edilmesi adına son derece faydalı olacaktır.

Ankara’daki Ortadoğulular Dershaneleri listesi:

 • Kızılay Bulvar Dershane
 • Kızılay Karanfil VIP Dershane
 • Kızılay Konur Dershane
 • Mamak Dershane
 • Keçiören Sanatoryum Dershane
 • Keçiören Bağlarbaşı Dershane
 • Yenimahalle Dershane
 • Sincan Dershane
 • Eryaman Dershane
 • Aydınlıkevler Dershane
 • Etimesgut Dershane
 • Batıkent Dershane
 • Ahi Mesut Dershane
 • Çayyolu VIP Dershane

Dershanelerin evlere yakın noktalara kurulu olması bir anlamda öğrencilerin yorulmadan ders çalışmalarına katkıda bulunur. Derslerin yoğun olduğu dönemlerde özellikle yol yorgunluğuna karşı bitkin düşmek istemeyen öğrencilerin kendilerine yakın bir adreste okumaları önemlidir. Ankara’nın büyük bir şehir olması ve her yerde dershanelere yer vermesi sayesinde bu isteğinizi kolaylıkla karşılayabilirsiniz. 

Ankara’nın en seçkin dershaneleri, bilinenin aksine uygun fiyatları ile göze çarparlar. Her ne kadar bazı yerlerde haberler bunun aksine olsa da araştırma yapıldığında Ankara’daki en iyi dershaneler fiyat bakımından daha ekonomik olduğu görülecektir.

Yeni eğitim döneminin bitmesine az bir zaman kalması, ailelerin dershane seçimi için kolları sıvamalarını gerektiriyor. Hem kontenjanların dolmaması hem de doğru bir seçimde bulunabilmek için öncesinden araştırma yaparak karar vermek en doğrusudur. Ankara dershane fiyatları alanında derin bir araştırma içerisine girdiğinizde yeni sezonda fiyatların son derece düşük olduğunu göreceksiniz. Bunu bir fırsata dönüştürerek Ankaradaki en iyi dershaneler arasından seçim yapabilirsiniz.

Hem eğitim kalitesinde beklentilerinizi karşılayabilen hem de fiyat olarak sizi yormayan bir dershanede eğitim görmelerini istediğiniz çocuklarınız için şimdiden araştırma yapmanızı öneririz. Erken kayıt fırsatlarında sunulan indirimlerle ekonomik bütçenize destek sunabilirsiniz. Aradığınız kalite, beklentilerinizin ötesinde seçenekler ve daha fazlası için atacağınız adımlara dikkat edin.

Hayatta en önemli unsur yaşamamızın kalitesidir. Kalite ne kadar artarsa hayatımız o kadar eğlenceli, ne istediğimizi bilen, zorluklarla mücadelede başarı şansı artmış insanlar oluruz. Öğrenci öğrendiğinin hayatına kalite kattığına inandığında kaliteyi hayatlarına yerleştirerek dersi dinleyecektirler. Kaliteye ulaşmak için planlı çalışmak, sıkı çalışmak ve sabır istediğini öğrenci ve velilere öğretmek ve inandırmak zorundalığını hissederek eğitim öğrenme daha sıkı bağlanırlar.

Kaliteli eğitimin ilk amacı olarak dershanemizin öğrenciye öğretmene karşı güven duymasını sağlayacak taktik ve eğitimsel gelişimlere yönelik doyumun veriliyor olmasıdır. Öğrencilerin ihtiyaçlarının farkında olmak ve bu ihtiyaçlara göre oluşturulmuş programlar uygulamak öğrenciyi derse karşı daha istekli hale getirilen kaliteli eğitime odaklanmış bir kurum olmanın da güvencesi kendisinin moral bakımından üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.

Kaliteli dershaneler içinde Ankara Dershane, üzerine çok büyük yük ve eğitimsel sorumluluk düşmektedir. Üzerimize düşen bu kutsal sorumluluğun farkında oluşumuzdan dolayı iyi bir eğitim ile amaçlarına ulaşarak hayata atılmaları ve toplumun içinde nitelikli bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmakta ve onlar için en uygun ve kaliteli eğitim ortamı yaratmaktayız.

Ankara Dershane dış fiziki yapı olarak büyük bir alana kurulmuş olup gerek binanın dış görünümü gerekse içinde bulunan ferah ve planlı bir şekilde imar edilen yapısı tamamen öğrencinin rahatı düşünülerek yapılmıştır. İç fiziksel yapısına baktığımız zaman ise dış fiziksel yapının aynı şekilde düşünülmüş güzelliğini içyapısına girdiğinizde fark etmemek mümkün değildir.

Geniş ve aynı şekilde ferah sınıfları, öğrenci düşünülerek yapılan mobilyaları, geniş kantini, seminer salonları, çalışma salonları ve diğer teknolojik eğitimsel materyallerin tamamı öğrencilerimizin rahatı düşünülerek, mimarlar ve eğitimciler tarafından yapılmıştır. Dershanemizin en önemli özelliği ise alanında yıllarca öğretmenlik yapan uzman ve tecrübeli eğitimci kadromuzdur. Eğitim kadromuzun tamamı öğrenci psikolojisi üzerine mahirleşmiş ve öğrenciye hem çalışmayı, hem de öğrenciyi derse bağlamakla birlikte dersi sevdirmeyi en iyi yapabilen bireylerden özenle seçilerek oluşturulmuştur.

Ankara Dershane olarak eğitimin toplumu cahiliyetten kurtaran en önemli unsur olduğunu bilen bir yapıya sahip bir kurum olduğumuzdan dolayı, öğrencilerimizin okulu sıkıcı bir mekandan ibaret sayarak eğitimden uzaklaşmamaları ve topluma layık nitelikli, duyarlı, eğitimi seven eğitimli bireyler olarak yetişmeleri için Müşteri velinimettir düşüncesinden uzak bir düşüncede olmakta, eğitim velinimettir prensibi çerçevesinde kaliteli bir eğitim ile çalışmalarımızı sürdürerek öğrencilerimizi hayallerine kavuşturarak bölgenin en iyi eğitim kurumu olmaktayız.

Ankara Dershane konusunda oldukça avantajlı bir şehirdir. Bunda büyük bir il olmasının yanı sıra; başkent olmasının da katkısı vardır şüphesiz. Aslında Ankara sadece en kaliteli dershaneler açısından değil üniversiteler, özel okullar, Anadolu Liseleri gibi pek çok kurum açısından da oldukça zengin olduğundan eğitimin de başkentidir. Türkiye’nin en başarılı eğitim ve öğretim kurumları bu şehirde hizmet vermektedir. Bu başarı Ankara Dershane grubu için de geçerlidir tabi ki!

Ankarada dershanelerin yoğun olarak gözlendiği bir merkez olan Kızılay’da, adım başı bir dershaneye ya da özel eğitim kurumuna rastlayabilirsiniz. Bunların tamamı MEB tarafından onaylı, güvenilir ve alanında başarılı kurumlardır. Kızılaydaki dershaneler; bölgenin merkezi lokasyonu, şehrin her yerinden kolay ulaşım sağlanabilmesi, sosyal hayatın çok canlı olması ve alternatif kurumların fazlalığı ile dershane açısından en çok tercih edilen bölgedir. Bunun yanı sıra ilin geneline yayılmış çok başarılı dershaneler de mevcuttur. Kendi muhitinin dışına çıkmak istemeyen bireyler için hemen hemen her ilçede hizmet veren Ankaranın en iyi dershaneleri de yer almaktadır. Bireyler tercihlerine göre bunları da değerlendirmeye alabilirler.

Ankaranın en iyi dershaneleri
Ankaradaki dershaneler çok uzun yıllardır eğitimin önemli bir parçası olarak varlığını sürdüren kurumlardır. Sadece üniversite sınav hazırlığında değil; LGS, YDS, bursluluk gibi sınavların öncesinde de gerekli eğitim programları dâhilinde eğitim desteğinden yararlanılan kurumlarıdır. Özellikle özel okul, kolej ya da Özel Anadolu Lisesi gibi eğitim seviyesi yüksek okullarda eğitim alamayan lise öğrencileri için Ankara Dershane eğitimi almak neredeyse zorunlu hale gelmiştir.

Devlet okullarının eğitimi konusunda özel okulların sağladığı desteği ve olanakları sağlayamıyor oluşu bu zorunluluğun esas kaynağıdır. Bu durumda; bireyler aradaki açığı en aza indirgeyebilmek adına, dershane eğitiminden yararlanma yoluna gitmektedir. Günümüzde dershaneler de oldukça ilerleme kaydetmiş, çağı yakalamak adına daha geniş olanaklarla öğrencilerine en kaliteli eğitim desteğini vermeyi ilke edinmiştir. Daha önceki yıllarda çok da üzerinde durulmayan bireysel eğitim programları, özellikle son dönemde dershanelerin de başarılarını artırmak adına uyguladıkları programlar arasına dâhil edilmiştir. Dershaneler her yıl olduğu gibi bu yıl da; başarıya ulaşma yolunda desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere gereken desteği sağlamaya devam etmektedir.


Ankara eğitim alanına yapılan yatırımların en yoğun olduğu şehirlerimiz arasındadır. Yabancı dile artan yoğun ilgiyle beraber dil kurslarının sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.

İngilizce tercih edilen yabancı diller arasında ilk sırada bulunmaktadır. İş başvuruları incelenirken, İngilizce bilmek artık normal karşılanmaktadır ve İngilizce yanında bir başka yabancı dil istenmektedir. Bu durum yabancı dil bilmenin önemini apaçık ortaya koymaktadır. Kurs seçimi yaparken verilen eğitim kalitesine dikkat etmek hayati önem taşır. İhtiyacınız olduğu konuda verilen programları seçmeniz maddi kayıpların ve zaman kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.

Yabancı Dil Sınavlarına Hazırlık Programları


Ankara Dershane gruplara ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli programlar sunmaktadır. YDS, TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT, PTE ve hazırlık atlama sınavlarına akademik İngilizce kursu programı başlığı altında hazırlanabilirsiniz. Ankara İngilizce kursları size çoğu programda olduğu gibi akademik dil programlarında da %100 başarıyı garanti eder. Öğrenciler üniversite hayatına başlarken İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olsa bile sınav tecrübeleri olmadığı için hazırlık atlama sınavından başarısız olmaktadırlar. Ankara İngilizce kurslarında yeterli sınav tecrübesi kazanarak hazırlık sınıfında bildiği konularda vakit kaybetmeyerek üniversite hayatlarına başlayabilirler.

Genel İngilizce Programı


Ankara Dershane seviyelere göre ayrılmış genel İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Seviye tespitiniz yapıldıktan sonra bulunduğunuz seviyeden İngilizce öğreniminize başlamanız sağlanır. Böylece doğru seviyeden başlayarak emek kayıpları yaşamazsınız. Genel İngilizce programlarında, kelime bilgisi, okuma, yazma, gramer, dinleme ve konuşma gibi dil öğreniminin her alanında uzman eğitimci kadrosu tarafından eğitilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Dil öğrenirken yaşanılan pratik yapma problemine Ankara İngilizce kurslarında kolayca çözüm bulabilirsiniz.

Çocuklar İçin Dil Programları


Aileler çocuklarının eğitimi için büyük maddi yatırımlar yapmaya başladılar. Dil bilmenin bir zorunluluk haline gelmesiyle beraber veliler çocuklarına küçük yaşlardan itibaren dil eğitimi aldırmaya özen gösteriyorlar. Aileler okul seçimleri yaparken verilen dil eğitimi kalitesine de oldukça dikkat etmeye başladırlar. Ankara dil kurslarının sunduğu ilköğretim ve lise İngilizce programlarıyla çocuklarınızın geleceğine önemli katkıda bulunabilirsiniz. Veliler çocuklarının tatil dönemlerini verimli bir şekilde geçirmeleri için Ankara İngilizce kurslarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Kızılay butik dershane

Dil Dershanesi Fiyatları


Modern dünyanın en önemli hususlarından biri eğitimdir. Eğitimin önemi günden güne artmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda ilkokullar, liseler ve üniversiteler karşımıza çıkmaktadır. Baktığımızda eğitim bir süreç seklinde ilerlemesi gözden kaçınılmaz bir gerçektir. Bu süreç içerisinde her bireyin karşısına çeşitli sınavlar çıkamaktadır. Liseye geçiş sınavları, üniversite sınavları gibi bunları sıralayabiliriz. Hayatının büyük bir bölümünü bu sınavlara adayan çoçuklar ve bu süreçte maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen velilerimiz ister istemez yorulmaktadır. Peki bu süreci daha az yorularak nasıl geçirebilirler. Aslında bakıldığında velilerimizi yoran kısım işin maddi sürecidir. Sebebi ise çoçuğun eğitim sürecinde aldığı eğitim destekleridir. Okul artı dershane masrafları velilerimizin belini bükmekte ve onları maddi sıkıntılara yol açmaktadır. Ama velilerimiz bu süreçte çoçuklarının eğitiminden geride bırakmak yerine karşılarına çıkıcak bütün maddi sıkıntılara göğüs germektedir. Çünkü çoçuklarının eğitimi herşeyden önce gelmektedir. Bu süreçte öğrenciye ve veliye büyük sorumluluk düşmektedir. Hem bütçelerini zorlamayacak olan hem de kaliteli eğitim alabilecekleri eğitim kurumu bulmaları gerekir.

Ankara’da eğitim öğretim hizmeti vermekte olan birçok eğitim kurumu yer almaktadır. Bazı dershane sahipleri fiyat konusunda taviz vermezken Ankara kızılay’da yer alan ortadoğulular eğitim kurumları öğrenci ve velilerin en büyük yardımcısıdır. On altı yıllık tecrübesi ve alanında uzman öğretmen kadrosu, aktif rehberlik kadrosu, psikologları ile hizmet vermektedir. Ankara dershanesi olarak verdiğimiz kaliteli eğitim sayesinde Ankara’daki en iyi dershane olma yolunda ilerlemekteyiz. Günümüz insanlarının düşüncelerine bakacak olursak fiyatları yüksek olan dershanelerin eğitim kalitesi rğitim daha iyidir. Düşük fiyatlı dershaneler iyi eğitim sağlayamabilir gibi bir yanılgıya kapılmaktadırlar. Evet birçok dershane bu hususta ilerlemektedir ama ortadoğulular eğitim kurumları bilinenin tam aksine kaliteli eğitimin yanında uygun fiyatı ve ödeme kolaylıkları sayesinde velilerimizin içine su serpmektedir.

Ortadoğulular eğitim kurumları olarak verdiğimiz kaliteli eğitimin yanında velilerimiz dershane ücreti için büyük meblağlar istediğimizi düşünmektedir. Fakat sanıldığının aksine daha düşük bir tutarda eğitim öğretim hizmeti vermekteyiz. Ankara dershanesi olarak bizim için önemli olan öğrencinin başarılı olması hak ettiği üniversite ve liselere gitmesidir. Bu sebeple dershane ücretleri bizim için ikinci planda kalmaktadır. Bakıldığında dudak uçuklatacak dershane fiyatları varken bir yandan da velilerimizin yüzünü güldürücek fiyatlar karşılarına çıkmaktadır. Ankara dershanesi de velilerimizin yüzünü güldüren tarafta yer almaktadır.

Ankara dershanesi olarak velilerimizin en büyük destekçisi olma yolunda on altı yıldır hizmet vermekteyiz. Diğer dershane fiyatlarına oranla daha uygun fiyatla daha kaliteli eğitim hizmeti vermekteyiz. Böylelikle öğrencilerimiz hem hak ettiği başarıyı yakalar hem de velilerimizi de bu eğitim yolcuğunda bütçeleri zorlanmadan içleri rahat bir şekilde çoçuklarının eğitim hayatına en önemli katkıda bulunmuş olurlar.

Ankara dershane fiyatları uygun olmakla beraber yapılan taksitlendirme olanakları sayesinde velilerimiz uygun fiyatın yanında dershane ücretini rahat bir şekilde ödeyebilir. Ankara dershanesi olarak uyguladığımız taksit imkanları velilerin bütçelerine uygun kolaylıklar sağlanarak aylara bölünmektedir. Ankara dershanesi olarak dershane fiyarlarının hem uygun olması hem de kaliteli eğitimin bir arada barınabileceğini göstermiş oluyoruz.

Ortadoğulular eğitim kurumları olarak on altı yıllık tecrübemizin yanında sağladığımız eğitim ve öğretim fırsatları sayesinde öğrencilerimizin yanında velilerimizi de düşündüğümüzün en büyük göstergesidir. Diğer kurumlara istinaden bu düşüncemiz sayesinde Ankara dershanesi bünyesinde pek çok öğrencimizi hak ettiği liselere ve üniversitelere yerleşmesini sağlamaktayız. Hem lise hem de üniversite adayı öğrencilerimize sağladığımız kaliteli eğitimle beraber, bireysel etütler, yaz ve yarıyıl kampları herhangi bir ücret talep etmeden öğrencilerin önüne sunmaktayız.

Ortadoğulular eğitim kurumları olarak uygun fiyat politikamız ve kaliteli eğitimimizle beraberinde siz değerli velilerimizin ve kıymetli öğrencilerimizin yapabileceği en doğru tercih olmaktayız. Amacımız ücretin çok ötesinde öğrencinin başarıya ulaşması ve velilerimizin memnuniyetidir.

Eğitim bireylere bilimsel bilgi aktarımlarının yapıldığı süreci içermektedir. Bu süreç içerisinde aynı zamanda bireylerin kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitimleri de içermektedir. Bununla birlikte topluma uyumlu bireylerin yetiştirilmesi, bireylerin topluma faydası olacak şekilde yetiştirmeye yönelik faaliyetleri de bulunmaktadır. Bireyler eğitim sayesinde bilgi birikimlerine sahip olup aynı zamanda bu bilgiler sayesinde hayatlarını sürdürebilecekleri mesleklerin kazanımına sahip olmaktadır.

Günümüzde eğitimlerin gerçekleştiği okullar eskiye nazaran artış göstermekte aynı zamanda farklılaşmalar olmaktadır. Bu farklılaşmalar eğitim süreci içerisinde kullanılan materyal ve benimsenen öğretim yöntemlerinden tutun, öğretmenin tutumu ve öğrencinin bilincine göre de farklılık göstermektedir. Ayrıca okulların devlet oluşumlu olmasının yanı sıra özel okulların da bulunuşu eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin daha farklı süreçlere maruz kalmasına neden olmaktadır.

Devlet okullarında genel olarak sistemler aynı oluşum içerisinde devam etse de özel okullar genel olarak öğrencilere daha fazla fayda sağlamaktadır. Devlet okullarında okuyan öğrenciler genel olarak kendilerini destekleyecek yardımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu destekleyici unsurların başında dershaneler gelmektedir.

Dershanelerin Gelişimi Giderek Artıyor

Okulların değişimine sebep olan süreçler aynı zamanda dershanelerin de değişimine etkisi olmaktadır. Dershaneler de bu değişimlerden nasibini alarak öğrencilere daha fazla nasıl katkı sağlanabileceği konusunda gelişimler sergilemektedir. Kurumumuzda günümüz eğitim anlayışına ayak uydurarak öğrencilerimize talep ettikleri kaliteli eğitimi vermek adına çalışmalar sergilemektedir. Velilerimiz kurumumuza başvurduğunda dershanemiz hakkında bilgi alabilmektedir. Ankara dershane fiyatları, öğretmenlerimizin deneyimleri hakkında bu ve bunun dışında birçok bilgiyi sizlere sunmaktayız.

Başvuruda bulunan velilerimizin büyük merak konusu olan Ankara dershane fiyatları aslında direkt olarak cevap verilmesi zor olan bir sorudur. Çünkü günümüzde Ankara dershane fiyatları dershanenin bulundurduğu fırsatlara göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte kurumumuzda eğitimin en önemli olan unsuru eğitimcilerimizin deneyimli oluşları sayesinde sizlere kaliteli eğitim konusunda güvence verebilmekteyiz.

Kurumumuzda öğretim yöntemlerini çeşitlendirerek oluşturduğumuz eğitim süreci sayesinde öğrencilerimize farklı yöntem ve yollardan öğretimler sağlamaktayız. Bu sayede konuyu anlamayan ya da öğrenemeyen öğrencilerimiz kalmamaktadır. Okullarında alamadıkları eğitimi kurumumuzda tamamlayarak onları eğitim süreçlerine hazır bireyler haline getirmekteyiz.

Ankara dershaneleri YKS sınavına girecek olan adayların araştırma konusu hanline geldi. Sınavlara hazırlanan öğrenciler bu dönemlerde yoğun bir derhane arayış sürecine girerler. Ankara dershaneleri hakkında araştırma yapacak olursak karşımıza bu konuyla ilgili birçok eğitim kurumu çıkar.

Ankara dershaneleri nasıl araştırılır?


Türkiye’nin en kalabalık illerinden biri olan Ankara, genç nüfusun en yoğun olduğu şehirlerden biridir. Genç nüfusun fazla olması eğitim olanakları açısından öğrencilere büyük fırsatlar sunar.

Ankara’da sınav sürecinde ve okuldaki eğitimine destek arayan öğrenciler Ankara dershaneleri ile ilgili çevresindeki yorumlar ve internet üzerinden araştırmalar yapar.

Ankara Dershaneleri oldukça geniş bir ağı kapsamaktadır. Dershane konusunda araştırma yaparken kişinin ulaşım faktörünü göz önünde bulundurması gerekmektedir. Öğrenciler ve veliler genellikle evlerine en yakın olan eğitim kurumlarını tercih etmek isterler. Sınav sürecinde ulaşım probleminin öğrenciyi yormaması önemli bir etkendir. Ankara dershaneleriyle ilgili araştıma yaparken öğrencinin evine en yakın yerlerin tercih edilmesi mantıklı olacaktır. Uzun mesafeli yerler sınav sürecinde zaman kaybı ve öğrencinin enerjisinin bitmesine neden olacaktır.

Ankara’da Dershane Seçimi

Dershane seçiminde genellikle öğrenciler daha önce dershane eğitimi almış kişilerin tecrübelerinden yola çıkarlar. Her konuda olduğu gibi dershane seçiminde de bize en çok yardım eden araç internet. İnternet üzerinden derhaneye gitmiş kişilerin deneyimlerini okuyarak bilgi sahibi olabiliriz. Okuyacağımız yorumların karar verme sürecinde etkisi oldukça büyük olacaktır.

Dershane arayışına başlamadan önce velilerin öğrencilerin isteklerini dikkate alması gerekmektedir. Dershane ve öğrenci arasında kurulan bağ sınav sürecinde öğrenciyi motive eden bir unsur haline gelir.

Ankara dershaneleri konusunda yapacağımız araştırmada önemli unsurlardan biriside ”eğitim kalitesi”dir. Kurumun sınav sürecinde öğrencinin sınav sistemine adapte olması, sistemli çalışma derecesini arttırması beklenmektedir. Öğrencinin derhane ile bir bağ kurmadan sürece devam etmesi çalışma motivasyonunu büyük ölçüde düşürecektir.

Ankara dershane lise

Dershane lise kavramı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre etüt merkezleri ve dershanelerin, özel okula dönüştürülmesi programı kapsamında okullar, dershaneler ve etüt merkezleri ile ilgili olarak yapılan genel düzenlemeler sonucu ortaya çıkmış olan bir eğitim kurumudur.

Ankara ilinde eğitim hizmeti vermeye başlamış olan Ankara dershane lise adlı okullar, hizmet ve eğitim kalitesi olarak kolej statüsünde, eğitim anlayışı olaraksa dershane mantığında eğitim vermektedirler. Üniversite sınavlarına hazırlık bakımından kolej ve özel liselerde eğitim alacak kadar maddi imkanı olmayan öğrenci kitlesi için uygun fiyatlarla eğitim vermekte olan okullardır.

Genel olarak bakıldığı zaman dershanelerin hükümet ve ilgili bakanlık gözünde aldıkları yeni şekildir. Haftada 20 saat yüzyüze eğitimin verildiği Ankara dershane lise ve benzeri dershane liselerde, sabah ve akşam grubu olmak üzere iki grup halinde eğitim yapılmaktadır. Belirlenen ders saatlerinin dışında ise kalan çalışma saatleri deneme sınavlarıyla değerlendirilerek girilecek sınava yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Dershane Liseye Kimler Gidebilir?

Özellikle 11. sınıf öğrencilerinin devam etmekte olduğu ankara dershane lise ygs ve lgs sınavları için çalışan öğrencilerin tercihi haline gelmiştir. E-okul sistemine kayıtlı olan dershane liseler, 6-7 tane temel ders üzerinde yoğunlaşmış olarak ders vermektedirler. Ders anlatımlarının özellikle yazılı ve performansa dayalı olmasının yarı sıra, eğitimin çoğunluğu sınavlarla desteklenmekte ve sınav alışkanlığı, sınav stresi, strateji ve süre kullanma gibi becerilerin edinilmesi sağlanmaktadır.

Ortaokul eğitimini tamamlamış öğrenciler, 9. sınıfa başlayacakları eğitim öğretim yılında dershane liseleri kayıt yaptırabilirler. Dershane liselerin avantajlarının başında, sınıf mevcutları gelmektedir.

Sınıf mevcutlarının oldukça düşük olduğu dershane liselerde, az sayıdaki öğrenciyle daha özel bir eğitim hizmeti hedeflenmiş, bu sayede tüm öğrencilerle tek tek ve yakından ilgilenmek mümkün kılınmıştır. Bunun yanı sıra dershane liselerin eğitim kadrosu ygs ve lgs sınavlarının birçok püf noktasını bilen, rehber eğitmen kadrosu ise üniversite sınavları ve seçimleri konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. Bu rehber eğitmenler sayesinde çocuklarınız üniversite tercihleri yaparken daha seçimler yapabilmekte ve daha iyi yerlere yerleşebilmektedir.

Ortadoğulular Dershaneleri

Ortadoğulular Eğitim Kurumu olarak bizler 16 yıllık süreç içerisinde Atatürk Bulvarı 135 numara Kızılay da her alan da velilerimize, öğrencilerimize ve bir çok kurumlara alanlarında uzman ekiplerimiz ile birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz. Nedir peki bu eğitimlerimiz;
Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu Özel Ders: Öğrencilerin eksik kaldığı dersler konusunda Ankara Kızılay Ortadoğulular Eğitim Kurumu olarak bu eksikliklerini tamamlamak adına öğretmenlerimiz ile bire bir gördükleri ders programıdır özel ders. Kızılay da çok fazla eğitim kurumu vardır fakat Ankara Ortadoğulular eğitim kurumunu bunlardan farklı olarak kılan en büyük özeliği tecrübeli öğretmen kadrosudur.

Öğrencilerin başarılarını her şeyden önce tutan Kızılay Ortadoğulular Eğitim kurumubaşarısız oldukları derslerin eksiklerinin tamamlanması için alanında yıllarca eğitim vererek uzmanlaşmış, öğrenciye maksimum fayda nasıl sağlanır bunu çözmüş öğretmenlerden eğitim görmeleri ve başarmaları için güçlü bir kadroyla eğitim hizmeti vermektedir. Böyle bir kadrodan eğitim alan öğrencinin derslerinde başarısız olması mümkün değildir. Öğrencilerinizin derslerinde çok daha iyi bir konuma gelebilmesi için kesinlikle Ankara Ortadoğulular eğitim kurumunda 5 kişilik gruplar halinde özel ders uygulamalarına katılmalarını gözümüz kapalı tavsiye ederiz.

Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu Temel Lise

Temel Lise günümüzün sisteminde çok fazla eğitim verilmemesinden dolayı lüks değil kesinlikle bir ihtiyaç haline gelmiştir. Devlet okuluna giden öğrencilerin eğitim konusunda çok fazla fayda görememesinden dolayı dershanelerin kapatılmasından dolayı dışarıdan alınan eğitim desteğine her zaman ihtiyaç olduğundan dönüşüm sağlayan bu eğitim sisteminde temel lise öğrenciler için tekrar büyük bir fırsat olmuştur. Temel liseye gelen öğrencinin ekstra bir kursa gitmesine gerek kalmamaktadır. Normal okuldan daha fazla eğitim alan öğrenci kurs aşamasını da bir arada görmektedir. Bu aynı zamanda öğrencinin daha az yorulması demektir çünkü öğrenci hem okul hem kursa giderek ikiye bölünmemektedir. Temel lise de kalitenin adresi olan

Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu Temel Lisesi 7 katlı binası ile hizmetinizdedir. Öğrencinizin kaliteli bir okulda Temel Lise içerisinde de üniversite eğitimine hazırlanmasını istiyorsanız doğru adres tabiki Anakara Kızılay Ortadoğulular eğitim kurumudur.

Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu

Kızılay Ortadoğulular İlkokul İngilizcesi öğrencilerin temeli açısından çok önemli bir aşama olmasından dolayı okul İngilizcesi yeterli kalmadığından ve öğrencilerin gelecekte her daim İngilizcenin karşılarına çıkmasından dolayı dışarıdan öğrencilerin destek alması çok mantıklı bir karar. Ankara Kızılay ilkokul ikiden itibaren öğrencilere İngilizce eğitim vermekte ve bu işi çok önemsemektedir. Çünkü bu minikler bizim geleceğimizdir ve onların iyi bir eğitim alması yarınlarımız için çok önemlidir. İngilizce çağımızın en büyük gereksinimlerinden biri haline dönüştüğü için ve İngilizceyi sevemeyen bireyler bunu öğrenmek zorunda kaldıkları için eğitim almakta maalesef korkuyor ve zorlanıyorlar. Biz Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu olarak ekibimiz ile bu ön yargıyı ortadan kaldırıyoruz. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize bu dersi sevdirmeyi her şeyden üstün tutmuş ve bunu aşılayarak yola çıkmışlardır. Bir öğrenci öğretmenini severse dersini de sevecektir. Bunu hepimiz bizler de zamanında görmüş yaşamış insanlar olduğumuz için ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin öğretmenlerini seçerken onları dersi sevdirebilecek nitelikte öğretmenler seçmektedir.

Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumun Butik Dershane

Çıkış noktası ve amacı; bireysel eğitimi vurgulayarak 5-7-9 kişilik sınıflarda birebir eğitim olanakları ile öğrencilerimize bu yeni sistemle birlikte daha iyi eğitim imkânları sunmak.Butik Dershaneleri tercih ederken iyi bir araştırma ve analiz yaptıktan sonra dikkat edilecek önemli noktalar vardır. Ortadoğulular Eğitim Kurumumuz butik dershanemizi diğer dershanelerden ayıran öğrencilerimizin bireysel eğitimlerine kişi sınırı koyarak daha da önem vermemizdir. Kayıt yaptırmadan önce Velilerimize ve Öğrencilerimize öncesinde mutlaka bir iki gün deneme derslerine girmelerini gözlemlemelerini ve hocalarımızı derste görüp izlemelerine en iyi şartlarda olanak sağlamaktayız.

Koçlarımız ve danışmanlarımız Çocuklarımızın geleceğinin bu günden planlandığı yerdir Ortadoğulular Eğitim Kurumu Butik dershane. Özel dersin alternatifi olarak dershaneciliğe farklı bir bakış açısı kazandırmaktayız. Çocuğunuzun gelecekte ( bilimde, eğitimde, kültürde, sanayide, ticarette, siyasette) etkin görev üstlenmesini istiyorsanız, çocuğunuza hem uygun hem de doğru yatırım yapmalısınız. Çocuğunuz hep en önde olmalı, girişimcilik ve liderlik niteliklerini geliştirmeli, uyumlu ve sosyal birey olmalıdır. Bizler ekip olarak Rehberlik, Psikolog, Eğitim ile de sizlerle birlikteyiz.

Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu Etüt Merkezi

Kızılay Etüt Merkezi Ortadoğulular Eğitim Kurumu alanında uzman öğretmenleri ile ödev yapmanın sıkıcı bir görev olmadığını ve öğrenmenin zevkli bir olay olduğunu amaç edinmiştir. Ankara Etüt Merkezlerinden Ortadoğulular Eğitim Kurumu ile öğrenciler ev ödevlerini, verilen çalışmalarını, testlerini çözerek öğrendiklerini pekiştirirler. Ankara Kızılay Etüt merkezimiz de öğretmenlerimiz gerektiğinde konu anlatımı da yaparlar. Merkezimiz de sınıflar seviye ye göre gruplar halinde oluşturulur. Ankara Kızılay Etüt Merkezimizde öğrenciler çalışmalarının dışında da yeni alışkanlıklar ve beceriler de kazanır.


Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu Yetişkin İngilizcesi: Hayat boyu karşımıza çıkan dünya da ortak bir dil haline gelmiş İngilizce anadilimiz kadar önemli ve öğrenmemiz gereken bir dildir. Ankara Dil Kursu Ortadoğulular Eğitim Kurumu İngilizceyi sistematik yürütülen bir okul İngilizcesi gibi değil hayatın gerçeğini gerektiren İngilizcenin önemi ile İngilizce eğitimlerini vermeye devam etmektedir.

Ankara Kızılay Dil kuruşumuzdaki amaç hem sınavlara yönelik hem de günlük hayatımızda karşı karşıya gelecekleri İngilizceyi kendi dilimiz gibi öğretmek. Ankara Dil Kursumuz Ortadoğulular Eğitim Kurumu alanında uzman yabancı ve türk hocaları ile İngilizceyi öğrenmek artık daha kolay. Sizleri de kurumumuza gelip uzman ekip arkadaşlarımızla öncelikle görüşmenizi tavsiye ediyoruz.


Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu TYT – YKS

Artık yeni bir sınav sistemi ile karşı karşıyayız. Bu değişen sınav sisteminde TYT yani Temel Yeterlilik Testinin genel amacı, hazırlanan öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, temel cümle bilgisi, imla kurallarını kullanma becerileri, kelime hazinesi, analiz ve sentez yeterliliklerini ölçmektir. Ankara TYT Kursu ve YKS Temel Yeterlilik Testi ile de Ortadoğulular Eğitim Kurumu yeni sistemin getirdiği yürürlüğe göre eğitimlerini bu noktada öğrencilerine en iyi şekilde hzimet vermeye devam ediyor.


Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu Matematik Club

Matematiğin temelini anlamak lazım ki matematiği sevelim ve öğrenelim. Ankara Matematik Dershanesi Ortadoğulular Eğitim Kurumuna göre matematiği sadece sistematik bir ders olarak değil çeşitli özelliklerinin de bilinmesi gerektiğini savunarak eğitimlerine devam ediyor.
Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu İş İngilizcesi: Şimdiye kadar alınan İngilizce eğitimleri ile iş bitmiyor tabi ki. Bir de bunun İş İngilizcesi var. İş İngilizcesi iş dünyasının her bölümünde yer alan ve ihtiyaç duyulan tüm profesyonellerin ve profesyonel olmak isteyenlerin dünyasında yer alan ve yararlanabileceği kendilerini geliştirebilecekleri zengin içerikli bir uygulamadır. Tecrübe gerektiren özel içerikli bir eğitimdir.

Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumu bu tecrübeye ve donanıma iş dünyasına verdiği eğitimler ile kendini kanıtlamış bir eğitim kurumudur.
öğretmen ve kurum yaz okulu imkanlarını da sunmaktadır. Ankara Kızılay Ortadoğulular Eğitim Kurumu bunlardan en bilineni arasına girmeyi başarmıştır.
Ankara Kızılay’ ın merkezinde bulunan Ortadoğulular Eğitim Kurumu başarının asla tesadüf olmadığını bilen bir kurum olarak öğrencilerimize başarıya götüren çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Ankara Dershanesi Rehberlik Sistemi


Eğitim hayatı süresinde öğrenci hem ders konusunda hem de sınav stresi konusunda kendisine destek olacak birine ihtiyaç duyar. Aileler her zaman çocuklarının yanında olsalarda eğitim hayatının içinde yer almadıkları için bazı durumlarda isteselerde destek olamamaktadır. Bu konuda asıl destek olması gerekenlere baktığımızda öğretmenlerin olduğunu görmekteyiz.

Öğretmenler eğitim hayatının içerisinde yer aldıkları için hem eğitimdeki güncel gelişmelerden haberdarlar hem de eğitimin temel taşlarından oldukları için öğrenciye her konuda yardımcı olabilirler. Branş öğretmenlerinden daha çok bu işin eğitimini almış rehberlik öğretmenleri öğrencilere daha çok yardım edebilmektedir. Bu konu üzerinden eğitim alan rehberlik öğretmenleri öğrencinin hem ders çalışma konusunda yardım ederken hem de sınav stresi konusunda onlara yardım etmektedir.

Devlet okulların yeterli sayıda rehberlik öğretmeninin yer almaması tek bir rehberlik öğretmeninin öğrencilere gerekli desteği verememesi eğitim sistemimizin eksi yönlerindendir. Özellikle lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için büyük önem taşısa da devlet liselerindeyeterli sayıda rehberlik öğretmeninin yer almaması ile öğrencilere destek konusunda eksik kalmaktadırlar. Bu konuda özel kuruluşlar öğrencilere rehberlik desteği açısından gerekli imkanları sunmaktadır. Özellikle dershaneler bu hususta birçok imkan sunmaktadır. Rehberlik kadrosu, psikojik danışmanlık, eğitim koçları gibi imkan sunan dershaneler son yıllarda pek çok velinin ve öğrencinin tercihi haline gelmiştir.

Ankara dershanesi olarak eğitim hayatımızın ilk yıllarından itibaren öğrencilerimize hem kaliteli eğitim hemde rehberlik hizmetleri sunmaktayız. 2002’de başlayan eğitim öğretim yolculuğumuzda ilk olarak butik dershane olarak başladık. Devamında sunduğumuz imkanlar ve hergün yükselen başarı ivmemiz sayesinde bünyemize temel lise, yabancı dil kursu, diğer dershane formatı ve matematik kursunu dahil ettik. Her bölümümüzde aynı özeni gösterdiğimiz için hem adımızdan pek çok kez söz ettirdik hem de başarı ivmemizi her geçen gün yükselttik.

Ankara dershanesi olarak öncelikle öğrenciler sunduğumuz başarılardan ardından sunduğumuz rehberlik hizmetlerinden kısaca bahsedelim. Ankara dershanesi olarak butik eğitim anlayışını benimsediğimiz için sınıflarda 10-12 kişi yer almaktadır. Ardından öğrencilerimize sunduğumuz bireysel etüt kolaylıkları, yaz ve yarıyıl kampları, soru çözüm saatleri, zengin kaynaklar, her hafta yeni sınav sistemine uygun hazırlanmış sorularla beraber öğrencilerimizi en iyi şekilde üniversite ve lise sınavına hazırlamaktayız. Ankara dershanesi olarak bir diğer avantajımız ise aktif rehberlik kadromuzdur.

Alanında kenindini geliştirmiş, deneyimli uzman rehberlik kadromuz sayesinde öğrencilerimize birçok alanda yardımcı olmaktayız. Ankara dershanesinde rehberlik öğretmenlerimiz hem çocuklarımızın ders konusunda eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olurken hem de onların kişisel sıkıntılarını dinlemekte bu hususta velilerimizi bilgilendirmektedir. Ankara dershanesi olarak az öncede dediğimiz gibi her hafta deneme sınavları uygulamaktayız. Deneme sınavları sonucu ilk olarak rehberlik öğretmenlerimize gitmektedir.

Öğrencilerimizin netlerinin ve eksik olduğu konuların analizini yapan rehberlik öğretmenlerimiz devamında her öğrenci ile bireysel görüşerek onların eksik oldukları konuları ve nasıl bir çözüm üretmeleri gerektiği konusunda öğrenciye bir plan çizmektedir. Gereken konuda öğrenciyi bireysel etüte yönlendirmektedir. Bireysel etütler sayesinde öğrencilerimiz sıkıntı çektiği konuda öğrencilerimizin öğretmen, öğrenci şeklinde eksik oldukları konuları özel ders niteliğinde gidermelerini sağlamaktadır. Ankara dershanesi rehberlik sisteminin bir diğer parçası her öğrenci özel birebir hazırlanmış çalışma programları ve soru çözüm hedefleri ile öğrencinin dershane dışında evlerinde nasıl ders çalışmaları gerektiği konusunda onlara yardımcı olmaktadır.

Hazırlanan çalışma programları öğrencilerin dershaneye giriş çıkışları ve okul saatlerine göre hazırlanmaktadır. Böylelikle bünyemizde yer alan öğrencilerimiz ders çalışmayı hayatlarının bir parçası haline getirmiş olurlar. Ankara dershanesi rehberlik öğretmenlerinin öğrencilere belirlediği soru çözüm hedefleri ile beraber öğrenci her hafta kendini geçmeyi hedefleyerek sınav senelerinde çok fazla soru çözme imkanı yakalamaktadır.

Ankara dershanesine kayıt olarak sağladığımız sayısız avantajlardan ve bizi diğer dershanelerden ayıran rehberlik sistemimizden yararlanmak adına sizleri de kurumumuza davet ediyoruz.

Ankara dershanesi sınava hazırlık matematik kursu
Matematiğe dair birçok öğrencinin problemler yaşadığı gözden kaçınılmaz bir gerçektir. Bu problemleri gidermek adına pek çok öğrencimiz özel derslere, kurslara ve dershaneler başvurmaktatır. Sorunun temeline baktığımızda öğrencinin ilkokul serüveninden başlayan matematik serüveninde karşısına çıkan matematik öğretmenlerinden kaynaklı olduğunu görüyoruz.

Küçük yaşlarda matematiği sevemeyen öğrenci ilerleyen yıllarda yapamıyorum bahanesinin arkasına sığınarak kendilerini geri çekmektedir. Fakat düşülen en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Bunun sebebi ise öğrencinin ilerleyen yıllarda karşısına çıkan liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında matematik dersinin ağırlık puana sahip olduğudur. Bilindiği üzere 2017-2018 eğitim öğretim dönemine üniversiteye ve liseye giriş sınavlarında yapılan büyük değişikliklerle başladık. Yeni gelen sınav sistemi ile matematiğin bir kat daha önem kazandığını görmekteyiz. Bu yüzden matematiği bir kenara atmak büyük bir hatadır. Sınav adayı öğrencilerin sınav sırasında matematik yapmaması demek birçok rakibinden geride kalması demektir.

Ankara dershanesi olarak eğitim hayatımızın ilk yıllarından bu yana öğrenci merkezli verdiğimiz eğitim sayesinde birçok öğrenciyi liseye ve üniversiteye yerleştirdik. Öğrencinin her eksiğini onları rakiplerinden bir adım önde tutucak her ayrıntıyı göz önünde bulundurarak öğrencilerimizi en doğru 16 yılın verdiği tecrübe ile üniversite ve lise sınavına hazırlamaktayız. Az öncede dediğimiz gibi öğrencilerimizin eksiklerini kapatma özellikle matematik dersi konusunda büyük bir titizlikle eğitim vermekteyiz. Ankara dershanesi olarak bünyemizde liseye hazırlık gruplarına, üniversiteye hazırlık gruplarına ve mezun gruplarına eğitim öğretim hizmeti vermekteyiz. Tüm gruplarımız için düşünülmüş matematik ağırlıklı ders programları ile öğrencilerimizin başarıyı garantilemelerini sağlıyoruz.

Ankara dershanesi olarak matematik ağırlık ders programlarının yanında matematik yaz kampı düzenlemekteyiz. Öğrencilerimizi sunduğumuz en büyük avantajlardan biri olan matematik yaz kampı ile beraber öğrencilerimizin hem yaz tatili süreçlerini verimli geçirmelerini sağlamanın yanında hem de daha dönem başlamadan matematiğe dair problemlerini halletmelerini ve diğer derslere daha rahat odaklanmalarını sağlıyoruz. Gelin Ankara dershanesi matematik yaz kampında nasıl fırsatlar sunduğumuzdan bahsedelim. Ankara dershanesi olarak yaz tatili sürecinde iki bölüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz matematik yaz kampından soru çözümünde yetersiz olan, temeli zayıf olan ve kendini matematik konusunda geliştirmek isteyen öğrencilerimize kaçınılmaz bir fırsat sunuyoruz. İki ayrı tarihler arasında düzenlediğimiz yaz kampında sayesinde öğrenciler istediği kamp sürecine katılmaktadır. Ankara dershanesinde verilen matematik yaz kampı sürecinden gelin bahsedelim. 25 haziran tarihinde başlayan ilk kamp süreci 20 temmuz tarihinde son bulmaktadır.

Ankara Dershanesi Matematik Yaz Kampı

Ankara dershanesi matematik yaz kampı sürecine ilk olarak seviye tespit sınavı bile başlamaktayız. Bunun sebebi ise öğrencileri matematik seviyelerine göre ayırmak ve bu doğrultuda eğitimlere başlamak içindir. Dört grup şeklinde ayırdığımız sınıflarda 8-10 arası öğrenci yer almaktadır. Öğrenci odaklı eğitim veren Ankara dershanesi sınıf sayılarının az olmasının sebebi her öğrencinin kolay bir şekilde derslere odaklanmasıdır. Öğrencinin özel ders alıyormuş gibi ders süreci geçirmesini sağlamaktayız. Öğrencileri seviyelerine göre sınıflara yerleştirdikten sonra Ankara dershanesi matematik yaz kampı süreci başlamaktadır. Haftanın beş günü ders alan öğrenciler günlük beşer saatten yoğun bir programlara ders görecektir. Sene içinde olduğu gibi bunaltmadan öğrencilerin hem rahat edebileceği hemde eksiklerini tamamlayacak programlar hazırladık.

Ankara dershanesi olarak alanında kendini geliştirmiş, disiplinli ve özverili matematik öğretmenlerimiz sayesinde öğrenciler matematik konusunda birçok sıkıntısını gidermiş olurlar. Konu anlatımının yanında branş öğretmenlerimiz tarafından testlerle beraber öğrencilerimiz konu konu soru görme imkanı yakalar. Böylelikle işledikleri konuların sorularını öğretmen eşliğinde çözmüş olurlar. Ankara dershanesi matematik yaz kampına katılan öğrenciler bir ayın sonunda matematiğe dair birçok sıkıntısını gidermiş olur. Böylelikle daha dönem matematiğe dair birçok problemini gideren öğrenciler dönem içinde diğer derslere daha rahat odaklanma imkanı yakalar.

İlk yaz kampı bittikten sonra ilkine katılım sağlayamayan öğrenciler için düzenlediğimiz ikinci yaz kampı süreci başlamaktadır. 23 temmuz tarihinde başlayan ikinci matematik yaz kampı 17 ağustos tarihinde son bulmaktadır. İlkinde olduğu gibi ikinci matematik yaz kampı sürecinde aynı müfredatta ilerlemektedir. Ankara dershanesi olarak her zaman öğrencilerimizi düşenmekte olduğumuzun göstergesidir.

Ankara dershanesine kayıt olarak matematik yaz kampı ayrıcalıklarından yararlanmak adına sizleride kurumumuza davet ediyoruz.


Bireyler hayatları boyunca öğrenmelere maruz kalmaktadır. Bu öğrenmeler kimi zaman bilinçli şekilde gerçekleşirken kimi zaman ise farkında olmadan günlük hayat içerisinde tanık olarak kazanılmaktadır. Bilinçli öğrenmenin gerçekleştiği nokta genel olarak bireylerin altı yedi yaşlarına denk gelmektedir. Bahsettiğimiz eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte çocuklarımız, büyük bir maratonun içerisine girerek hayatlarının önemli bir süresini kapsayacak en azından on iki sene boyunca bu eğitime maruz kalacaktır.

Ülkemizde eğitim süreci zorunlu olarak on iki seneyi kapsamaktadır. Aynı zamanda eğitim kademeleri arasındaki geçişlerde önemli sınavlar uygulanmakta ve her geçilen yeni eğitim kademesinde öğrencinin gelişim seviyesine uygun olarak bilgi birikimi artmaktadır. Öğrenciler karşılaştıkları bu eğitim sınavlarında büyük bir konu yelpazesinden sorumlu tutulmaktadır. Durum böyle olunca bireylerin her eğitim kademesi sonunda girdiği sınavlara giderek zorlaşmaktadır. Zorluğunun yanı sıra konu kapsamı da artmakta ve bireylerin psikolojik baskıları da aynı doğrultuda artmaktadır. Bu zorluklar karşısında tek başına süreci atlatamayacağını düşünen bireyler dershane desteklerine başvurarak yardım almaktadır.

Dershanelerin Tercih Nedenleri

Öğrenciler karşılaştıkları zorlukları tek başlarına atlatamadığından, konu ağırlıkları ve kapsamı giderek arttığından tek başlarına süreçle mücadele edemezler. Kimi öğrenciler şanslı okullara denk gelse de çoğu öğrenci maalesef bu şansı elde edememekte ve eğitimde eksik kalmaktadır. Eğitim sürecine hedefleri doğrultusunda ilerlemek isteyen bireyler yardımlar almaktadır. Dershane bu süreçte en çok tercih edilen sistem olmaktadır. Bireyler dershane seçimleri sırasında ilk olarak Ankara dershane ücretleri konusunda araştırmalar yapmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu Ankara dershane ücretlerinin çeşitlik göstereceğini göreceksiniz.

Ancak unutulmamalıdır ki Ankara dershane ücretleri bir dershaneni seçilip seçilmeme nedeni olmamalıdır. Dershaneyi seçim aşamasına getiren süreçler göz önünde bulundurularak bu süreçlerin ortadan kalkmasına yardımcı olmalıdır dershaneler. Örneğin öğrencilerin okullarda eksik kaldığı yanlarını nasıl tamamladıkları, hangi eğitsel kaynakları kullandığı, ne tarz deneme ölçme yöntemleri kullanıldığı ve ne sıklıkla kullanıldığı konusunda bilgi almak sizleri dershane seçimleri sırasında daha doğru tercihler yapmaya itecektir. Dershaneyi dershane yapan temel unsurlara özenle dikkat eden eğitimcilerin oluşturdukları dershaneler tercih edilmelidir.

Ankara Dershane Ücretleri ile ilgili güncel bilgiler dershaneler tarafından çeşitli platformlarda paylaşılmaya başladı. 2019 dershane ücretleri, zaten birçok ebeveynin uzun süredir takip ettiği bir konuydu. Yapılan fiyat açıklamalarının ardından dershaneler kayıt yaptıracak olan bireyler için de bir araştırma süreci başladı tabii olarak.

Dershane fiyatları ve yıllık artış oranları kurumlar tarafından belirlenen ücretler olduğundan tüm Ankara Dershaneleri de kendi kurumsal niteliklerine göre bir miktar artış yaptı. Bu yüzden Ankara dershaneleri 2019 ücretleri için net bir rakam vermek mümkün değil. Bu artışta kurumların tercih edilirliği, lokasyonları, kurum kimlikleri, kurum tarafından sunulan olanaklar gibi faktörler etkin rol oynarken bazı kurumlar tarafından da yıllık enflasyon oranı baz alındı. Fakat her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara Dershane Ücretleri ile ilgili şunu söylemek mümkün; Ankara her gelir düzeyinden insanın yaşadığı bir şehir olması itibarı ile dershaneler açısından da her bütçeye uygun alternatifler bulunabilir.

Ankaradaki Dershaneler içindeki birçok kurum, bireylerin yararlanabilmesi adına uygun ödeme koşulları sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca içinde yaşadığı toplumu sağlıklı ölçebilen, önemseyen ve doğru gözlemleyen birçok kurum Ankara Dershane Ücretleri konusunda da minimal düzeyde artış sağlamaya çalışmaktadır.

Günümüzde eğitim alanında yaşanan imkân eşitsizliğinin temeli ekonomik nedenlerdir. Aynı durumun dershaneler için de yaşanmaması elbette ki tüm ebeveynlerin ortak temennisi. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren, maddi kaygıları ön planda tutmayan, bir işyeri olmakla birlikte eğitim alanında da bir misyonunun, topluma ve öğrencilere karşı bir sorumluluğu olduğunun bilinci ile hareket eden gerçekten kaliteli dershaneler de oldukça fazla. Bu da sadece eğitimin kalitesini yükseltmekle kalmıyor, birçok bireyin de bu kaliteli eğitimden yararlanmasını sağlıyor.

Eğitim kurumları tarafından sağlanan eğitim; geleceğin yapı taşları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için çok önemli. Dolayısı ile toplumumuzun geleceği için çok önemli. Fakat bazı özel eğitim kurumları ki buradan kasıt sadece dershaneler değil, tüm bunları görmezden gelerek fahiş fiyatlara, sadece parası olanın eğitim satın alabileceği bir platform oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında kendi içlerinde bunu başarıyorlar da. Ama neyse ki her eğitim kurumu aynı zihniyet içinde hizmet vermiyor ve her bütçeye uygun seçenekler sunarak her bireyin en azından eğitim alanında eşit imkânlara sahip olmasına destek sağlıyor.

Ankara dershane yorumları

Bu nedenledir ki eğitim, belli amaçlar doğrultusunda, bireyin davranışlarını planlı bir biçimde değiştirmeye yönelik yasaları, ilkeleri ve teknikleri bulmaya çalışan bir bilim dalı olarak gelişimini sürdürmek zorundadır. Her bilim dalı için olduğu gibi, eğitimin de işlevlerini etkili bir biçimde gerçekleştirebilmesi, bir başka deyişle bireylerin davranışlarında istendik davranışları yeterli bir düzeyde gerçekleştirilebilmesi, eğitim alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme çabalarına bağlı bulunmaktadır.

NEDEN EĞİTİMDE ANKARADAKİ DERSHANELER?

Ankara dershane yorumları bu bağlamda eğitim öğretim sürecine başlamadan önce toplumun veya dershaneyi tercih edecek bireylerin bizzat dershanede ders alarak bizi tanımaya yönelik çalışmaları ücretsiz olarak yapmaktadır. Nitekim bundaki amaç, verilen kaliteli eğitime bizzat şahit olunarak Ankara dershane yorumlarıolarak bizim tercih edilmemizdir. Tabi bu durumda böylece akademik kadromuz dışında hem kullandığımız son derecede teknolojik eğitim materyallerimizden başlamak üzere psikolojik danışma ve idaremizi de tanıma fırsatını elde edeceklerdir. İşte bu durum Ankaradershaneyorumları olarak bizim dershanemizi farklı kılmaktadır.

Ankara dershane yorumları vermiş oldukları eğitim öğretim hizmeti ile öğrencilerinin sürekli değişen sınav sistemleri sonrasında çıkan yeni sınav sisteminden korkması ve endişelenip, derslere karşı umutsuzluk yaşayıp; motive olamama ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Öğrencilerini bilgisel olarak eksiksiz bir birey olarak amaçlarına ulaşmak için karşılarına çıkan her engelden galip çıkarak başarıya ulaştırmayı amaç edinmektedir. Nitekim bu çerçevede dershanemiz her türlü olanağa ve imkâna da sahiptir.

En ileri teknoloji ile sahip olunan akıllı tahta, bilgisayar, görsel efekt ve diğer eğitim materyalleri ile bunları kullanmakta tecrübeli akademik kadroya sahip olan öğretmenlerimiz, öğrencilerinin hayal ettiği gelecek ve sevdiği mesleğe taşımakta aracı olmaktadır. Fiziksel yapı olarak da kullanışlı ve rahat mobilyalar, ferah sınıf ortamı, soru çözüm salonu ile en ince ayrıntısına kadar öğrenci odaklı dershanemizde eğitimde zorluk ve öğrenimde imkânsızlık ortadan kaldırılmıştır. Özelliklede anlatımda anlaşılır ve akıcı bir dille öğrencini anlama zorluğu durumu gibi olumsuzlukları ortadan kaldıran anlatım tarzıyla ders anlatan hocalarımız başarımızın en büyük mimarlarıdır.

Maddiyattan çok maneviyatla yetiştirdikleri her öğrencinin bir amaç uğruna çabaladığının farkındalığını taşıyan öğretmen kadromuz, öğrencileri tarafından ulaşılmak istenen her amacın toplumsal hizmet ve geleceğin güvenirliği açısından bir kazanım olduğunun farkındadırlar. Nitekim bu durum hem öğrencilerimizin amaçlarına ulaşmak için gayretini arttırırken öğretmenlerimizin de öğrencilerini amaçlarına ulaştırmada eksiksiz bir eğitim vererek karşılaşılacak her sınavdan başarı elde etmelerini sağlamaktadır. Ankara dershane yorumlarıolarak daha iyi bir geleceğin temellerini fedakârca eksiksiz bir eğitim ile atmaya siz değerli öğrencilerimizi velilerimiz ile kurumumuza bekliyoruz.

Eğitim ve öğretim insanoğlunun ilk çağdan beri önem verdiği üzerine sıkça çalışmaların yapıldığı bir alandır. İnsanoğlu var oldukça da bu alan gelişmeye devam edecektir. Ülkemizde de eğitim alanı oldukça önem verilen bir alandır. Eğitim yaşına gelen her bireyin bir hedefi vardır meslek olarak ve bu hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çabalarlar. Böyle bir başarının kaçınılmaz şartı ise kaliteli eğitim almaktır. Alacağınız bu kaliteli eğitim ile birlikte hedeflerinize daha kolay ulaşma fırsatını elde edersiniz. Diğer sektörler gibi eğitim sektöründe de birçok firma ve kurum bulunmaktadır. Ankara’da da hizmet veren bu kurumlardan alacağınız iyi bir eğitimle hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de iyi ve kötü hizmet veren kurumlar yer almaktadır. Ankara dershane yorumları sayı bakımından fazla olabilir ancak doğru yorum ve önerileri bulmak biraz zordur. Dershanelerin hizmetlerini birebir analiz ederek daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Doğru Dershane Seçimi Hayat Kurtarır!

Her dershane aynı eğitimi veriyor, birbirlerinden ne farkı var deyip geçmeyin. Nasıl ki hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıcı oluyorsa doğru dershane seçiminde sizin geleceğinizi kurtaran en önemli faktördür. Yaşadığınız yerde birden çok dershane ya da eğitim kurumu vardır ve hepsinin de birbirinden farkı vardır. Bir dershanenin yayınları iyidir, diğer dershanenin yayınları kötüyken öğretmen kadrosu iyi olur ve bu açığını buradan kapatabilir. Her dershane hakkında kesin bir fikir sahibi olmak çok zordur. Bizler bu sorunu bildiğimiz için buradayız. Ankara dershane yorumları dershanelerde okuyan öğrencilerle yaptıkları anketler ve edindiği bilgiler doğrultusunda sizin doğru dershane seçiminde hata yapmanızı en aza indirgiyor.

Hayatınızın kalan kısmını etkileyecek bu kadar önemli bir kararı verirken yalnız kaldığınızı düşünmeyin. Bizler tecrübemizle sizin yanınızda yer alarak geleceğinizi doğru planlamanıza yardımcı oluyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın bu zorlu ve hayatlarının bundan sonraki kısmını etkileme potansiyeli olan bu kararın verilme aşamasında Ankara dershane yorumları bu alandaki bilgi birikimi, deneyim ve tecrübeleriyle doğru karar vermenize yardımcı olur. Böyle bir kararı verirken bizim bilgi birikimimizden faydalanmadan karar vermeyin, unutmayın temelden çürük olan bir bina ilerleyen zamanlarda illa çöker ve geleceğinizi riske atmaya değmez.

Ankara özel eğitim kurumları açısından zengin bir bölgeyi temsil eder, dershanelerden tutunda birçok etüt merkezine kadar kusursuz seçenekleri görebilirsiniz. Özel eğitim kurumları içerisinde Ankara’da en çok dershaneler tercih edilmektedir. Dershanelerin hem okul başarısına doğrudan katkı sunması hem de sınav sürecinde öğrencilere yardımcı olması bunda kesinlikle etkilidir. Dershanelerin öğrencilere sunmuş olduğu katkı herkes tarafından kabul edilir ancak hangi dershanelerin daha iyi bir eğitim sunduğu aşikârdır. Ankara dershane yorumları bu süreçte sizlere farklı bilgiler sunabilir ancak yorumlar sonuç olarak normal sıradan vatandaşlar tarafından yazılmıştır, sadece bu durumların etkisi altında kalarak bir seçim yapmak son derece mantıksızdır. Yorumlar sadece belli görüşlerin oluşması adına önemlidir.

Ankara’nın en gelişmiş ilçesi olan Çankaya’da kaliteli dershanelerin sayısı oldukça fazladır ancak bu alanda da bazı merdiven altı işletmeler bulunmaktadır. Sizlerin en temel amacı dershanelerin iyi bir eğitim sunduğunu öğrenebilmek olmalıdır. Dershaneler eğer alanında uzman öğretmenlere sahipse öğrencilerle birebir ilgilenip onların en ufak sorunlarında dahi yanında oluyorsa bu sizler ve öğrenciler açısından çok önemlidir. Öğrencilerinizin akademik başarısı bu sayede daha çok artabilir ve belli konumlara gelebilir. Ankara dershane yorumları hakkında araştırma yaparken kesinlikle öğretmen hususuna ayrı önem göstermeli ve öğretmenlerle ilgili sözleri titiz bir şekilde incelemelisiniz.

Çankaya Dershaneleri


Çankaya’da yıllardır öğrencilere hizmetler sunan dershanemiz öğrencilerin her açıdan gelişmesini istemektedir. Öğrencilerin okul hayatında ve sınavlarda başarılı olabilmesi adın çalışmalarımız sürmektedir. Birebir etütlerimiz sayesinde öğrenciler akademik olarak eksiklerini kolay bir şekilde kapatabilir ve rakiplerine kısa sürede fark atabilir. Çankaya dershane yorumları okurken dershanemizi kesinlikle göreceksiniz, titiz bir şekilde çalışan herkes öğrencilerin başarısını düşünmektedir. Özellikle de öğretmenlerimiz alanında uzmandır ve bu işi severek yapmaktadırlar. Güler yüzlü olarak çalışan personellerimiz ve idarecilerimizin tek hedefi bu süreci profesyonel bir şekilde sürdürmektir. Öğrenciler akademik ders yılı içerisinde hem çalışırken hem de sosyalleşecektir, gelecekteki mesleğini kusursuz bir şekilde sürdürmesi adına sosyallik son derece önemlidir. Dershanemiz ve hizmetlerimizi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, iletişim formunu doldurup bizlerle görüşebilirsiniz.

Çankaya en başarılı dershaneleri

Ankaranın en başarılı dershanelerinde eğitim alan öğrenciler sınava daha girmeden aldıkları kaliteli eğitim ile birlikte istedikleri oranda başarı yakalayacaklarına emindirler. Öğrencilerin istedikleri başarıları yakalamaları ve istedikleri oranda bir sıralama ve puan elde edebilmeleri için çok çalışmaları, verimli çalışmaları ve bireysel olarak da düzenli çalışmaları çok önemlidir.

Ankaranın en başarılı dershanesi de öğrencilerin bu şekilde ders çalışmalarına katkı sağlayan, onların düzenli olarak çalışmalarına yardımcı olan kurumlardır. Öğrencilerin ilk olarak bireysel çalışırken hangi yöntem teknik ile çalışması gerektiğini bilmesi için uğraşmaktadırlar. Kendi çalışma yöntemini çözen öğrenciler daha kısa zaman içerisinde daha verimli ders çalışacağı için bu dershaneler tercih edilir. Öğrencilerin evlerinde çalışma ortamları yok ise yine dershane içlerinde yer alan çalışma odalarında ders çalışabilirler.

Ankara Çankaya En Başarılı Dershane

Bir çok dershane bu şekilde bir oda yerine sınıflar da öğrencilerini ders çalıştırırken yine Ankaranın en başarılı dershanesi öğrencilerin derslerini rahatlıkla sessiz bir ortamda çalışması için çalışma salonları bulundurmaktadır. Bazı dershanelerde ise bu kütüphane şeklinde bulunmaktadır. Öğrenciler bu ders çalışma alanlarında sessizce ders çalışma imkanı elde etmektedir. Ayrıca ders çalışırlarken anlamadıkları noktalar olduğunda yine kurum içerisinde yer alan eğitimcilerden de yardım alabilme imkanları olacaktır. Ders çalışırken istedikleri zaman yardım alabilecekleri gibi yine istedikleri zaman etüt dersleri de alabilmektedirler.

Ankadarada en kaliteli dershanelerin deneme sınavları
Ankaranın en başarılı dershanesi aynı zamanda Türkiye genelinde en başarılı deneme sınavlarına da imza atmaktadır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için sınav öncesinde kendilerini test etmeleri, deneme sınavlarına girerek kendi potansiyellerini görmeleri gerekmektedir. Öğrenciler bir çok farklı deneme sınavına girmelidir. Ancak kaliteli sorulardan oluşmuş olan deneme sınavlarının vermiş olduğu katkı daha farklıdır. Öğrenciler deneme sınavlarında kendilerini deneme fırsatı buldukları gibi aynı zamanda hangi derslerin hangi konularında eksiklikleri olduğunu da tespit edebilirler. Deneme sınavları Ankaranın en başarılı dershanesinde tam olarak gerçek sınav formatında uygulanmaktadır.

Deneme Sınavı Uygulaması

Deneme sınavının süresi, uygulaması, optik okuyucuların olması, soruların zorluk kolaylık dereceleri gibi bir çok özelliğine bakılarak benzerleri yapılmaya gayret edilmektedir. Öğrenciler denem sınavlarına düzenli olarak girdiklerinde ilk olarak yaşadıkları heyecan ve stresin zamanla azaldığını göreceklerdir. Ayrıca düzenli olarak denem sınavlarına girmek aynı zamanda hız potansiyelini de artırmaktadır. Sınavdaki soruların yanı sıra zamanla da bir yarış halinde oldukları için hızlı olmaları çok önemli bir konudur. Sürekli olarak deneme çözen bol bol soru çözen öğrenciler hız kazandıkları ve soruların genel olarak stillerini gördükleri için daha iyi sonuçlar elde edebilirler.

Bugün ki yazım da sizlere Ankaranın en başarılı dershanesi hakkında faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonra ki yazım da sizlere Ankaranın en iyi mezun dershanesi hakkında faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalışacağım.

Ankara’daki En İyi Dershane : Ortadoğular


Sınava girecek olan öğrencilerin bu süreçte zorlandığı alanlardan biri de dershane seçimi. Öğrenciler sınav sürecinde kendilerine yardımcı olacak ve başarılarını arttıracak kurumları bulmak istiyor. Ankara’da dershane arayışında olan öğrencilerin kararsız kaldığı bi konu da hangi dershanenin onlar için en faydalı olacağı. Peki Ankaranın en iyi dershanesini bulmak için neler yapılmalıdır?

Ankara’nın en iyi dershanesi hangisi?


Çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak dershane seçimi oldukça önemli bir konu. Bulunduğumuz il çerçevesinde internet üzerinden bir ürün ve hizmet satın almadan önce pek çok araştırma yapıyor ve internette yorumları okuyarak bilgi sahibi oluyoruz. Ankara dershane konusunda oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Semtlere göre dershaneler farklılıklar gösteriyor. Ankara’nın en iyi dershanesi araştırması yaparken de aynı yolu izlememiz karar vermemiz açısında bize yardımcı olacaktır.

Dershanelerin en önemli amaçlarından biri öğrencilere eğitim anlamında en iyi desteği sağlamak ve bu süreçte öğrencilere yol göstermektir. İyi bir dershane sınav sürecinde öğrencileri takip ederek onların kaliteli bir sınav hazırlık süreci geçirmesine yardımcı olur. Sınav hazırlığı sürecinde dershanelerin öğrenciye sunduğu hizmetlerin iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu aşamada öğrenciye düşen rolün yanında dershanelerin desteği büyük bir fayda sağlıyor.

İnternet üzerinden yaptığımız araştırmalar sonucunda karşımıza çok sayıda dershane çıkıyor. Bu aşamada önemli olan şey çok sayıda dershane içinden en iyi olanını seçmek.

Eğitim Sistemine Uygun Dershaneyi Seçmek

Eğitim sisteminde olan değişiklikler dershaneye olan ihtiyacı daha da arttırmış durumda. Dershaneler sınav sürecinden önce öğrencilerin hazırlığına yardımcı olur, planlı ve sağlam temellere dayalı bir çalışma olanağı sunar.

İl bazlı olarak aldığımız Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da da çok sayıda dershane bulunuyor. Ankara’nın en iyi dershanesini bulmak için belirleyeceğimiz bazı öncüller doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Bu öncüller dershanelerin eğitim sistemine göre farklılıklar gösteriyor.Bu konuda yapacağımız araştırmada bize yardımcı olacak en önemli şeylerden biri dershanelerin öğretmen kadrosudur. Öğrencilerin konuyu anlamasını kolaylaştıracak yöntemlerin geliştirilmesi öğretmenlerin anlatım tekniği ve tavrı öğrencinin çalışma düzeyini etkilemektedir.

Değişen sınav sistemlerinde öğrencilerin detaylı şekilde bilgilendirilmesi, sınav sistemine uygun çalışma düzeninin oluşturulması,başarı odaklı stratejilerle sınavlara hazırlık sürecinin ilerlemesi konusunda dershanelere büyük bir rol düşüyor. Ankaranın en iyi dershanesi konusunda araştırma yaparken belirleyeceğimiz bu öncüller bize en doğru dershaneyi bulmamız için yol gösteriyor.

Ankara’daki En İyi Üniversite Hazırlık Dershanesi

Eğitim öğretim hayatında gelişimin temel öncüsü öğretmenlerdir. Öğretmenin en iyi ve tecrübeli bireylerden oluştuğu Ankaranın En İyi Dershanesi kurumumuzda öğrencilerimizin geleceğe emin adımlar ile yürümesi sağlanmaktadır. Öğretmenlerimiz eğitimsel manada öğrenciler ile sürekli olarak faaliyetler yürütmektedirler. Özelliklede öğretmenlik mesleğinin gereği olan belgelere sahip olan öğretmenler ile çalışıyor olmamız bizim öğrencilerimizin her manada çalışmaya hazır hale getirilmesinde etkili olmaktadır.

TECRÜBELİ ÖĞRETMENLER İLE ANKARANIN EN İYİ DERSHANESİ

Dershanemizde öğrenim hayatına başlayan öğrencilerimizin öğrenim hayatını güçlendiren öğretmenlerimiz buna bağlı olarak öğrencileri sürekli olarak eğitimin önemi ve faydaları üzerine güdülenmektedir. Bu güdüleme ile birlikte yoğun öğrenim üzerine plan ve programlar yapan öğretmenlerimiz bu plan ve programlar ile öğrencilere yoğun ders saatleri ile eğitim vermektedir.

Verilen bu eğitim sonucunda her konu bitiminde okulumuzca eğitim sistemine yönelik olarak düzenlenen deneme sınavları yapılmaktadır. Bu deneme sınavlarının sonuçlarına bağlı olarak konu bazında eksikliği olan öğrencilerimiz özel programa tabi tutulmaktadır. Nitekim özel program ile sıkı bir eğitimden geçen öğrencilerimizin eksiklikleri giderilmeye çalışılmaktadır.

Ankaranın En İyi Dershanesi içerinde eğitim gören öğrencilerimizin bir diğer eğitimsel avantajı ise sağlam bir idari kadroyla yönetilmeleridir. Nitekim idari kadronun aktif olduğu ve sürekli olarak faaliyetlerinde gelişme sağlanan okulumuzda buna bağlı olarak her manada değişen zamana bağlı olarak sürekli olarak gelişmektedir. Gelişen bu eğitim ortamında yeterlilik kazanan öğrencilerimiz geleceğe yönelik hayatlarını yönlendirecek meslek ve hayallere eğitimsel sıkıntı yaşamadan ulaşmaktadır.

Öğrencilerimizin başarıya ulaşmalarındaki bir diğer eğitimsel çalışmamız ise yapılan sınavlarımız da klasik soruların tercih edilmeyerek bunun yerine test ağırlıklı olarak öğrencilerimizi sınava tabi tutmamızdır. Bu durum öğrencilerimizin test çözme tekniğini daha erken yaşlarda kazanmasına ve buna bağlı olarak da girilen üniversite sınavlarında avantajlı birçok rakiplerinden avantajlı olmalarına katkı sağlamaktadır. Özellikle de Ankaranın En İyi Dershanesi rehberlik ve danışma servisinin öğrenci, aile ve dershane idaresi arasında koordinasyonu sağlayarak amaç ve amaca ulaşma bazında yürüttüğü eğitimsel çalışmalar ve buna bağlı olarak öğrenciye yönelik oluşturulan destek programları dershanemizin başarısında en yüksek verimi almasını sağlamaktadır.

Ankaranın en iyi dershanesi hangi kademe de eğitim veriyor ise o kademede yer alan öğrencilerinin hayallerine giden yolda onlara hiç bir zaman yalnız bırakmayan dershanedir. Bunun sonucunda da istedikleri başarıları elde etmelerinde kendilerine her zaman destek olan ve başarıya ulaşmalarına yardım eden kurumlardır.

Ankara büyük bir şehir olduğu için çok sayıda da dershanesi bulunmaktadır. Bu dershaneler arasından seçim yapacak olan kişiler zorlanabilirler. Çünkü çok sayıda eğitim kurumu bulunmasının yanı sıra bu kurumların verdikleri eğitimler de bir o kadar kalitelidir. Her kurumda çalışan eğitimciler özel olarak büyük titizlikler ile seçilmektedir. Öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin kalitesi ne kadar iyi olursa kurumların ve öğrencilerinde başarısı o kadar iyi olacaktır. Eğitim şehri olan Ankara da eğitim almak isteyen ve gireceği sınav için bir dershaneye başvuru yapmak isteyen öğrenciler iyi bir araştırma yapmalılar.

Öğrenciler ilk olarak seçim yapacakları dershanelerin kendi okullarına ya da evlerine yakın mesafede yer alan dershaneler olmalarına dikkat etmeliler. Öğrenciler her ne kadar uzak mesafenin çok zor olmadığını düşünse de uzak seçilen kurumlar öğrencilerin yolarda yorulmalarına ve uzun zaman kaybetmelerine neden olacaktır. Yollarda geçirecekleri zamanları çalışarak geçirdiklerine daha verimli olacaktır. Uzun bir yolculuk olan sınava hazırlı dönemi iyi bir şekilde planlanarak ilerlemelidir. Ankaranın en iyi dershanesi de bu programı en iyi şekilde ayarlamakta. Her bir öğrenciye göre düzenlenen bireysel programlar ile ilerlenmekte.

Öğrenciler başarılı olabilmek için kendilerinin nasıl çalışacaklarını öğrenmeliler. Her bir bireyin bir çalışma stratejisi olmalı. Öğrenciler nasıl çalışacaklarını bildikleri zaman hem uzun süre çalışmalarına gerek kalmayacak hem de çalıştıkları derslerden daha fazla verim alacaklardır. Bu şekilde ilerlendiği zaman her şey onlar için daha iyi olacaktır.

Dershanelerin ders programları

Ankaranın en iyi dershanesi öğrencilerine bireysel programlar hazırladıktan sonra öğrencilerin başarı grafiklerini de düzenli olarak takip etmektedirler. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerinin yanı sıra öğrendikleri bilgilerin kalıcı olabilmesi için uğraşmaktadırlar. Kalıcı eğitim vererek sınavda da daha fazla başarı elde etmelerine yardım edecektir. Öğrenciler düzenli olarak deneme sınavlarına girmektedirler. Dershanelerde öğrenciler için özel olarak gerçek sınav analizi yapılarak hazırlanan deneme sınavları uygulanmaktadır.

Bu sınavların amacı hem öğrencilerin başarılarını artırarak gerçek sınava hazırlamak hem de öğrencilerin eksik oldukları noktaları tespit etmek. Deneme sınav sonrasında öğrencilerin hangi konularda sıkıntı yaşadıkları öğretmenlerince de takip edilmektedir. Öğrenciler eksiklik yaşadıkları dersler için ek olarak derslerde alabilmektedirler. Öğrencilerin ayrıca istedikleri zaman Ankaranın en iyi dershanesinde etüt dersler alabilme hakları bulunmaktadır. Bireysel ya da grup halinde alınan bu dersler ile öğrenciler eksik oldukları konuları kısa zaman içerisinde tamamlayabilmektedirler.

Bugün ki yazım da sizlere Ankaranın en iyi dershanesi hakkında faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonra ki yazım da sizlere Ankarada en iyi dershane hakkında faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalışacağım.

Ankaranın en iyi eğitim veren dershanesi


Eğitim bireylerin geliştirilmesi, toplumun ileri seviye medeniyetler arasında girmesi için önemli olan gelişim olgularındandır ve eğitim ile gelişen toplular, daima ileriyi hedeflemektedirler. Bu konuda eğitimin verilmesi için en büyük sorumluluk eğitim kurumlarında olduğundan dolayı, eğitim kurumlarının verdiği eğitimlerin yeterli ve öğrencilerin gelişimi için profesyonel şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak okullarda verilen eğitimler bu noktada yetersiz kalmakta ve öğrencilerin gelecek kaygısı sürdüğünden dolayı, kendilerini bir yere bağlı hissedememektedirler. Bunun için öğrencilerin toplu eğitim alması kadar, bireysel eğitim alması da gerekmekte ve bununla birlikte rehberlik öğretmenlerinin konu üzerine gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Dershanelerde verilen eğitimler ise bu noktada ön planda yer almaktadır. Ankaranın en iyi eğitim veren dershanesi olarak adlandırılan dershanelerde, verilen eğitimin öğrencilerin gelişimine en önemli katkıyı sağladığı ise aşikârdır.

Ankaradaki dershane eğitimlerinde, öğrencilerin gelişimlerinin hızlandırılması, öğrencilere gereken eğitimin profesyonel bir şekilde verilmesi en esas durumlar arasında yer almaktadır. Verilen eğitimlerin etkin ve kaliteli olarak gerçekleştirilmesi için, öğrenciler ile öğretmenler arasında bir uyumun olması ve bu uyum çerçevesinde eğitimin gerçekleştirilmesi gerekir.

Ankaranın en iyi eğitim veren dershanesi olarak adlandırılan dershanelerde, öğrenciler okullardaki eksikleri kapatılmakta ve onların ezberci sistemden uzak tutulmaları sağlanarak, eğitimin her dalda verilmesi amaçlanmış olmaktadır. Bu şekilde gelişim gösteren öğrenciler, dershanedeki aldıkları eğitimlerle, okulda aldıkları eğitimleri pekiştirmekte ve bu şekilde eğitimde başarılı öğrenciler arasında girmektedir. Ankaranın en iyi dershanesinde matematik eğitimine büyük önem verilmektedir.

Ankara’nın En İyi Eğitim Veren Dershanesi Olmamızın Nedenleri

Ankara dershane eğitimlerimizde, öğrencilerin psikolojik gelişimlerine önem vermekte ve onları geliştirerek, geleceğe daha umutla bakan bireyler olmalarını sağlamaktayız. Ankaranın en iyi eğitim veren dershanesi olarak, eğitimlerimizde, rehberlik öğretmenlerimize aktif görev vererek, öğrencilerimizin eğitim sürecinde onlara destek olmalarını sağlamaktayız.

Bu şekilde öğrencilerin geleceklerine dair planlar kurmaları ve meslek seçimlerinde yeteneklerini baz almaları sağlanarak, geleceğe faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Verdiğimiz eğitimlerde bu şekilde bireysel eğitimlere önem vererek, öğrencilerimizin yeteneklerini ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz. Sizlerde eğitimlerimiz ve dershanemizin vizyonu hakkında bilgi almak isterseniz, bizlerle iletişime geçebilir ve gerekli bilgileri dershane yetkililerimizden alabilirsiniz.

Dershane Ankara

Çağın gelişmesiyle birlikte eğitim sektörü de bu gelişimden payını almıştır. Okullarda uygulanan sistemler bu getiriyle değişikliklere uğramış ve öğrencilere öğretilme konusunda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Öğretimleri sağlanan konular eğitim kademelerine göre farklılık göstererek aynı zamanda her kademe artışında daha kapsamlı hale gelmektedir. Bu kapsamlılığın artışında bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak eğitim programları hazırlanmaktadır. Ancak günümüzde ülkemizde eğitim sisteminde öğrencilerimiz karşılaştığı birçok yeterlilik sınavı bulunmaktadır. Oluşan konu fazlalığı doğal olarak fazla sınavlar olarak kendini yansıtmaktadır. Bu sınavların oluşumları öğrencileri belirli dönemlerde sıkıntıya sokmaktadır.

Aslında iyi bir eğitime sahip okulda bulunan öğrenci -her ne kadar bu durum nadir de karşılaşılsa- öğretimini sağlam temeller üzerine kurarak öğreneceği için karşılaşacağı yeterlilik sınavlarını da basit ve rahat şekilde atlatması beklenir. Ancak günümüzde oluşan öğrenci sayısının fazlalığı özellikle devlet okullarında sağlanan öğretim sürecini baltalamakta ve öğrencilerin eksik bilgi alımına neden olmaktadır. Hal böyle olunca öğrenciler karşılaşacağı sınavlar karşısında stres oluşturarak, eksik öğrenimleri yüzünden istenmeyen sonuçlar elde edecektir.

Dershane Ankara ‘da Nasıl Seçilmeli?

Dershane Ankara ‘da sayıca fazla olarak bulunmaktadır. Dershanelerin bulundukları yerlerde ortak amaçları öğrencilerin bulunan eksiklerini gidererek onların tam öğrenmelerine kolaylık sağlamak olsa da günümüzde birçok eğitimci bunu çıkar kapısı olarak görmektedir. Kurumumuz bu çirkin düşüncede bulundan dershane Ankara ‘da bulunmasından utanç duymaktadır. Yöneticilerimiz ve profesyonel öğretmen kadromuzla hedeflediğimiz öğrencilerimizin bizden talep ettiklerini onlara vererek, karşılaşacakları eğitim süreçlerindeki sınavları başarıyla sonuçlandırmalarıdır.

Kurumumuzda ayrıca özellikle bir yeterlilik sınavına yönelik başvuran öğrenciler varsa ki, özellikle dershanelere bu yüzden başvuru yapan öğrenci sayısı fazladır. Bu öğrencilerimiz için öncelikle kurumumuzdaki psikolojik danışmanlar sayesinde psikolojik sağlamlıklarını oluşturmaktayız. Biliyoruz ki sınav süreçleri eğitim bilgilerinin tam olarak öğrenmesinin yanında bir psikolojik sınavı da içermektedir. Bu yüzden dikkat ettiğimiz bu husus sonra sağlıklı ortamı ve bireyleri oluşturarak daha sonra öğretmenlerimizle konu tamamlamalarına başlamaktayız. Öğretmenlerimiz öğrencilerin tam öğrenmelerinden emin olmadıkça farklı konuya geçiş yapmamaktadır. Önemli olan konuların hepsini hemen bitirmek değil, konuların hepsini tam öğreterek bitirmektir.

Dershane Ankara Yorumları

Dershane Ankara konusunda incelemede bulunurken beklentilerinizi karşılayabilen ve sizin için fiyat olarak da uygun seçenekler sunan bir kurumu bulmak için yapmanız gerekenler hakkında bilgi sahibi olursanız kesinlikle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir konuda araştırma yaparken öncelikle etraflıca araştırma yapmak gerekir. Bunun için internet sitelerinden sunulan bilgileri değerlendirmek ve buna göre hareket etmek gerekir. Tabi sadece internet sitelerine bağlı kalarak araştırma yapmak doğru değildir. Dershane Ankara hakkında araştırma yaparken mesela çevrenize yakın bir kurum olmasına dikkat ettikten sonra buralarda eğitim görmüş kişilerden fikir almanız daha isabetli sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Hem maddi bakımdan hem de kalite bakımından daha iyisini bulmak için araştırmaları en doğru şekilde yapmanız gerektiğini unutmayın.

Dershane Ankara Eğitim Düzeyleri


Lise dönemini bitiren öğrenciler, üniversite sınavından yüksek puan alarak istedikleri gibi bir bölüme yerleşmek için öncesinden bazı araştırmalar içerisine girerler. Aileleriyle birlikte ortak karar alarak kendilerine en uygun dershane üzerinde karar verirler. Tabi karar verilecek dershanenin beklentileri karşılayabilmesi son derece önemlidir. Ankarada dershane tavsiyesi alarak bu araştırmanın ilk adımı atlatılabilir. Çünkü tavsiye eden kişiler muhtemelen dershaneler hakkında tecrübeli olan kişilerdir ve bunların verecekleri bilgilerin daha doğru olduğu beklenmesi gerekir. Dershane Ankara alanında seçkin markaların buluştuğu bir il olmasından dolayı her ilçesinde özel bir kuruma ait dershanelerle karşılaşılabiliyor. Bunları fırsata dönüştürerek en uygun dershaneyi bulmak ise araştırma sonucunda mümkün olabilir.

Reklam dünyası, her alanda etkili sonuçlar getiren bir dünyadır ama eğitim konusunun önemli olduğunu ve titizlik gerektirdiğini unutmamak gerekir. Bir dershanenin kaliteli olup olmadığını anlamak için öncelikle binasının hangi lokasyonda olduğunu incelemek ve ardından binada oluşturulan koşulları değerlendirmek gerekir. Yoksa yukarıda da belirttiğimiz gibi her dershane reklam yaparken sadece iyi yönlerinden bahseder. Ankara dershane yorumları bulabileceğiniz bir yerden araştırma yaparak tercih etmeyi düşündüğünüz kurum hakkında daha net bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu da seçimlerinizin daha isabetli olmasına ve Dershane Ankara konusunda yanılmadan karar vermenize yardımcı olacaktır. Geleceğinizin aydınlık olması için bizimle iletişime geçin.

Dershaneler, ülkemiz şartlarında hem gelişmiş kültürel şartlara bağlı olarak: Nitelikli sosyal bireyler yetiştirmek için, hem de eğitimin çok yönlü olarak gelişim ve ilerleyişi açısından gerek eğitimsel gerekse kültürel sosyal bireyler yetiştirmede önem arz eden bir konuma sahiptirler. Dershane Fiyatları baktığımız zaman, fiyatlarının dershanenin dış ve iç yapısının ferahlığına, dershanede var olan sınıfların ferahlığına, çalışma salonlarının varlığı ve sayısına, dershanedeki akademik kadronun tecrübesine, ders saatleri ve etüt saatlerinin sıklığına, eksik kalınan derslerde verilecek ve yapılacak eğitimsel tekrar ve soru çözümü ile öğrencinin eğitimsel eksikliğinin giderilmesine göre farklılık göstermektedir.

Yukarıda saydığım dershanede bulunması gereken fiziki koşullardan başlamak üzere, eğitimsel imkanları en iyi şekilde taşıyan ve öğrencilerin gelişimi için kendisini her açıdan eksiksiz olarak gösterip dershane programını kusursuz oluşturan bir dershane ile bu özellikleri tam olarak karşılayamayan bir dershanenin fiyatları da doğal olarak aynı olmamala beraber dershaneler genel olarak maddiyatı en son planda tutmaktadır.

Dershane Fiyatları üzerinde etkili olan durumlardan biri hatta en önemlisi de öğretmen kadrosudur. Ülkemiz şartlarına baktığımız zaman eğitimin en yoğun olarak verildiği ve üniversiteye hazırlıkta öğrenciyi en iyi bir şekilde amacına ulaşmada eğiten dershanelerin akademik eğitim kadrosudur. Bu açıdan alanında tecrübeli yıllarca dershanelerde çalışmış olan öğretmenlerden oluşmuş bir kadroya sahip olan dershanelerin eğitim sürecinde kadrosunda değişiklik göstermeyen kemik ( ana kadro ) oluşturması önemlidir. Çünkü eğitim süresince ikide bir değişen bir kadroya sahip bir dershanede eğitimsel manada öğrenci üzerinde olumsuz bir profil çizeceği bilinen ve ülkemizde yaşanılan gerçeklerdendir.

Nitekim buna bağlı olarak öğrencilerin eğitimlerinin iki de bir değişen öğretmenlerden dolayı gelen yeni öğretmene alışma ve adaptasyon sürecinin yaşanacak olması nedeniyle eğitimsel eksikliklerin yaşanacak olması da, öğrencileri sınavlardan verim alamayan ve bundan dolayı da eksik verilen. Hatta geri de kalınan konulardan dolayı sıkıntılar ve başarısızlıklar yaşamalarına sebep olacaktır.

Nitekim buna karşın kemik kadrosunu tam olarak tecrübeli öğretmenlerden oluşturan bir dershanede ikide bir öğretmen değişiminin olamayacağı ve eğitimsel manada öğrencilerin sıkıntılar yaşamamasından dolayı, üniversiteye yönelik girilecek deneme sınavlarında başarılar elde edinilmesi ve öğrencinin sürekli olarak ilerleyen eğitim sürecinde gelişmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Böyle bir durumda haliyle eğitimsel manada kendini kanıtlayan dershane ile eğitimsel eksikliklerin yaşandığı dershane arasında fiyat açısından farklar bulunmaktadır.

Ankara En Kaliteli Dershane

Dershanenin ücretleri üzerinde önemli olan bir diğer husus ise kullanılan kaynak ve anlaşılan yayın evleridir. Bazı dershaneler eğitim işinin mali kar etme yönünü eğitimsel kanıtlanmışlıktan daha fazla düşündüğü için öğretim süresinde kullandıkları kaynak kitapların kaliteli basımına ve kaliteli kaynakların kullanımına pek önem vermemektedir.

Nitekim buna karşın dershaneler kaliteli kaynaklar ve yayın evleri ile anlaşma yaparak öğrencilerine sınav sisteminin konularını en iyi araştıran buna bağlı olarak da kaynak kitap, soru bankası, ve yaprak testlerini tamamen sınav sisteminin baz alınarak oluşturulduğu yayın evleri ile anlaşılması dershanelerdeki fiyatların yüksek olması üzerinde etkili olabilmektedir. Dershane Fiyatları fiyatı arası da değişiklik gösterebilmektir. Lakin her eğitim kurumunun önceliği maddiyattan çok eğitimsel kazanım olduğundan dolayı maddiyatı en son planda tutmakta hatta maddi ödemelerde kolaylıklarda sağlamaktadırlar.


Eğitimin üniversiteye yönelik olarak oluşturulmuş taban derslerinin verildiği süreci lise sürecidir. Lise sürecinde verilen eğitimler genel olarak ağır olmak ile beraber bu dönemde geleceğe yönelik ulaşılmak istenen hedef ve amaçlar öğrenci tarafından belirlendiğinden dolayı aileler tarafından bu amaçlara ulaşılarak parlak bir geleceğe atılacak çocuklarına ücretli özel dershaneler tercih edilebilinmektedir.

Dershane ücretleri yapılarına ve çalışma saatleri ile kalitelerine göre Dershane Ücretleri Ankara genel olarak değişiklik gösterirken buna karşın maddiyat en son planda tutulmaktadır. Dershanede bulunan eğitim öğretim materyallerinin son teknolojiye uygun olması, okul binasının modern sosyal ortamları içererek öğrencinin rahat olmasına yönelik oluşturulmuş olması ve sınıf ortamlarının geniş ferah ve buna karşın yoğun olmaması fiyatlar üzerinde farklılık göstermektedir.

Dershane Ücretleri Ankara ilinde değişiklik gösterse de her açıdan beklentileri karşılayacak ve öğrenciyi hayallerinde yaşattığı üniversiteye taşıyacak kapasiteye sahip dershaneler bulunmaktadır. Nitekim bizim dershanemizin idaresi tamamen eğitimcilik yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu durum bizim dershanemizin kurulumu ve oluşumunda özellikle olumlu katkı sağlamaktadır. Çünkü eğitimci bir kadroyla yönetilen bizim dershanemizin kadrosu ve kurulumu, binası sınıflarını, kullanılan materyal ve görev yapan akademik kadroya kadar her şeyinin öğrenci başarısı düşünülerek yapılmasına katkı sağlamıştır.

Kurumumuzun binası öğrencinin evinde bulunan rahatlığın tüm olanaklarını sunarken sınıflarımız son teknoloji ürünü akıllı tahta, görsel eğitim aletleri projeksiyon sistemleri ve mobilyalar ile donatılmıştır. Nitekim bu durum kalitenin adresi olan okulumuzu pek çok manada farklı kılmaktadır. Eğitim kadromuz ise tecrübeli öğretmen ve ayrıca eğitim koçluğu yapmış sertifikası bulunan öğretmenler ile kaliteli eğitimimiz desteklenmektedir.

Ankara Dershane En Tecrübeli Dershane

Yıllarca öğretmenlik yaparak öğrenci psikolojisinden iyi anlayan öğretmenlerimiz gerek eğitim ve birebir verdikleri dersler, gerekse kaynak ve çalışma yönlendirmeleri ile öğrencilerimizin başarısının artarak eğitimin markası olan dershanemizin eğitimsel prestijini arttıran en önemli emektarlardır. Öğretmenlerimizin dışında öğrencilerimizin sayılarına göre sayıları oluşturulan rehberlik ve danışma ekibimiz günün her saati hem öğrenci ile iç içe hemde hazırda bulunarak önemli hizmetler vermektedirler bu durum bizi eğitimde başarının vazgeçilmez adresi yapmaktadır.

Dershane Ücretleri Ankara eğitim ve öğrencinin başarısı en öncelikli amaçlarımız olmaktadır. Nitekim bu maddi maliyet ve durumların pek fazla konuşulmayarak ikinci planda olmasını sağlamaktadır. Eğitimde maddiyatı öne alarak eğitimi ticarileştirmekten çok, eğitimde başarı ve geleceği ön plana alarak maddiyatı en son planda tutan bizi tercih etmeniz başarıyı size getirmemizde kaçınılmaz olacaktır.

Hayatımızda artık her şey para diye tabir ettiğimiz bir dönemdeyiz. Her şeyin bir bedeli var elbette. Her şey için aile ekonomisi zorlanabilir sonuna kadar ama eğitim bunlar içinde en önemli sıraya sahip olmalı.

Çocuklarımızı geleceğimiz diye tabir ederiz. O halde geleceğimize de hak ettiği gibi önemli yatırımı gerçekleştirmeliyiz.

Geleceğe hazırlandıkları en zorlu süreçlerden olan lise çağında verilen eğitim onların yol dönemeci sayılmaktadır. Bu süreçte de olabildiğince kaliteli ve yoğun bir temel atmalılar. Bunun için yalnızca okulda verilen eğitim yeterli olmamakta.

Her geçen gün dershanelerin sayısı artmaktadır. Bu durumda velilerin kafasını daha çok karıştırıyor. Dershane eğitimi, öğretmen kadrosu, ekibi kadar dershane ücreti de büyük önem taşımakta.

Dershane Fiyatları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
Dershane ücreti arttıkça eğitimin kalitesi de artar mı sorusu veliler için büyük kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Peki gerçekten dershane ücreti ile eğitimi doğru orantılı mıdır? Dershane ücreti düşük olan eğitim yerlerinin kalitesi düşük müdür? Bunların hepsini araştırmak ve kapsamlı bilgi edinmekte yine öğrenci ve veli iş birliğiyle netliğe kavuşabilecek konular olmakla birlikte en doğru kararı verecek olan yine öğrencinin kendisidir.

Dershane fiyatlarında görülen çeşitlilik. Fiyat / Performans oranın iyi algılanması gerekmektedir. Dershane bunyemizde verilen eğitimlerimizi sizlere daha iyi anlatabilmemiz ve dershane fiyatlarımız hakkında bilgi verebilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Dershane Fiyatları 2022 Hangi Aralıklarda ?

Ankara dershane fiyatları 2022 yılı için 10 Bin TL ile 20 Bin TL aralığında değişiyor.

Ankara Dershane Önerisi

Ankara’daki en iyi dershaneler arasında yer alan Ortadoğulular Ankara Dershanesi, önerilen dershanelerdendir.

Ankara En İyi Dershane Yorumları Doğru mu ?

Ankara en iyi dershane yorumları öğrenciler tarafından doğru ve gerçek bir şekilde iletilen, kulanıcı deneyimlerine dayanan yorumlardır.

Ankara’nın En Çok Tercih Edilen Dershanesi Hangisidir ?

Ankara’nın en başarılı olarak görülen ve en çok tercih edilen dershaneleri arasında Ortadoğulular Eğitim Kurumları bulunmaktadır.