Eğitim

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi; Ankarada en kaliteli özel okul arayışı içerisine girenler okulların özelliklerini değerlendirmektedirler. Özel okullar öğrencilere bir çok alanda seçenek sunmaktadır. Ankarada en kaliteli özel okullar öğrencilerine en iyi eğitimi en iyi eğitimciler ile vermeye çalışan kurumlardır. Özel okullar öğrencilere verdikleri değeri öğrencilerine sundukları imkanlar ile göstermektedirler.

Ankara’daki en iyi özel okullar sıralaması 2021 Ankara’daki en iyi özel okullar sıralaması 2021 aramalarınızda Ortadoğulular Özel Okulları En İyi Özel Okullar arasında olacaktır.

Bir çok alanda öğrencilerin de kendilerini geliştirmeleri, zihinlerini açmaları ve çalıştırmaları için dersler vermektedirler. Bu dersler arasında öğrenciler istedikleri alanlara yönelebilirler. Farklı alan dersleri buz pateni, yüzme, dans, jimnastik, drama, tenis, piyano gibi alanlarda verilmektedir.

Birçok özel okulun vermiş olduğu farklı alan dersleri hemen hemen aynı kemik üzerine olsa da kurumların farklı dersleri de bulunabilmektedir. Özellikle Ankarada en kaliteli özel okul öğrencilerine daha fazla seçenek sunmaktadır. Her öğrenci de bu kurumun farkını bu şekilde görmektedir. Özel okullar her kademe de bulunan öğrencilerine bu farklı alan derslerini çok seçenekli olarak sunmaktadır. Bu dersler öğrencilere bir çok şey kazandırmaktadır.

İlk kademe de eğitim alan öğrenciler için özellikle sosyalleşmeleri ve zihin gelişimleri için çok önemlidir. Derslerine yönelmede metabiliş bir düşünce yapısına sahip olmada da çok etkilidir. Ayrıca daha küçük yaşlarda oldukları için öğrencilere okula alıştırma ve ısındırma noktasında da çok etkilidir. Bu nedenle özel okullar bu farklı alanlarda verdikleri derslerin seçeneklerini ve ders saatlerini ellerinden geldiğince artırmaktadır. Devlet kurumları da öğrencilerine farklı akanlarda ders imkanı sunmasına karşın özel okullarsa olduğu kadar seçenek sayısı çok fazla değildir ayrıca kullanılan materyaller deyine özel okullarda ki kadar teknolojik materyaller değildir. Aileler de çocukları için en iyisini istedikleri için bu yönde bir eğitim almalarında ellerinden geleni yapmaya çalışmaktadır.

Makale İçeriği

Ankara’daki en iyi özel okullar sıralaması 2021
Özel okullar öğrencilere dönemler boyunca iyi bir şekilde eğitim vermelerinin yanı sıra öğrencilerinin yaz tatillerinde de aynı şekilde eğitim almaları ve bu tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmeleri için yaz okulları imkanını sunmaktadır.

Yaz okullarında öğrenciler tıpkı normal eğitim dönemlerinde oldukları gibi dersler almaktadırlar. Ancak bu dersler çok yoğun değildir. Bu derslerde ilk olarak öğrencilerin keyif almaları ve keyif alırken de eğlenmeleri çok önemlidir. Yaz kursları seçeneklerinde de yine öğrencilerin güzel vakit geçirecekleri ve güzel vakit geçirirken öğrenebilecekleri pek çok farklı alan dersleri verilmektedir. Bu alan derslerine dönem içerisinde eğitim aldıkları eğitimciler ders vermektedirler. Öğrenciler bu şekilde olduğu için öğretmenlerine alışma süreci okullarına alışma süreci geçirmemektedir. Ayrıca yaz kursları çok yoğun olmadığı için okuldan sıkılmalarını sağlamadığı gibi tamamen derslerden ve okuldan uzaklaşmalarının da önüne geçmektedir.

Ankara’daki özel okulların tercih sebeplerinden birisi öğrencilerine akademik yeterlilik sunabilmesidir.

Özel Okullarda ve Devlet Okullarında Akademik Yeterlilik Durumu

Birçok özel okul devlet okulları ile kıyaslandığında pek çok artıya sahiptir. Bu artılardan en önemlileri akademik yeterliliktir. Akademik yeterlilik sayesinde devlet okullarında olduğu gibi öğrencilerin anlamadıkları herhangi bir konuyu anlamadan es geçme gibi bir ihtimalleri yoktur. Öğrenci hangi konuyu anlamadıysa, bu konunun üzerine eğilinir.Öğrenci anlayana kadar konu anlatılır, gerekirse sırf o konu için etüt programı oluşturulur.

Kalabalık olan sınıflarda böyle bir durumdan bahsetmek söz konusu bile değildir. Öğretmenler hangi öğrencinin neyi anlayıp neyi anlamadığını takip edemez. Buna karşın, kalabalık olmayan sınıflarda öğrenciler neyi anlayıp neyi anlamadığını saklayamaz, hemen durum açığa çıkar. Böylece özel okullarda dersi veren öğretmen anlattığı konuyu kimin anlayıp anlamadığından anında haberdar olmuş olur. Bu da iyi bir eğitim sisteminin olmazsa olmazıdır.

Ankara’daki en iyi özel okullar sıralaması 2021

Ankara’da bulunan özel okullar incelendiğinde, devlet okullarına kıyasla müfredatların katı ve sabit olmadığı görülebilir. Artık öğrenciler katı ve sabit müfredatlardan sıkılmışlardır ve bu eski bir eğitim methodu olarak görülmeye başlanmıştır.

Özel okullarda müfredatlar günlük eğitim trendleri göz önünde bulundurularak ve buna uygun olarak güncellenmiştir. Böylece özel okullarda zengin müfredat ile eğitim alan öğrenciler hayatlarındaki bir sonraki adımlarına daha sağlam bir şekilde adım atmaya hazırlıklı olmuş olacaklar. Ankara’daki özel okulların tercih edilmesinin bir sebebi de, öğrencileri bu adımı atmaya hazırlamaktır.

Ortadoğulular Eğitim Kurumları Farkı ile Eğitimler

Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak akademik yeterlilik ve zengin müfredatımız öğrenci ve velilerimize sunduğumuz tek özelliğimiz değil. Bizden eğitim alan öğrenciler,

Bilimsel ve akılcı düşünme becerilerine sahip oluyorlar.
Akademik anlamda olduğu kadar, kendi hayatlarında da araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler oluyorlar.
Bilgileri ezberlemiyorlar, bilgiyi elde etmek için araştırma yapıyorlar.
Araştırdıkları bilgiyi kullanıp diğerleri ile de paylaşan verici bireyler oluyorlar.
Grup çalışmaları içerisinde yer almayı öğreniyorlar.
Kendileri ve çevresi ile iletişim kurma becerilerini geliştiriyolar.

ANKARA’DAKİ EN İYİ ÖZEL OKULLAR

Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı bir biçimde istendik değişiklikler meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bireyde eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan tüm değişikliklerin, bireyin içinde yaşadığı toplumun değerlerine uygun düşmesi, toplum tarafından istenilen ve beğenilen davranışlar olması gerekmektedir. Bu beğenilen ve toplum tarafından kabul görülen davranışlarda genel olarak topluma katkılı davranışlar olarak belirtilmektedir.

NEDEN ANKARA’DAKİ ÖZEL OKULLAR?

Ankara’nın gelişmiş eğitim yapısı ve eğitim kurumları da bu amaçlar doğrultusunda eğitimsel çalışmalar yürütmektedir. Yürütülen eğitim çalışmalarına bağlı olarak birçok eğitim kurumu açılmış olup bunlardan eğitimsel bazda elde ettiği başarılar ile kendini kanıtlayan Ankaradaki Özel Okullar topluma gelecek vaat eden bireyleri en yüksek eğitim donanımları işe yetiştirmektedir. Kurumsal yönetim ve idari kadrosunda yer alan tüm öğretmenlerin koordinasyonlu çalışmalar göstermesi ve eğitimin içinde gelme olmaları Ankaradaki Özel Okullar olarak bizi tercih eden öğrencilerimizin başarısını arttırmaktadır.

Sahip olduğun binanın, sınıflarının ve kullanılan teknolojik materyallerinin kusursuz bir biçimde öğrencilerimizin rahatı düşünülerek yapılmıştır. Lakin eğitimdeki en önemli unsur eğitimi verecek öğretmenlerdir. Çünkü başarının elde en önemli faktör elde bulunan iyi veya kötü tüm imkânları en iyi derecede öğrenciye yönelik kolaylaştırıcı olarak kullanan öğretmenlerindir. Öğretmenlerimiz yıllarca eğitimin içinde mahirleşmiş olmalarına bağlı olarak öğrenciden en iyi derecede anlamaktadırlar.

Nitekim bu durum hangi öğrencinin iyi ya da hangisinin diğerlerine göre geç öğrendiği yada öğrenmede zorluk çekmelerini kolaylıkla anlamaya katkı sunmaktadır. İşte bu durum öğretmenlerimizin öğrenme sıkıntısı çeken öğrencilerimiz için ayrı bir program oluşturmaları avantajını sağlamaktadır. Nitekim her okulda olmayan bu uygulama ile en geç öğrenen veya öğrenme sıkıntısı çeken öğrencilerimizin bile kusursuz bir eğitimle toplumun beklentisi ve isteklerini karşılayacak bilgi birikimi ile amaçlarına ulaşmayı sağlamaktadır.

Özellikle de verilen eğitimin gerekli dönütler verilerek ders tekrarlarını yapılması, rehberlik danışma ekibimizin itina ile öğrenciye yönelik eğitimi sevdirecek faaliyetler yürüten kolaylaştırıcı çalışmalar ile eğitimi desteklemeleri Ankaradaki Özel Okul farkının eğitimde markalaşmasına olanak sağlamaktadır. Eğitimin markalaşmış adresi olmada en iddialı olan kurumumuzda siz değerli öğrencilerimizi amaçlarına ve istedikleri hayallere ulaştırmaya bizde varız demekteyiz.

Ankara’daki Başarılı Özel Okullar

Türkiye, genç nüfusu çok yüksek bir ülkedir ve bu açıdan gelişmeye oldukça açık ve potansiyellidir. Ancak ülkemizin sahip olduğu bu potansiyelin doğru şekilde yansıtılabilmesi için gençlerimizin iyi bir eğitim almaları ve uzmanlaşmak istedikleri alanlara doğru şekilde yönlendirilmeleri elzemdir. Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak biz, Ankara’daki özel okullar arasında kurulduğumuz yıldan itibaren elit eğitim vermekte olan, öğrencilerimizin her sınav sisteminde başarılı olmasını sağlayan bir eğitim kurumu olmaktan duyduğumuz kıvancı hiçbir zaman gizlemeyiz.

Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’nin eğitim sisteminin de sürekli olarak güncellendiği ve değişikliklere uğradığı görülmektedir. Biz de eğitim sistemimizi çağımızın gereklerine uygun hale getirebilmek adına sürekli olarak güncellemekte ve yenilemekteyiz. Yalnızca eğitim ve sınav sistemindeki değişimler değil, öğrenci ve veli beklentilerinin değişimleri de aralıksız bir şekilde gerçekleşmektedir. Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak biz, bu gereksinimlerin ve zorunlulukların farkında olan bir eğitim kadrosuyla ve yönetimle çalışarak, daima çağa ayak uyduran ve günümüzün gereklerini sağlayabilen bir eğitim kurumu olduğumuz belirtmekten gurur duymaktayız.

Neden Ortadoğulular Eğitim Kurumları?

Ankara, öğrenci popülasyonu, doğal olarak da özel okul sayısı açısından oldukça zengin şehirlerin başında gelmektedir. Gerek Türkiye’nin üç büyük şehrinden biri olması, gerekse başkent olması sebebiyle Ankara bu özelliğini her zaman muhafaza edecek ve büyük bir eğitim talebini de içerisinde barındıracaktır.

Ankara’daki bu denli özel okul bulunurken, eğitimleri için en doğru kararı vermek isteyen öğrencilerimizin ve öğrencilerimizin velilerinin aklında yaygın olarak bulunan bir soru bulunmaktadır: “Ankaradaki özel okullar arasında hangisi en iyisi?”. Bu sorunun sorulmasının çok doğal olduğunu düşünmekte ve öğrencilerimize bir özel okulu neyin iyi yaptığını açıklamak adına okulumuza davet etmekteyiz.

Okulumuzun gerek fiziksel şartları, gerekse eğitim kadrosu, çağdaş eğitimin bütün gerekliliklerini sağlamakta ve bütün öğrencilerimize odaklanarak her öğrencimizin hedeflerine ulaşabilmeleri için doğru yolu izlediklerinden emin olmalarını sağlamaktadır.

Öğrenci odaklı eğitim anlayışımız ve değişimlere olan esnek anlayışımızı bizi belirli bir dönem için değil, her zaman Ankara’nın sayılı özel okulları arasında yer almamızı sağlamıştır. Geçmişten bu güne gelen bu geleneğimiz, önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edecektir.

Ankara’daki özel okullar, sayıca çok fazla oldukları için ve kentin dört bir yanına yayıldıkları için tercih yapılırken dikkatli olunmayı gerektiriyor. Evinize yakın, ulaşımı kolay, servisleri yaygın olan okullardan yana tercih yapmanı daha sağlıklı olur.

Liseye Geçen Öğrenciler

Lise dönemine geçen öğrenciler, biraz da olsa yabancılık çekerler. Özellikle de okulun ilk döneminde eskiden kalma günlerine özlem duyan öğrenciler, adaptasyon konusunda biraz zorlanabilirler. Ama bunun geçici olduğunu bilmek bir anlamda rahatlamak için yeterli bir nedendir. Öğrenciler, psikolojik olarak uzun süre kaldıkları yeri benimserler ve yeni bir yere geçtiklerinde yabancılık çekerler biraz da çekingen davranırlar. Aslında bu durum sadece öğrenciler için geçerli değildir, her insanın fıtratında olan bir şeydir.

Eğitim söz konusu olunca elbette bu konuya biraz daha fazla eğilim göstermek gerekiyor ve bu konuda görevli olanlar anne ve babalardır. Ankaradaki özel okullar, aslında öğrenciler açısından daha iyidir, neden mi? Çünkü buralarda kaynaşmak hem daha kolaydır hem de sunulan imkanlar sayesinde öğrencilerin adaptasyon süreleri daha kısa sürmektedir.

Özel okulların farkı ne?

Yukarıda açıkladığım son cümlelerimden dolayı “özel okulların devlet okullarından farkı nedir?” sorusu akıllara gelebilir. Hemen açıklayalım; devlet okullarında okuyan öğrenciler imkanlar konusunda biraz daha kısıtlıdırlar, özel okullarda ise durum biraz daha farklıdır. Öğrencilerin eğitime adapte olabilmeleri için birçok olanak bir arada sunulmaktadır. Öğrencilerin ilk günlerinde okula alışmaları için yapılan etkinlikler, tanışma merasimleri ve özel olarak düzenlenen bazı programlar sayesinde öğrenciler yeni gittikleri okullara kısa sürede alışabiliyorlar. Tabi bunu her özel okul için söylemek doğru değildir. Ankaradaki özel okullar kısmi olarak bu tip etkinliklere yer vermektedirler. Araştırma yaparken biraz da bu yöne eğilmek ve bu şekilde tercih etmek daha isabetli olur.

Ankara’da en iyi özel okul hangisidir?


Ankara’da binlerce özel okulun bulunması, öğrenci velilerinin kafasını biraz da olsa karıştırır. Özellikle de tercihleri son dönemlere bırakan anne babalar, bu konuda hem daha tedirgin olurlar hem de daha acele ederek hareket etmek isterler. Aslında en az 1 yıl öncesinden araştırma yapmak bu konuda çıkacak zorlukların önüne geçmeyi etkileyebilir. Ama yine de geç kalınsa bile çok da panik edecek bir durum söz konusu değil. İnternet sitelerinden Ankaradaki özel okullar hakkında gayet güzel bir araştırma yapılabilir.

Hem kaliteli hem disiplinli hem de öğrenci ilişkilerinde iyi olan özel okullar, Ankara’nın dört bir yanında yer alıyorlar. Yani çok da zorlanmayacak bir şekilde ama işi ciddiye alarak yapılan bir araştırma sonucunda en iyi okulu bulabilirsiniz. Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak bu alanda beklentilerinizi en iyi şekilde karşıladığımızı ve eğitimde aradığınızı bulabileceğinizi söylemek istiyoruz. Çağrı merkezi numaramızdan eğitim danışmanlarımıza ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi

Eğitim günümüz dünyasında bireylerin gelişimini desteklemek ve meslek kazanımlarını sağlayabilmeleri adına büyük önem taşıyan ve yararlı bir süreçtir. Süreç içerisinde uygulanan yöntemlerle birlikte eğitimcilerin sahip olduğu eğitim görüşleri büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda her okul ve sahip olduğu eğitimciler öğrencilere farklı yönelerek katkı sunmaktadır. Ankara da devlet okullarının sayısı elbette ki daha fazladır. Ancak Ankaradaki özel okullar da azımsanmayacak sayıda bulunarak devlet okullarına karşı eğitim amaçlarını yerine getirmeye çalışmaktadır. Üstelik devlet okullarında düşen eğitim başarısı karşısında özel okullar giderek tercih edildiğinden bu kurumların ulaştığı öğrenci sayısı da giderek artmakta ve sahip olduğu özellikler neticesinde de başarı oranlarını arttırmaktadır. Ankaradaki özel okulların eğitim kalitesi oldukça yüksektir.

Ankara’daki özel okullar ve eğitim kalitesi

Ankaradaki özel okullar öğrencilere daha fazla katkı sunabilmek adına belirli başlı alanlarda düzenlemeler yapmakta ve başarıyı arttırıcı unsurları ortamda çoğaltmaya çalışmaktadır. Özel okullar başlangıç olarak eğitim verilecek ortamlar üzerinde değişiklik yaparak öğrenciler üzerindeki katkıyı arttırmaktadır. Fiziksel ortam içerisinde sınıftaki sıra düzeni büyük önem taşımaktadır. Özel okul olarak hizmet veren okulumuzda bu konu üzerinde titizlikle durarak sınıflara göre değişiklik yapmaktadır. Öğretmenlerinde istekleri doğrultusunda klasik sıra düzeninden uzaklaşılarak öğrencilerin hem öğretimden daha fazla fayda sağlamasını hem de arkadaşlarıyla etkileşimi arttırmayı hedeflemekteyiz. Bunun yanı sıra sınıfın renk, ısı ve ışık konusunda gerekli düzenlemeleri de yaparak uygun ortamlar oluşturmaktayız.ingilizce eğitiminede önem vermektedir.

Oluşturduğumuz Yenilikler Başarıyı Destekleyicidir

Okul içerisinde başarıyı etkileyen unsur sadece fiziki açıdan sağlanamamaktadır. Ankaradaki özel okullar arasında yer alan kurumumuz öğrencilerin başarısına daha net katkıda bulunmak adına daha fazla değişimleri meydana getirmekteyiz. Diğer bir değişiklik noktalarımızdan birisi de öğretmenlerimiz konusunda yaptığımız seçimlerdir. Öğrenciler üzerinde belki de en önemli unsur olan eğitimci faktörü konusunda oluşturduğumuz titizlik başarı noktasında katkı sunan noktalar arasındadır. Öğretmenlerimizin deneyimli ve çağdaş eğitim görüşüne sahip olması öğrenciler üzerinde olumlu etki oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yaptığımız seçimler öğrencilerin başarısını giderek arttırmakta bu sayede öğrencilerle birlikte okulumuzda hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Yaptığımız ve yapacağımız her değişiklik öğrencilerin başarısını destekleyebilme noktasında olmakta ve buna göre şekillenmektedir.

Ankara’da ki tercih edilen özel okullar

Ankaradaki en iyi özel okullar öğrencilerin akademik anlamda bilgilenmesini sağlayarak kariyer süreçlerini en doğru şekilde yöneten kurumlar olarak dikkat çekmektedir. Alanında uzman özel okullar hangi eğitim kademesi olursa olsun öğrencilerin belli konumlara gelebilmesi için birçok fırsat sunmaktadır. Özel okulların öğrenciye yönelik çalışmaları sayesinde bireylerin ihtiyaçları ve eksikleri en başında belirlenir, ardından yapılan planlama ile birlikte bu eksikler sistematik bir şekilde ortadan kaldırılır ve öğrenci istenilen düzeye gelir. Ankaradaki özel okullar genel olarak bu doğrultuda hizmetler sunmaktadır ancak belli başlı okullar dışında bu planlama ile yönetilen okulların sayısının az olduğunu söylemekte de fayda var.

Ankara’daki özel okulların yeni eğitim sistemi


Öğrencilerin eğitim hayatını tamamlaması ve ardından kendilerine en uygun mesleklere yerleştirilmesi adına Ankara özel okullar çalışmaktadır. Sonuç olarak bir ülkenin kaderi o neslin en genç kuşaklarının yapabildiklerine bağlıdır. Kültürel, sosyal ve karakter açıdan güzel bir toplum istiyorsak öncelikle genç nesillerimizin ruhuna dokunmalıyız. Ankaradaki özel okullar sayı olarak fazladır ancak nitelik ve donanımsal anlamda düşündüğümüzde karşımıza çıkan tablo hiç de hoş değildir. Öğrencilerin eğitim hayatını doğrudan etkileyeceği için özel okul seçiminin tutarlı bir şekilde yapılmasında fayda vardır. Bu konuda en büyük sorumluluk velilere düşmektedir, sonuç olarak her gün okula kayıt yaptırmıyorsunuz, bir kere yapın ve her zaman mutlu olun.

Ankarada Hizmet Sunan Özel Okulumuz


Ankara’da yıllardır her eğitim kademesine kesintisiz bir şekilde eğitim fırsatları sunmaktayız. Alanına hakim ve işini profesyonel bir edayla yapan öğretmenlerimiz sayesinde başarılarımız her geçen gün daha da artmaktadır. En temel amacımız elbette ki öğrencilerimizin hayal ettiği alanlara ve bölümlere gelebilmesidir. Ankaradaki özel okullar arasında en bilindik ve en başarılı gibi konumlarda yer almamızın birçok nedeni bulunmaktadır. Eğitim sürecinde derslerin uygulamalı olarak işlenmesi, öğrencilere yakın ilgi gösterilmesi, en yararlı kaynak ve materyallerin kullanılması gibi birçok avantajı sayabiliriz. Tabi ki bunlar sadece sayabildiklerimiz, bunlar dışında yer alan birçok fırsat ve imkânlar için bizlere başvuru yapabilirsiniz. Başarı olan öğrencilerimiz bizim en büyük enerji kaynağımızı oluşturuyor, gelin sizlerde başarı tablomuzda yerinizi alın.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi

Ankara içinde çok sayıda özel okul var. Bunların bazıları eski bazıları yeni ancak insanlar hangi özel okula çocuklarını yollayabileceği konusunda genelde kararsız kalıyor veya bazı adı biline okullara yollamakta çareyi buluyor. Genellikle Ankaradaki özel okul yorumları yapan kişiler özellikle üniversite sınav başarısına son derece önem veriyor ve çocuklarını herkes üniversite sınavında en yüksek başarıyı elde edecek okula göndermek istiyor. Bu konuda Ankara’nın tartışmasız en iyi ve lider kurumu ise Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak karşınıza çıkacaktır. 2002 yılından bu yana gerek sınav başarısında gerek se öğrenci memnuniyet ve mutluluğunda Ankara’da diğer büyün kurumları geride bırakmış bir kurumuz. Özellikle Ankarada hangi özel okul iyi diye her sene düşünen binlerce öğrenci ve velinin bu sorununa çare olmak en büyük amacımız.

Özel Okul Neden Önemli?

Özel okul esas itibariyle başarı odaklı olması gereken bir okuldur. Özel okula giden bir öğrenci ve velisi öncellikle kendisine şunu sormalıdır. Bu okula gidersem üstüne bir de dershaneye gitmem gerekir mi? Bu okula giderme yine de özel ders almam gerekir mi? Bu iki önemli sorunu cevabı sadece bizim kurumumuzda hayırdır!

Bizim kurumuza giden bir öğrenci için asla özel ders veya kurs diye bir şey yoktur. Bunu sağlayan ise eşsiz ve artık tüm diğer özel okullara da örnek olan her şey dahil eğitim sistemimizdir. Bu sistem sayesinde bizim bir öğrencimiz okul eğitimi haricinde dershane ve özel dersten alabileceği her şeyi bizim okulumuzda alır. Bu sayededir ki Ankara özel okullarının başarı sıralaması açısından değerlendirme yapacak olursa bizim kurumumuz her zaman zirvede yer alır. Dahası özellikle Ankaradaki özel okul yorumları incelenecek olursa kurumumuzun başarısını bizzat memnuniyetlerini belirten veli ve öğrencilerimizin kendisinden de öğrenebilirsiniz.

Özel bir okulun başarısının göstergesi gayet basit ve nettir. O da öğrenciye sınavda 100% başarı elde ettirmektir. Biz bunun da ötesinde öğrencilerimizden 100% başarı ve bunun yanında 100% öğrenci memnuniyeti geri bildirimleri almaktan son derece gurur duyuyoruz.

Ankara eğitimi en iyi özel okul


Ankara özel okullar açısından oldukça gelişmiş bir ilimizdir, birçok eğitim kurumu profesyonel bir şekilde işini yaparak öğrencilere hizmetler sunmaktadır. Devlet okullarının kalabalık olmasından dolayı birçok aile öğrencilerin daha nitelikli eğitim alması adına özel okullara başvurmaktadır. Öğrencilerin okul başarıları normalin üstüne çıkarak akademik anlamda rakiplerini sollaması bu sayede daha da kolaylaşmaktadır. Ankara eğitimi en iyi özel okul sadece okul başarısı açısından değil öğrencileri bekleyen sınavlar konusunda da hizmetler sunmaktadır. Öğrencilerin sınav kaygıları doğal olarak olacaktır ancak düzenli ve sürekli çalışma sonucunda bu durum ortadan tamamen kalkacaktır ve başarı kendini gösterecektir.

Özel okullar eğitim açısından iyi hizmetler sunmaktadır ancak her okul aynı nitelikte değildir. Öğrencinizi rastgele bir okula kayıt ettirip başarı beklemeniz yerinde olmayacaktır çünkü Ankara’da yer alan bazı özel okulların nitelik bakımından devlet okullarının gerisinde kalmıştır. Öğrencinizin her açıdan gelişmesini istiyorsanız, maddi durumları bir kenara itip özel okul araştırması yapmalısınız.

Ankara’daki özel okullar arasında bir seçim yapmak istiyorsanız, okulların konumundan tutunda başarı karnesine kadar birçok konu üzerinde araştırma yapmalısınız. Bizzat okula sorarak araştırma yapabileceğiniz gibi internette yer alan forum sitelerini ziyaret ederek de okullar hakkında bir takım bilgiler edilebilirsiniz. Sonuç olarak bu kadar zahmetli bir iş gibi görünse de kazanan sizler, öğrenci ve toplum olacaktır.

Ankara’da Bulunan Özel Okulumuz

Ankara’da yıllardır öğrencilere hizmetler sunan okulumuzun en temel amacı geleceğimizin emin ellere teslim olmasıdır. Bizler için maddi durumlar ikinci plandadır, önemli olan istekli bir şekilde öğrencilerin gelişmesini sağlamaktadır. Özel okulumuz öğrenciler için bütün imkânları oluşturmuştur, gerek akademik anlamda gerekse de sınav başarısı anlamında öğrenciler başarılı olması son derece normaldir. Ankaradaki özel okullar yer alan kurumumuz alanında uzman ve işini severek yapan öğretmenleri bünyesinde barındırmaktadır. Öğrencilerle birebir ilgilenen öğretmenlerimiz ortaya daha da istekli bir durum çıkarmaktadır, öğrenciler ders çalışma konusundaki isteksizlikleri bu sayede ortadan kalkacaktır.

Okulumuz konum, bina yapısı, kullanılan materyaller, minimum sınıf ortamı gibi seçeneklerde de bir adım önce çıkmaktadır. İletişim formunu doldurarak bizlere ulaşabilir, daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ankara Özel Okul Tercihi Nasıl Yapılmalıdır ?

Ankara en iyi özel okullar ve kolejlerin bir araya toplandığı illerimizden biridir. Ülke genelinde isim yapmış, köklü ve markalaşmış pek çok eğitim kurumu Ankara’nın çeşitli bölgelerinde birden fazla kampüste eğitim vermektedir. Bu okulların isimlerini LGS, TYT, AYT gibi sınavlarda ilk sıralarda görmek mümkündür. Yılların deneyimi ile öğrenciler üzerinde en etkili eğitim programlarını keşfetmiş, alanında en başarılı öğretmen kadrolarını bir araya toplamış, öğrenci psikolojisi konusunda eğitimli rehberlik ve danışma birimleri oluşturmuş bu kurumlar için başarı doğal bir sürecin sonucu olarak yorumlanabilir.

Ankara en iyi özel okullarda öğretmen kadroları


Eğitimin her alanında başarılı bir profile sahip olan ve başarı sıralamalarında en üst sıralarda yer alan Ankara en iyi özel okullar açısından da oldukça zengindir. Ankara özel okulları arasında hemen her bütçeye uygun alternatif kurumlar bulunabilmektedir. Ayrıca Ankara’da okul öncesi döneminden lise düzeyine kadar eğitimin her basamağı için değerlendirilebilecek çok başarılı özel okullar yer almaktadır. Ankaradaki özel okullar bölgede neredeyse eşit denebilecek bir dağılıma sahip olduğundan şehrin hangi bölgesinde olursanız olun mutlaka sizin için uygun ve Ankara en iyi özel okullar sınıfına konulabilecek bir hatta birkaç seçenek bulabilirsiniz.

Özellikle Ankara özel liseleri özel okullar içinde en geniş yeri kaplayan kurumlardır. Günümüzün en gözde kurumları olan ve gündemi çokça meşgul eden özel liseler; Ankara’da da lise grubu içinde başarı çizgisi en belirgin okullar olarak tanımlanmaktadır. Bu da; LGS sınavında farklı illerden birçok öğrencinin de Ankaranın en iyi özel liseleri için tercih yapmasından kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Bunun dışında okula hazırlık, davranış ve alışkanlık kazanımının en verimli dönemi olan okul öncesi eğitiminde çok başarılı özel anaokulları ve anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise gruplarını bir araya toplayan kolejler de yine Ankara özel okullar grubu içinde yer alan kurumlardır.

Ankara en iyi özel okullar Ankara’nın hemen her bölgesinde talepler bulunsa da; şehrin belirli bölgelerinde bu talebin fazlalığı dikkat çekmektedir. Özellikle şehrin “elit” olarak tanımlanan ve gelir düzeyi yüksek ailelerinin yaşadığı bölgelerinde özel okullara ve kolejlere olan eğilim daha fazladır. Bu da özel okul ücretleri gibi bir gerçeğin varlığından kaynaklanmaktadır. Ankara özel okul önerileri makalemizden de yararlanabilirsiniz.

Ankara’nın en başarılı özel okulu

Ankara’nın en büyük ilçelerinden olan Keçiören ilçesi en iyi okulların yer aldığı ilçelerden bir tanesidir. Burada bulunan özel okullar kayıt yaptıran öğrencilerinin en iyi şekilde eğitim almaları için çalışmaktadırlar. Keçiören’de yer alan özel okullara öğrenciler sadece buradaki semtlerden değil farklı ilçelerden de gelmektedir. Ulaşımı kolay ve oldukça çok seçeneklidir. Ankaranın en başarılı özel okulu başkentin bir çok ilçesinde semtinde öğrencilerine hizmet vermeye çalışmaktadır. Burada verilen hizmet sadece öğrencileri dersler anlatmak, sınavlara hazırlamak değildir.

Öğrencileri hayata hazırlamakta, öğrencilerin topluma ve Vatanına faydalı olabilecek bir birey olarak yetişmesini sağlamakta ve hem kendine hem de karşısındaki insanlara saygı duyarak herkesi olduğu gibi kabul eden bireyler olarak yetiştirmeye ö<zen göstermektedirler. Zaten tüm bunları önemsedikleri için oldukça başarılı okullar arasında bulunmaktadırlar. Ankaranın en başarılı özel okulu öğrencilerine aynı zamanda en başarılı, en iyi, en donanımlı ve kaliteli eğitimleri de vermektedir.

En iyi öğretmenler ile öğrencilerin derslerde aktif olmalarını sağlayarak, daha kalıcı ve etkili öğrenim gerçekleştirmelerini amaçlamaktadırlar. Öğrencilerin başarılarını artırmak için okullarında yer alan rehberlik servisleri etin bir şekilde çalışmaktadır. Öğrenciler istedikleri zaman bu servisten yararlandıkları gibi, öğretmenlerde öğrencilerin sürekli olarak takibinde kalmaktadır.

Öğrencilerin yabancı dile hakim olmaları ve iyi bir şekilde öğrenebilmeleri için, son teknoloji materyaller, kendi alanlarında uzman öğretmenler ile başarılı bir eğitim verilmektedir. Öğrencilerin başarılarında artış olabilmesi için, hangi kademede yer alıyorlar ise ek dersler ile kademe sonunda girecekleri sınavlara da öğrencileri hazırlamaktadırlar. Öğrencilere deneme sınavları uygulayarak girecekleri sınavlarda en iyi sonuçları elde etmelerini ve kendi hedeflerine ulaşmalarını amaçlamaktadırlar.

Eryaman özel okulları

Ankaranın en başarılı özel okulu öğrencilerin güvenliğine çok dikkat etmektedir. Özel okullarda güvenlik konusu oldukça önemsenmektedir. Okulun servisinin iyi olması, servisi kullanan kişinin bilinçli bir birey olmasına, okulun denetimi, açısında takılan güvenlik kameralarının bakımlı ve çalışıyor olmasına dikkat etmektedirler. Bazı özel okullarda özellikle de küçük yaşların yer aldığı ilk kademelerde eğitim alan öğrencilerin aileleri takip edebilsinler diye özel sistem bulunmaktadır. Bu şekilde anne ve babalar çocuklarını takip edebilmekte ve çocuklarının neler yaptığını görebilmektedir. Ayrıca okullar da bulunan güvenlikler de aynı şekilde oldukça titiz bir şekilde seçilmektedir. Anne ve babaların bu açıdan içleri oldukça rahattır. Çünkü en önemli konulardan birisi de okulların güvenli olup olmamasıdır. Özellikle de binaların yapılarının sağlam olması ve yeni olması da yine dikkat ettikleri konular arasındadır. Özel okullar bulunacakları semtleri ve kurumun binasını oldukça iyi araştırarak seçmektedirler.

Bugünkü yazımda sizlere Ankaranın en başarılı özel okulu hakkında faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki yazımda sizlere Ankara İngilizce kursu konusunda faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalışacağım.

EĞİTİMİN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ

Ankaranın en iyi özel okulları ana başlığına eğitimin hayatımızdaki öneminden bahsederek başlamak istiyorum. Eğitim hayatımızın en önemli özellikleri arasında ye alan bir konu olmalıdır. Eğitim ile günümüzde gelişmişlik seviyesini aşabilir, diğer ülkeler ile aynı konumda yer alabilir, kendi kendimize yetebilir hale gelebiliriz. Eğitim sadece derslerden ibaret bir konu değildir. Dersler dışında kendimizi tanıyabilmek, yapabileceklerimizin farkına varabilmek, çevremize karşı anlayışlı ve duyarlı olabilmek… Bunların hepsi eğitim ile olabilecek konulardandır.

Ülkemizde eğitim konusuna yeterli özen gösterilmektedir. Özellikle de son yıllarda eğitim konusuna çeşitli yatırımlar yapılmakta, eğitimin gelişmesi ve gereken değerin verilmesi, gelecek nesillerin bilinçli olabilmesi için uğraşılmaktadır. Öğrencilere bu konuda maddi ve manevi olarak destek sağlanmaktadır. Eğitimin en iyi olarak verildiği, gerek yetenekli ve başarılı eğitimcilerin bulunduğu, gerekse başarılı eğitim kurumlarının yer aldığı başkent Ankara, bir eğitim kenti olarak anılmaktadır. Ankara da hem devlet hem de özel okullar arasında sayısız başarılı okul bulunmaktadır. Eğitimi önemseyen bireylerin oluşturduğu özel eğitim kurumlarında da öğrenciler en iyi şekilde eğitim almaktadır.

Günümüzde maddi imkanların biraz daha iyi olması nedeni ile özel okullar daha sık tercih edilmektedir. Ankara’da da yine bu özel okullardan oldukça fazla bulunmaktadır. Öğrencilerin başarılarında artışlar gözlendikçe bir çok aile özel okullardan yana tercihini yapmaktadır.Peki bu özel okullar nasıl başarı sağlıyor? Özel okullar öğrencilerine yeterli zamanı ayırarak onların daha başarılı olmasını sağlıyor. Bu durum üzerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının az olmadı oldukça etkili. Bu şekilde her ir öğretmen öğrenciler ile hep toplu hem de bireysel olarak ilgilenebiliyor. öğrencilerin yaşadığı problemlerde yanlarında olabiliyor. Böylelikle yaşanılan sıkıntılar çok daha çabuk atlatılıyor.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KAYNAKLAR

Ankaranın en iyi özel okulları öğrencilerine en iyi eğitim kaynaklarını sunan kurumlardır. özel okullarda öğrencilerin konuları daha iyi anlaması ve kavraması için en açık şekilde hazırlanmış, teknolojik materyaller kullanılmaktadır. Son teknoloji ile hazırlanan sınıflar da öğrenciler her şeyi deneyerek öğrenmektedir. Bu tür öğrenmelerin gerçekleşmiş olduğu sınıflarda ki öğrencilerin başarıları daha yüksektir. Özel eğitim kurumlarında öğrencilerin bunların yanı sıra kaynak kitaplarda verilmektedir. Kurumun kendilerinin hazırlamış olduğu, kendi basımlarının olduğu kaynak kitaplar, araştırmalar ve başarılı eğitimciler tarafından hazırlanmaktadır. Öğrenciler bu kaynaklara bireysel olarak çalışırken aynı kitaplar derslerde de kullanılabilmektedir. Bunların yanı sıra öğrencilere farklı alanlarda da hizmetler verilmektedir.

Öğrencilerin derslerde anlamadıkları konuları kavrayabilmeleri için bireysel olarak öğrencilere ek dersler verilmektedir. Öğrenciler bu şekilde eksik oldukları noktaları tamamlayabilmektedirler. Bu tür etütler sadece derslerde anlamayan öğrencilere verilmemektedir. Ankaranın en iyi özel okulları öğrencilerine istedikleri zaman, konuyu pekiştirebilmeleri için de ek dersler verebilmektedir.

Bugün ki yazımda sizlere Ankaranın en iyi özel okulları hakkında faydalı olabilecek bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki yazımda sizlere Ankaranın en iyi özel liseleri hakkında faydalı bilgiler vermeye çalışacağım.

Ankara’nın en iyi özel okulları hangileridir?

Gelecek nesilleri etkilemek ve daha iyi eğitim vermek, tüm eğitmenlerin yapması gereken bir olgudur. Bu olgunun en iyi şekilde yapılması sonucu, geleceğimize daha olumlu uygulamalar sunmuş olacağız. Eğitim öğretim ile başlayan sürçte, birçok hata ve ya olumlu davranışlar olmaktadır ancak, bu durumları en iyi şekilde değerlendirerek, oluşması gereken durumları en olumlu şekilde etkileyebilirsiniz. Okulumuz bu anlamda düşünerek, eğitim ile ilgili çalışmalar yapmakta ve geleceğe daha sağlam adım atmaktadır. Ankara’nın en iyi özel okulları arasında olmak, öğrencilerimiz için yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduklarını göstermektedir.

Öğrencilerimize daha iyi bilgiler öğretmek ve onları daha çok düşünen bireyler olarak yetiştirmek için, en önemli eğitim kadrosuna sahip olmaya çalışmaktayız. Eğitim kadromuzda, öğrencilerimize en iyi sevgi ve şefkati gösterecek öğretmenlerimizi seçmek için çaba sarf etmekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimiz, derslerine karşı daha istekli olacaklardır.

Öğretmenler olarak, gelecek nesilleri etkilemek çok zordur ve bu zorluğu olumlu yöne çevirmekte mümkün olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerimizi en iyi şekilde seçerek, öğrencilerimizi olumlu yönde etkilemeleri için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Ankara’nın en iyi özel okulları arasına girmek için, birçok eğitim gerecini okulumuza getirerek, öğrencilerimizi bu gereçlerle tanıştırmış bulunmaktayız. Bunun amacı, genç yaşta bu bilgileri öğrenen öğrencilerimiz, gelecek için daha tecrübeli olmaktadır.

Ankara’nın En İyi Özel Okulları Sıralamasında, Eğitim Açısından En Önemli Olanı mıyız?

Eğitim, geliştirilebilir ve hatta geriye de gidebilir. Bu nedenle eğitime verebileceğimiz önemi, her geçen gün artırmamız gerekmektedir. Öğrencilerimizin, oku içerisinde daha eğlenceli vakit geçirebilsinler diye, bahçe düzenlemesini en olumlu şekilde yaptık. Bu durum öğrencilerimizin kaynaşmalarını sağlayacak ve olumlu şekilde etkilenecek. Ankara’nın en iyi özel okulları, bu durumları göz önüne alarak seçilmiştir ve bizde bu sıralamada en önlerde bulunmaktayız. Okulumuzda öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıkları gelişsin diye, geniş bir kütüphaneye sahibiz ve kütüphanemiz sayesinde en iyiler arasında yerimizi almış bulunmaktayız. Okulumuzla ilgili daha detaylı bilgiler almak ve okulumuza kayıt süreci hakkında nasıl gelmeniz gerektiği konusunda bilgi almak için, bizlere irtibat numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

Ankaranın en iyi özel okulu kimdir?

Eğitim, süreç sonlandığında bireylerde bilgi birikimleri sağlayarak bu bilgi birikimleri sayesinde istekleri doğrultusunda belirli mesleklere yönelmesini amaçlar. Eğitimin toplum açısından ilk ve tek amacı olarak meslek kazanımı olarak görülmektedir. Halbuki eğitim bu amacın yanında bireylere kazandırması gereken başka hedefleri vardır. Günümüzde ise çoğu okulda bu amaçlar es geçilmekte ve öğrencilere sadece bilgiyi bir hap gibi vererek bunu direkt almaları beklenir. Halbuki karşımızdaki öğrenciler birer insan ve onlarında psikolojik bir yapısı ve kapasitesi vardır. Çoğu eğitimci bu noktayı es geçmektedir. Bu da eğitim sistemimizde derin yaralar açmaktadır.

Evet, eğitim sürecinde bireylerin alması ve öğrenmesi gereken ders bilgileri vardır. Bu bilgilerin öğretilmesi tüm eğitim kurumları tarafından verilmesi amaçlanır. Ancak çoğu devlet okulu ve kimi özel okullarda bu süreç özensiz bir şekilde işlenmektedir. Ankaranın en iyi özel okulu olabilmek adına yaptığımız çalışmalar içerisinde olan bu süreç üzerinde büyük bir özenle durmaktayız. Eğitim sürecinde öğrencilerimize hümanistik bir bakış açısıyla yaklaşarak onlara kapasitelerini aşmadan, basit ve özel yöntemlerle öğrenim sağlamaktayız.

Eğitim Sürecini En İyi Değerlendirme Yöntemleri

Öncelikle eğitimin bilgi vermek dışında temel amaçları olduğunu belirtmiştir. Ankaranın en iyi özel okulu olmayı amaçladığımız bu noktada diğer temel hedefleri de öğrencilerimize kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu amaçlar içerisinde bireylerin topluma hazırlanması, sorumluluklarının bilincinde ve bunları yerine getirebilecek konuma ulaşması, kendi bakımlarını gerçekleştirebilecek noktaya gelmeleri vardır. Bunları öğrencilerimize kazandırırken gündelik hayatla ilişkili yakınlık kurarak eğitim sürecinde değerlendirmeler yapmaktayız. Ayrıca ders kapsamında verilen bilgileri de hayata uygunluklarıyla sunarak aslında bu bilgilerin onlara yeterlilik sınavları dışında nerede kullanabileceklerini, nerede kullandığını öğretmekteyiz.

Ankara’nın en iyi özel okulu hedefiyle çıktığımız yolda öğrencilerimizi ezberci sistemden çıkararak eğitimin bir zorunluluk olduğu düşüncesinden kurtarmayı hedeflemekteyiz. Zorunlu olarak görülen öğrenim süreci ne öğreten için ne öğrenen için faydalı olmayacaktır. Oluşan tabuları yıkarak öğrencilere aslında bu bilgilerin hayatla bire bir örtüştüğünü göstererek bunlarla elbet bir gün karşılaşabilecekleri mesajı verilerek eğitimin önemini vurgulamaktayız.

ANKARA’DAKİ ÖZEL OKULLARIN EĞİTİMİ NASILDIR?

Ankara’nın en iyi özel okulu diğer özel okullar gibi ücretli eğitim vermektedir. Başkentte ileler ve semtler arasında ücretlerde değişiklik gözlenmektedir. Genel olarak 7 bin TL ile 80 bin TL arasında değişen özel okullardaki ücret beklentileri bulunmaktadır. Semtler arasında değişen ücret farkı aynı zamanda kademeler arasında da değişiklik göstermektedir. Anaokulu ve ilkokul çağında eğitim almak isteyen öğrenciler için istenilen ücretler biraz daha uygundur. Kademeleri arttıkça ücret beklentileri de artmaktadır. Özel okulların en alt kademelerinden olan anaokullarında öğrenciler ilk defa bir okul ortamına geldikleri ve anne babalarından ayrıldıkları için onlara daha yumuşak yaklaşılmaktadır.

Anaokullarında öğrencilerin tek başlarına da bir şeyler yapabilmeleri, birer birey olduklarını fark edebilmeleri, zihinsel gelişimlerine destek olabilmek ve ilkokula başlarken zorlanmadan sosyalleşerek başlayabilmeleri için programlar yapılmaktadır. Anaokulu öğretmenleri özel mülakatlar sonucunda seçilen, alanlarında uzman olan öğretmenlerdir. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra fiziksel gelişimlerine de bu kurumlarda katkı sağlanmaktadır. Bu nedenle anaokulu eğitimi çok önemlidir ve çocukların daha iyi gelişim gösterebilmesi ve kendini ifade edebilen, sosyalleşebilen bireyler olabilmesi için gereklidir.

İlkokul döneminde yine Ankara’nın en iyi özel okulu alanında en iyi öğretmenlerin oluşturduğu, başarılı, çalışkan, güler yüzlü öğretmenler ile öğrencilerine eğitim vermektedir. Öğrencilerin ileriye dönük başarı yakalayabilmeleri için temellerini en iyi şekilde oluşturmaya kendini ifade eden ve gerçekleştiren bireyler yetiştirmeye çalışmaktadırlar.

ÇANKAYA ÖZEL OKULLARI

Ankaranın en iyi özel okulu daha çok merkeze yakın olan ilçelerde ve semtlerde bulunmaktadır. Her kademede en çok merkeze en akın olan Çankaya ilçesinde yer almaktadırlar. Burada hem ulaşımın kolay olması, hem kurum seçeneğinin daha fazla olması öğrencilerin ve anane babaların buradaki kurumları tercih etme nedenleri arasındadır. Burada hem devlet hem de özel kurumlar bulunmaktadır. Anaokulu ve ilkokul dönemlerinde anne ve babalar evlerine en yakın ya da çalıştıkları yerlere en yakın olan eğitim kurumunu tercih ederken, ortaokul ya da lise önemlerinde o kadar yakınlık aramamaktadır bir çok okulun servisi bulunduğu için. Ankaranın en iyi özel okuluarasında yer alan Çankaya özel okulları öğrencilerine yeterli zaman ayırarak, ek dersler vererek her alanda öğrencisine değer verip öğrenci ile yakından ilgilenerek mevcut başarısını artırmaktadır.

Sınavlara hazırlanan öğrencilere farklı programlar uygulanmakta ve bu sınavlara daha hazırlıklı olabilmeleri için deneme sınavları yapmaktadırlar. Ayrıca derslerden hariç ek derler ve soru çözüm saatleri ile öğrencilerin zamanı daha iyi kullanması amaçlanmaktadır. Her açıdan geliştirilmeye çalışılan öğrenciler başarılarını daha yukarılara taşımaktadır. Özel eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmeti veren öğretmenler öğrencilerin her zaman takibinde kalmaktadırlar. Öğrencilerin yaşadıkları stresi ve sıkıntıları en aza indirmek için öğrenciler ile sık sık görüşmektedirler. Etkili ders çalışmaları için konuşmalar yapmakta ve öğrencilere uygun ders programları hazırlamaktadır.

Devlet Okulları


Devlet okulları ülkemizde birçok öğrencinin akademik anlamda gelişmesi ve toplum için faydalı bireyler olması için vardır. Kalabalık sınıflar ve kullanılamayan materyaller nedeni ile eğitim verimi normal olarak devlet okullarında düşmektedir. Ankara Özel okullar ise tam tersi olarak maksimum 25 kişilik sınıflardan oluşmaktadır ve öğrencilerin akademik anlamda herhangi bir bilgi eksikliği olmadan bir üst kademeye geçirmek ana hedeftir. Ankaranın en iyi özel okulu konusunda bu yazımızı okuduğunuzda kafanızda net bir görüntü olacaktır. Alanında uzman olan ve yıllardır Ankara bölgesinde özel okul faaliyetlerini sürdüren bizler bu alanda zirvede bulunmaktayız.

Özel okulumuzun Ankara ilinde en iyi kurumlardan bir tanesi olmasında elbette ki başarılarımızın büyük bir etkisi bulunmaktadır. Başarı tablomuz her geçen gün daha da artarak sürmektedir, öğrencilerimizin en iyi liselere ve en kaliteli üniversiteleri kazanması adına birçok fayda sağlamaktayız. Ankaranın en iyi özel okulu olarak bizler alanında deneyim sahibi ve yıllardır bu işi severek yapan birçok öğretmene sahibiz. Öğretmenlerimiz her daim öğrencilerle birebir ilgilenerek onların en ufak sorunlarında dahi yanında olmaktadır. Öğrencilerin bu şekilde daha da istekli olacağını düşünen özel okulumuz bu konuda da yanılmamıştır, başarı sonuçlarımız bunları net bir şekilde göstermektedir.

Özel Okul Tercihi Neden Önemlidir?


Özel okullar Ankara, diğer devlet okullarına oranla bir adım öne çıkmaktadır çünkü sağlamış oldukları imkanların sayısı öyle böyle değildir. Öğrencilerin kişisel anlamda gelişmeleri için tüm olanaklar sergilenmiş olmakta ve başarı kaçınılmaz duruma gelmiştir. Özel okullar konum açısından elverişli ise öğrenciler ulaşım yönünde herhangi bir problem yaşamaz ve daha rahat bir süreci geride bırakır. Aynı şekilde özel okulların kontenjan açısından minimum düzeyde öğrenci sınırlaması yapması daha iyi bir eğitim olanağı sunmaktadır.

Akademik ders süreci uygulamalı ve materyallerin etkin kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Ankaranın en iyi özel okulu olarak bizler yukarıdaki tüm imkânlara sahibiz. Öğrencilerin geleceği sadece aileler için değil ülkemiz adına da oldukça önemlidir. Gelin birlikte geleceğimizi daha güzel bir şekilde geliştirelim, özel okulumuz hakkında merak ettiklerinizi bizlere iletebilirsiniz.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi


Ankara özel okul sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Bu kadar çok özel okul açılma sebebi devlet okullarının vermiş olduğu yetersiz eğitimdir. Ankara ve ilçelerinde ki Devlet okulların da durum böyle olunca ankara özel oku sayısı her geçen gün katlanmaya devam edecek gibi duruyor. Fakat her özel okul iyi bir eğitim veriyor mantığı çok eskilerde kalmış bulunmaktadır. Ankara Çankayaki özel Okullar arasında bulunan Ortadoğulular koleji devlet okulunda bulamadığı eğitimi özel okuldan almak için gelen öğrencilere istediğini vermek için çok disiplinli çalışmaktadır. Ortadoğulular koleji bir çok kesimden öğrenciyi bünyesinde barındırmaktadır.

Ortadoğulular koleji Öğrencilere sunmuş olduğu kaliteli eğitimi Ankara ve ilçelerinde ki bir çok koleje göre en üst düzeyde tutmuş fakat maliyetleri en düşüğe indirmiştir. Ortadoğulular Koleji tüm personel bir araya gelerek öğrencilerini başarıya ulaştırmak için çalışan bir özel okul olup gösterdiği çalışmalarının karşılığını daima alabilmiştir. Ankara ve ilçelerinde genel duruma bakıldığında hemen hemen her mahallede bir özel okul var fakat içerisinde bir eğitim yoktur. Bu duruma el atan Ortadoğulular koleji açtığı şubelerle öğrencilerin ve velilerin ayağına Ankara ve ilçelerinde başarıyı getirmeye devam etmektedir.

Ankara ve İlçelerinde En Kaliteli Özel Okul

Ankara ve ilçesinde bulunan Ortadoğulular kolejlerine giden öğrenciler başarıya ulaşmakta velilerde öğrenciler için yapmış olduğu fedakarlığın karışlığını aldıkları için içleri rahat bir şekilde Ortadoğulular kolejine yollamaya devam etmektedir. Öğrencilerini geleceğe ve Türkiye de sürekli değişen eğitim sistemine karşı eksiksiz hazırlamak için uğraşan ve bunu başarabilen Ortadoğulular koleji hem bunu başarmanın mutluluğu hem de velilerden aldığı takdir sayesinde daha şevkle çalışmakta ve daha da güçlenmektedir. Ankara’da özel okul dendiğinde Ortadoğulular Koleji parmakla gösterilen bir kurum olmayı başarmıştır.

Ankara’da Özel Okul denildiğinde herkesin ilk aklına gelen kurum farklıdır. Bazılarının aklına Ted Koleji gelirken bazılarının aklına Arı Koleji bazılarının Gazi Vakfı Okulları bazılarının aklına İhsan Doğramacı Okulları gelmektedir. Tabi ilk akla gelen isimleri bununla sınırlamak bunlar dışındaki diğer Ankara’daki Özel Okullara haksızlık olacaktır. O yüzden biz isimlere takılmaksızın sizler için Ankara’daki Özel Okullarda okuyan öğrencilerin velilerin neden bu okulları tercih ettikleri ile alakalı sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Böyle bir yazı paylaşırken objektif olmak oldukça zor o yüzden sizlerin de takdir edeceğiniz üzere bu yazı sadece kendi görüşlerimizi yansıtmaktadır. O yüzden isim vermeksizin kategorize etmek belki daha iyi olacaktır.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi

Ankara’daki Özel Okullar listesinin başında Üniversite Vakıfları’ na bağlı Kolejler en ön sırada gelmektedir. Ankara Özel Okul arayışında velilerin en çok teveccüh gösterdiği okullar sayı bakımından da ele alındığında vakıflara veya derneklere bağlı Özel Okullardır. Ankara’daki Özel Okulların bu durumu İstanbul Özel Okulları’ndan Ankara’daki Özel Okulları ayırmaktadır. Zira İstanbul’daki Kolejler bağımsız ya da Robert gibi yabancı okullar olarak daha çok Özel Fransız Lisesi Özel Alman Lisesi gibi üst gelir grubunun daha çok tercih ettiği kurumlardır.

Ankara’daki Özel Okullar arasında bu okulların kategorisinde değerlendirilebilecek ilk akla gelen lise Özel Tevfik Fikret Lisesi olmaktadır. Ankara Kolej açısından oldukça zengindir. Merak ettiyseniz Ankara’da 2017 Meb verilerine göre 1127 Özel Okul bulunmaktadır. Özel Okullar Ankara Öğrenci sayısı da 148.666’dır. Özel Okullar Ankara’da 1 öğretmene ortalama 9 öğrenci düşmektedir. Peki resmi kurumlarda okuyan toplam öğrenci sayısı kaçtır 828.306’dır.Peki Kurum sayısı kaçtır. 1.741’dir. 1 öğretmene de ortalama 15 öğrenci düşmektedir.

Ankara Kolejleri sınıf mevcutları açısından daha az daha az olması ve daha fazla öğretmen istihdam edilmesi yönünden Resmi kurumlara oranla daha iyi düzeydedir. Türkiye bu açıdan son yıllarda Ankara baz alındığında OECD ortalamalarına yakındır. Yani 15 öğrenci ortalaması resmi kurumlarda iyidir. Bunda Ankara’daki Kolejlere son yıllarda verilen öğrenci başı destek ödemesi kanaatimizce etkili olmuştur.

Bu yazımızda sizlere Ankara Özel Okulları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bir sonraki yazımızda Ankara Özel Okul Fiyatları hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

Ankara Kalabalık Bir Şehir Midir?

Ankara özel okul açısından geniş bir portföye sahip bir şehirdir. Nüfusun 5.455.000 olması ve semtlerin gelişmiş olması sebebi ile hemen hemen her semtte pek çok özel okul bulunur. Özel okullar öğrencilerine yabancı dili devlet okullarına göre daha yoğun verdiği için ve eğitim programları daha yoğun olduğu için ailelerin tercih sebebidir. Yine öğrencilerle birebir ilginin olması ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerinin sosyal ve akademik hayatını geliştirmelerine destek olmaları açısından da tercih edilirler. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilere birebir dersler ve rehberlik öğretmenleriyle destek olmaları, ek derslerle öğrencilere takviye vermeleri öğrencileri kurs ve okul diye ikiye ayrılmaktan korumaktadır. Bu nedenle son dönemlerde dershanelerinde kapatılması konusu ile birlikte özel okullar aileler tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınan okullar olmuştur.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler devlet okullarından özel okullara geçiş yaparak hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istemektedirler. Haftalık yaklaşık olarak 40 ila 50 saat arasında ders alırlar. Bu ders saatlerinin haricinde öğrenciler anlamadıkları konuları ya da çözemedikleri soruları sorabilmek için haftalık yaklaşıl 5 ila 10 ders saati ek dersler ile telafi yapabilirler. Böylelikle devlet okullarına giden öğrencilerden daha yoğun bir şekilde ders çalışmış ve eksiklerini kapatmış olurlar.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi

Türkiye eğitim sistemi ve sınav sistemi sürekli olarak değişim göstermekte olan bir ülkedir. Özellikle sınav sistemlerindeki sürekli değişim, eğitim kurumlarını da bu sisteme adapte olmaya zorlamakta, sisteme ayak uyduramayan kurumları da resmin dışına itmektedir.

Ankara özel okul sayısı bakımından Türkiye’nin pek çok şehrine göre daha kalabalık bir şehirdir. Bu şehirdeki genç nüfusun fazlalığı eğitim kurumlarının da bu şehirde yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Özellikle çocuklarının elit bir eğitim görmesini arzulayan ailelerin talebi olan özel okullar Ankara’da oldukça fazla sayıda bulunmaktadırlar.

Özellikle Ankara şehrindeki özel okulların sayısı bu denli fazlayken, dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de hangi özel okulun seçim yapması gereken öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterliliğe sahip olduğudur. Ankara bölgesindeki özel okullar her ne kadar sayıca fazla olsalar da hepsinin yetkin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilen kurumlar olduğunu söylemek gerçekçi olmayacaktır. Bu durumun farkında olan velilerin de özel okulların yeterlilikleri hakkında bilgi edinmek istemektedirler.

Ortadoğulular Eğitim Kurumları Ankara

Ortadoğulular Eğitim Kurumları kuruldukları tarihten itibaren deneyimli eğitim kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla daima Ankara’nın önde gelen özel okulları arasında yer almayı başarmıştır. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı, değişen sistemlere ayak uydurmayı başarabilen esnek yaklaşımı sayesinde kurumumuz, her zaman Ankara’nın en gözde eğitim kurumlarından olmayı başarabilmiştir.

Geçmiş yıllardaki öğrencilerimizin geri dönüşleri ve okullarımız hakkındaki pozitif düşünceleri, bizler bu konuda haklı çıkarmakta ve doğru bir eğitim sistemi kurmuş olduğumuza dair düşüncelerimizi desteklemektedir. Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak, değişen eğitim sistemlerine ve sınav sistemlerine, uzman eğitim kadromuz ve çağdaş yönetimsel yaklaşımımızla daima uyum sağlamayı başarmış, her yeni sistemde bünyemizdeki öğrencilerimizin arzuladıkları sonuçları elde etmelerini sağlamış bulunmaktayız.

Ankara özel okul arayışında olan veli ve öğrencilerimizi özel okullarımızı incelemeye ve gezmeye davet ediyor, öğrenci odaklı okul yönetimimizle sahip oldukları soru işaretlerini paylaşmalarını istiyoruz. Geçmişteki tecrübelerimiz ve elde ettiğimiz sonuçlara sayesinde öğrencilerimizi ve öğrenci adaylarımızı asla yarı yolda bırakmayacağımızın güvencesiyle, öğrencilerimize Ankara’daki en iyi eğitimlerden birini sağlama sözü veriyoruz.

Ankara Özel Okul Bursluluk 2021

Ankara özel okul bursluluk sınav tarihlerini gözden geçirerek özel okulda okuyan öğrencilerinizin maddi anlamda yükünüzü hafifletmelerini sağlayabilirsiniz. Önemli ölçüde verilen burslar sayesinde hem öğrencilerin özgüvenleri artıyor hem de ailelere maddi anlamda destek oluyor. Ankara lise özel okul fiyatları, veliler tarafından değerlendiriliyor.

Özel okullarda da burslar vardır ve burs almak isteyen öğrenciler, yılın belli dönemlerinde sınava girmek durumundadırlar. Sınavı başarı ile geçen öğrenciler için belirlenen burs bedelleri ödeme zamanı geldiğinde ödenir. Burs, aslında sadece maddi anlamda öğrenciyi desteklemez. Başarısının karşılığında bir ödül almanın gururunu yaşayan öğrenciler, hem derslerine daha fazla motive olurlar hem de aldıkları bursla daha rahat şekilde okullarını okurlar. Ankara özel okul bursluluk sınavı hakkında bilgi veren okul sitelerini inceleyerek tarihler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. En ucuz özel lise fiyatları ankara konusunda da internet üzerinden pek çok araştırma yapılıyor.

En ucuz özel lise fiyatları Ankara

Bursluluk sınavları, dünyanın her yerinde eğitim gören öğrencilere sunulan maddi desteklerdir. Bu destekler her ne kadar yetişkin biri için az oranda olsa da öğrenciler açısından son derece iyidir. Çünkü okul ihtiyaçları ve öğrencilerin kişisel masrafları yıl içinde birikir ve bu da ailelere bir yük olarak biner. Bu yüzden öğrenciler bursluluk sınavına girerek ailelerine yardımcı olmak isterler. Ankara’da hizmet veren özel okullarda da bursluluk sınavları vardır. En ucuz özel lise fiyatları Ankara Eryaman semtinde değerlendirebiliriz. . Ankara özel okul bursluluk sınavını başarı ile tamamlayan öğrencilere ödemeler yapılır ve bu sayede öğrenciler okullarını daha rahat bir şekilde bitirirler.

Sınav tarihlerini kaçırmayın

Ankara özel liseler fiyatları 2019 yılında ilçelere göre farklılışıyor. Her dönem yapılan bursluluk sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin sınav tarihleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bunun için okulların web sitelerinde duyurular bölümüne bakılabilir. Ankara özel okul bursluluk sınavı için de yine gidilen okulun web sitesi ziyaret edilerek sınav tarihleri, başvuru şartları ve diğer detaylar yer almaktadır.

Daha rahat bir ortamda okulunuzu okumak, ekonomik anlamda daha özgür olmak için kesinlikle sınavlara girmenizi öneririz. Aynı zamanda bursluluk sınavını kazanmak, kendinize olan güveninizin artmasını da sağlayacağı için eğitime daha fazla motive olacaksınız. Sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için okul yönetiminden bilgi alabilir, internet sitelerinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Özel okullar da eğitim görmek her ne kadar avantajlı ve öğrenciler için önemli bir olanak olsa da, devlet okullarından farklı olarak ücretli eğitim vermektedir. Her ailenin ne yazık ki bu özel okul ücretlerini karşılama durumu yoktur. Ülkemiz de özellikle gelir dağılımında ki adaletsizlik, birçok öğrencinin iyi eğitim olanaklarından, faydalanamamasına neden olmaktadır.

Ankara’da öğrencilere eğitim veren en iyi özel okul olarak, bizler bu konuda elimizden geleni yapmak için her yıl, yapmış olduğumuz Ankara özel okul bursluluk sınavları ile bazı öğrencilerin en azından bu imkânlardan faydalanmasını sağlıyoruz. Kurum olarak düzenlemiş olduğumuz sınavlar ile maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere ücretsiz olarak eğitim olanağı sunuyoruz.

Ankara özel okul bursluluk sınavları genel olarak öğrencilerin başarılarını ölçmeye yönelik olarak yapılan sınavlar olmaktadır. Bu sınavlar, her yıl belirli bir dönemde yapılır ve sonucuna göre takip eden eğitim döneminde başarılı olan öğrencilerin kayıtları yapılır. Bundan sonra ki süreçte de eğitimini tamamlayana kadar herhangi bir ücret alınmaz. Hatta bazı öğrenciler için, sınavlar da büyük başarı elde edenleri kast ediyoruz. Bu öğrenciler için, ekstra öğrenim bursu verilebilmektedir.

Genel olarak derslerinde başarılı ve zeki öğrencilerin doğal olarak ödüllendirilmesi ve diğer öğrencilerden ayrı tutulması gerekmektedir. Aksi halde o öğrencilerin sıyrılıp, başarılı bireyler olması çok zorlaşacaktır.

Bursluluk Sınavlarında Öğrenciler Nelerden Sorumludur?


Birçok öğrenci ve öğrenci velisinin merak ettiği en önemli konulardan biri sınavların neler ile ilgili olduğu ve zor olup olmadığıdır. Öğrenciler genel olara Ankara özel okul bursluluk sınavlarında temel derslerden sorumlu tutulmaktadır. Sınavlar zor mudur ve başarılı olmak imkânsız mıdır diye sorarsanız. Tabi ki çok kolay değildir ancak imkânsız da değildir. Başarılı olmak genel olarak kolay değildir ve çalışma, azim, disiplin gerektirir. Öğrencilerin tüm bu koşullara dayalı çalışmaları ve emek vermeleri gerekmektedir. Tüm bunları yerine getirdikleri zaman karşılığında yakalayacakları eğitim fırsatı oldukça önemlidir. Kariyerlerini ve geleceklerini tamamen değiştirecek olan bu fırsatı elde etmek için, okulumuzun bursluluk sınavları takvimini takip etmeniz ve yeteri kadar çalışmanız gerekmektedir.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi


Bir konuda en iyi olmanın en önemli yolu, en iyi kurum ve kişilerden yardım almaktan geçer. Sonuçta sizlere en iyiyi ancak alanında en iyi olan kişiler sağlayabilmektedir. Eğitim konusunda sizleri en iyi koşullara kavuşturacak olanlar da doğal olarak özel okullardır. Ankara özel okullar bakımından son derece etkili okullara sahiptir. Bu etkili okulların başında da kurum olarak bizler gelmekteyiz. Eğitim yolculuğunuz da her an yanınızdayız ve en büyük destekçiniz olmaktayız. Bu konuda bizler güvenebilir ve çocuklarınızı ve onların geleceğiniz rahatlıkla emanet edebilirsiniz. Ankaranın en iyi özel okulları yabancı diller konusunda da ön plana çıkmaktadır.

Özel okullar Ankara da son yıllar da değeri nihayet anlaşılmaya başlanan ve insanların eğitim konusunda farkına vardıkları kurumlardır. Sanırız ülkemiz de devlet okullarının giderek eğitim kalitesinin düşmesi ve öğrencilere iyi bir gelecek sunabilmekten uzaklaşması dolayısı ile böyle bir durum yaşanmıştır. Bu bir bakıma iyi olmuştur çünkü artık çocuklarımızın geleceği konusunda velilerin bilinçlenmesi son derece iyi olmuştur. Ankara özel okullar olarak bizler bu durumda öğrencilere yetişmek ve her birine ayrı ayrı iyi eğitim verebilmek için kendimizi ve kurumlarımızı genişletme yoluna girmekteyiz.

Özel Okullar Birçok Açıdan Avantaj Sağlar


Ankaradaki özel okullar ile devlet okullarını eğitim olarak zaten kıyaslamamak gerektiğini çok iyi biliyorsunuzdur. Çünkü özel okullar olarak bizler eğitim konusunda devlet okullarından çok ilerde ve iyi bir seviyede yer almaktayız. Sadece bu da değil olduğumuz nokta ile tatmin olmuyoruz ve daha fazlası için de çabalamaktayız. Ankara özel okullar olarak bu nedenle zaten daha işin en belirgin noktasında bile öğrencilere son derece avantaj sağlamaktayız. Eğitim dışında sosyal olanaklar, öğrencilerin sıkılmadan vakit geçirebileceği ve birbirleri ile kaynaşarak iyi bir okul süreci geçirmelerini sağlıyoruz.

Okul dışında öğrencilerimize sunmuş olduğumuz en önemli olanaklardan biri yurt imkânıdır. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve ders çalışmaları beslenmeleri konusunda son derece iyi şartlar sunmaktayız. Öğrencilerin rahatlıkla uyuyabileceği yatakhaneler, ders çalışabilecekleri çalışma alanları ve kütüphaneler ve beslenmeleri konusunda en iyi imkânlara sahip olabilecekleri yemekhaneler sunmaktayız. Böylelikle sadece okulda değil ayrıca okul dışında da iyi şartlara sahip olmanızı sağlıyoruz.

Ankaradaki En Başarılı Özel Okullar Hangileri


Her geçen gün dünyada var olan nüfus biraz daha artmakta ve eğitim başta olmak üzere eğitim, gıda, yaşam koşulları gibi sahip olduğumuz faktörler günden güne kalitesi azalmaktadır. Her aile kendi evladına en çok değeri verir ve ona en iyi geleceği hazırlamak, sunmak istemektedir. Bunun içinde her ebeveyn ellerinden gelen ne ise hepsini yapmaktadırlar. Her çocuğun en iyi eğitimi alması hakkıdır. Fakat günümüz koşullarında ne yazık ki bu mümkün olmamaktadır.

Artan ve fazla olan öğrenci sayısı, devlet okullarında yoğun bir öğrenci popülasyonu olması verilen eğitimin kalitesini oldukça azaltmaktadır. Her okulda iyi eğitim veriliyor demek maalesef ki yalan olmaktadır. Her okulun öğrencisine verdiği eğitim kalitesi farklı ve sunduğu olanaklar olarak da yine aralarında farklılık vardır. Bu negatif durumların önüne geçebilmek adına özel okullar kurulmuştur. Ve Türkiye’de faaliyet gösteren yüzlerce özel okul ve buralarda eğitim gören binlerce öğrenciler bulunmaktadır.

Ankarada Özel Okul Tercihi


Ankara Türkiye’nin en çok nüfusa sahip ve büyükşehir olan bir il olarak içerisinde binlerce öğrenci barındırmaktadır. Öğrenci sayısı milyon civarı olan bu şehirde her öğrenciye iyi eğitim verebilmek adına yüzlerce özel okul eğitim öğretim yılında hizmet vermektedir. Bu okulların da açılma nedeni ticari amaçla birlikte biraz daha kaliteli ve fazla imkana sahip bir okulda eğitim görmek isteyen öğrencilere olanak tanımaktır.

İsteyen öğrenci her özel okulun kendine göre sınav sorusu belirlediği ve burs kazanmak için belirli tarihlerde sınavları olmaktadır. Dileyen öğrenci bu özel okulların sınavlarına girerek buradan burs kazanma hakkına sahip olabilmektedir. Burs miktarları da yine okuldan okula değişim göstermektedir. Burada öğrencinin isteği, aldığı puan, ailesinin maddi yeterliliği gibi faktörler okula kayıt sürecini etkilemektedir. Bu şekilde öğrenci kendisine en çok uyan ve koşullarını beğendiği bir özel okulda eğitimini alabilmektedir. Ankara gibi bir şehirde her türlü imkana çok fazla sahip olan öğrenciler özel okul kapsamında da tercih edebilecekleri özel okul sayısı da yine bu şehirde oldukça yüksektir.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi Nasıldır?


Her ebeveyn kendi çocuğunun en iyi okullarda eğitim görmesini ve ilerde iyi bir meslek sahibi olup insanlara faydalı bir evlat olmasını istemektedir. Bunun içinde anne baba olarak evlatları için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Her çocuğun eğitim hayatı birbiri ile aynı değildir. Okul tercihleri, çalışma koşulları vs. birçok etmen öğrencinin başarısını ve bilgi düzeyini etkilemektedir. Hiç şüphe yok ki öğrencilerin başarısında en büyük etmenlerden bir tanesi de gittikleri ve eğitim aldıkları okullardır. Eğitim alınan okulun öğrencinin hayatında kapladığı yer oldukça büyüktür ve geleceğine de katkısı yadsınamayacak kadar fazladır. Bu yüzden bunun farkında olan anne baba ve çocuk lise tercihini de en iyi şekilde yapmaya çalışmaktadır.

Neden Özel Okullarda Okumak Tercih Edilmelidir?

Maalesef çoğu devlet okulları istenilen seviyelerde öğrencilere hitap edemeye bilmektedir. Bunun birçok sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi artan öğrenci sayısıdır. Artan öğrenci sayısı ile öğretmenlerin her bir öğrenciye aynı derecede iyi bir eğitim vermesi olanaksız olmaktadır. Bununla birlikte okullarda bulunan imkanlar da yine okulun bütçesine göre farklılık göstermektedir. Bunun gibi sayabileceğimi birçok sebepten dolayı özel okulların varlığına da her şehirde ihtiyaç duyulmaktadır.

Özel okullardan öğretmen başına düşen öğrenci sayısının az olması ve aynı şekilde imkanların biraz daha fazla olması öğrencilerin daha iyi ve kalıcı şekilde öğrenmesine katkıda bulunabilmektedir. Ankarada da özel okulların sayısı diğer şehirlere göre daha fazladır. Yüzün üzerinde öğrencilerin eğitim alabileceği özel okullar faaliyette bulunmaktadır. Okulların sahip olduğu imkanlar diğer okullara göre daha fazla olmaktadır ve buradaki sınıflarda bulunan öğrenci popülasyonu biraz daha az sayıdadır.

Özel Okula Başvuru Yapabilmek İçin Ne Gibi Şartlar Sağlanmalıdır?
Ankaradaki her özel okulun kendilerine göre belirledikleri şartlar vardır. Bu koşullara uyan ve kayıt yaptırmak isteyen her öğrenci rahat şekilde kaydını yaptırabilmektedir. Bazı özel okulların kendine ait sınavları bulunmaktadır. Dileyen her öğrenci istediği okulun sınavına girerek buradan burs kazanma hakkı kazanabilmektedir. Burs kazanarak okula ödeyeceği ücreti biraz daha azalmasını sağlayarak ödeme kolaylığı da sağlayabilmektedir.

Ankara özel okullarının kaliteli mi?

Ankara özel okullar kapsamında eğitim veren kurumların en fazla olduğu illerden biridir. Hatta İstanbul’dan sonra özel okul tercihinin en yaygın olduğu ildir de denebilir. Ankarada özel okul sayısına bakıldığında, bu ilimizde özel okul ve devlet okulu arasında seçim yapma şansı olan ailelerin büyük bir kısmının Ankaranın en iyi özel okulları olarak bilinen kurumları tercih ettikleri açıkça görülebilir. Ankara özel okul ücretleri için yeterli bütçeye sahip pek çok ebeveyn tercihini daha kaliteli ve kapsamlı eğitim verdiğine inandıkları kolejlerden ve özel okullardan yana kullanmaktadır.

Ankara özel okullar ve eğitim kalitesi


Son yıllarda pek çok ilimizde özel okullar sayıca devlet okullarına yetişmiş ve hatta onları geçmiş durumdadır. Bu, ülkemizde ebeveynlerin özel okullara daha sıcak baktığının da bir göstergesidir. Aslına bakılırsa; sınavlarda devlet okullarının başarı oranının özel okullara nazaran daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Devlet okullarımız eğitim kalitesi düşük okullar değil, sadece yeterli olanağa sahip olamayan okullardır. Devlet okullarında eğitim veren çok disiplinli ve özverili öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Ve her yıl devlet okullarımızdan mezun olarak LGS, AYT, TYT gibi sınavlarda çok iyi dereceler elde eden birçok öğrenci çıkmaktadır. Buna rağmen özel okullar kendi reklamlarını daha yaygın bir şekilde yaptığı ve bu kurumlarda verilen eğitimi çok iyi pazarladığı için; sadece bu okullardan çıkan başarılı öğrenciler konuşulmaktadır.

Ankara özel okullar kategorisinde değerlendirilen özel kurumlarda da görülebileceği gibi özel okullar daha geniş olanaklara sahip okullardır. Bu olanakları en doğru şekilde kullanabilenler de, elbette ki en başarılı okullar olarak değerlendirilmektedir.

Aynı olanaklar, aynı altyapı devlet okullarında sağlanabilse çok daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. Fakat tabi ki ülkemizin genel ekonomik durumu göz önüne alınırsa her devlet okuluna böylesi yatırımların yapılmasının mümkün olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu da doğal olarak çocuklarının daha geniş imkânlarla, daha iyi şartlarda eğitim almasını isteyen ebeveynlerin özel okullara kaymasına neden olmaktadır.

Bir dönem ebeveynleri Ankara özel okullar grubu gibi “özel” yani “paralı” okullara yönlendirmek için devlet teşviki adı altında para yardımı yapan, böylelikle devlet okullarındaki birikmenin önüne geçmeye çalışan Milli Eğitim Bakanlığımız, şimdilerde ise hem bu yardımı keserek hem de devlet okullarının eğitim programlarını çok daha kapsamlı hale getirerek tüm öğrencilerimizi “devlet okulları” çatısı altında toplamayı hedeflemektedir.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi

Ankara özel okullar listesi, kayıt dönemine yaklaşıldığı zamanlarda öğrenci velilerinin en çok araştırdıkları konulardan biri olmaya başlıyor. Her ailenin öğrencisi için en iyi yeri tercih etme isteklisi olması, araştırmaları daha titiz şekilde yapmalarını gerektirir. Hem gündelik hayatta öğrencilerin emin ellerde olduğuna kanaat etmek hem de eğitimde gerçek anlamda kalite detayını yakaladıklarından emin olmak için araştırmanın titizlik içinde yürütülmesi gerekir.

Özel okulları, devlet kurumlarına göre daha farklıdır. Öğrencilerin ve eğiticilerin seçilmiş olmaları, yönetim kadrosunun alanında başarılı kişilerden oluşması gibi önemli detaylar, ailelerin daha güvende olmalarına yardımcı olur. Bu konuda başarılı çalışmaları yerinde görmek için öncelikle Ankara özel okullar listesi ile karşılaştırma yapmanız ve buna göre karar vermeniz daha doğru olacaktır.

Listeleri gözden geçirirken dikkat

Özel okul denince elbette akla ilk gelen şey özel alanlar, özel dersler, İngilizce eğitimi ve başarılı sonuçlar gibi detaylar akla gelir. Ama karar verirken ne kadar çok dikkat edilirse sonuçların da bir o kadar etkili olduğunu unutmamak gerekir. Ankara özel okullar listesi her sene güncellenmeye devam ediyor. Çünkü yeni eğitim kurumları açılmaya başlıyor, eski olanlar isim değiştirebiliyor vs. bu yüzden listeyi gözden geçirirken okullar hakkında detaylı araştırma yapmayı da ihmal etmemek gerekir. Verdiğiniz paranın karşılığını alabileceğiniz ve öğrencilerinize katkı sağlayabilecek okuldan yana tercih yapmanız çok daha iyi olacaktır.

Özel okul tercihinde dikkat edilmesi gerekenler

Eğitim dünyasında önemli bir yere sahip olan ve velilerin de üzerinde en çok durdukları yerlerden olan özel okullar, ciddi bir araştırma sonucunda karar verilmesi gereken kurumlardır. Bu konuda araştırma yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şey, okulun marka değeri hakkında araştırma yapmak ve fiyat aralıklarını incelemek olmalıdır. Bazı Ankara özel okullar listesi arasında yer alan okullar, aynı kaliteye sahip olmalarına rağmen birbirinden farklı fiyatlar verebilmektedir. Bu yüzden fiyatları karşılaştırırken sundukları özellikleri de değerlendirmek gerekiyor. Doğru karar verebilmek için tecrübeli birinden destek almak ve kurumlarla birebir görüşmek daha olumlu sonuçlara götürecektir.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi


Eğitim amaçlarını gerçekleştirmek adına günümüzde birçok okul bulunmaktadır. Eskiden sahip olunan olanaklar ile şimdiki zamanın olanakları arasında oluşan büyük fark öğrencilerin yararına olup onların daha fazla gelişimine yardımcı olmaktadır. Okulların sayısındaki artış öğrencilerin eğitime ulaşma konusunda yardımcı olurken aynı zamanda taşımalı eğitim konusunu da kapatarak öğrencilere zorluk yaratmamaktadır. Bu sayede dileyen herkes rahatlıkla okuyabilmektedir. Ancak artan okul sayısındaki artış kaliteli eğitim noktasında okullar arasında farklılıklara sebep olmaktadır. Devlet okulları arasındaki kurumlar genel olarak aynı çizgide ilerlese de Ankara özel okullar listesi incelendiğinde özel okullar arasında başarı anlamında büyük farklar oluşabilmektedir. Ankaraki özel okullar en çok Çankaya bölgesinde bulunmaktadır.

Okullar arasında farklar

Okullar arasında bu derece fark oluşmasının altında birçok sebep yatmaktadır. Bu sebepler okul içerisinde bulunan sınıflar arasında bile kimi zaman farklar oluşturabilmektedir. Farklılığa neden olan unsurlar arasında:

  • Öğretmenlerin öğrencilere karşı beslediği olumsuz/ayrıcalıklı yaklaşımlar
  • Öğrenimi destekleyici unsurlar arasında oluşan çeşitlilik
  • Yeni nesle uygun teknolojik öğretimlerin eksik kalışı
  • Kullanılan ders kaynakları bulunmaktadır.

Okullar bu tarz olumsuzlukların yaşanmaması adına önlem alırken aynı zamanda bu gibi durumları olumlu yönde kullanabilmek içinde kendi içerisinde gelişimlere sebep olmaktadır. Öğrenciler bu noktada gelişimleri neticesinde Ankara özel okullar listesi arasında okul seçimi yaparak bu okulun kendileri adına daha faydalı olacağına karar vermekte ve kaydını yaptırmaktadır. Doğru seçimler doğrultusunda öğrenciler başarıyı elde edebilmektedir.

Ankara özel okullarda indirim

Eğitim süreci içerisinde öğrencilerin en çok dert yandığı noktalardan birisi konu öğretimlerinin olduğu dönemlerdir. Öğretmenlerin klasik olarak kullandığı yöntemler neticesinde öğrenciler için bu süreç katlanılmaz bir hal almaktadır. Ankara özel okullar listesi içerisinde yer alan kurumumuz ise bu noktada yenilikler düzenleyerek öğrencilerin okul ve eğitimden soğumaması adına düzenlemelere gitmektedir.

Eğlenerek öğrenmeyi sağlamak adına öncelikli hedefimiz öğrencileri bu sürece dahil etmek olmaktadır. Sürece dahil olan öğrenci yaşayarak öğrenme de sağlayacağından durum daha eğlenceli hale gelmektedir. Aynı zamanda dahil olma sebebiyle öğrendiği bilgiler daha kalıcı olmakta ve ilerde karşılaşacağı sınavlar neticesinde başarı elde etme oranları da giderek artmaktadır. Tüm bunlar bireylerin hedeflerine ulaşma konusunda yapıcı unsurlardır. Bir sonraki makalemde sizleri en iyi özel okul hangisi? sorusu hakkında bilgilendireceğim.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi


Her geçen gün insanların özel okullara olan ilgisi artmakta ve bu bakımdan da okulların sayısı da artmaktadır. Bazı özel okullar bünyelerini genişletmekte bazıları da özel okullar arasına yeni katılmaktadır. Ankara özel okul listesi baya kabarık olan bir şehirdir. Ankara özel okul yüzdelik dilimleri Hem yüz ölçümünün genişliği hem de nüfusun fazlalığı bu duruma neden olan önemli bir faktördür. Bunun dışında şehrin eğitim konusunda bilinçli velilere sahip olması da özel okullara olan ilginin daha fazla olmasını sağlamaktadır. Bu durum bölgede insanlara başarılı eğitim imkânları sunan bizim gibi özel eğitim kurumlarını son derece memnun etmektedir. Tabi ki ticari anlamda değil bu memnuniyetimiz, çocuklarımızın parlak geleceğe sahip olabilmesindendir. Özel okullar, Ankara özel okul fiyatları öğrenciler için önemli bir konu.

Ankara Yenimahalle özel okullar listesi


Özel okul fiyatları Eryaman semtinde daha uygundur. Ankara özel okul listesi içerisinde ilk sıralar da yer alan bir eğitim kurumu olarak, insanların bizi tercih etmesi, yaptığımız işte bizleri oldukça mutlu etmektedir. Sahip olduğumuz konum itibari ile eğitim de önemli görevler üstlendiğimizi ve bunun sorumluluk bilinci ile de en iyisini yapmak için elimizden geleni yaptığımızı söyleyebiliriz. Eğitim son derece önemli ve bir ülke için hayati bir konudur. Bu yüzden bizler eğitim kurumu olarak bencilce davranıp kendimizi ve kurumumuzu düşünmüyoruz ve ülkemizin geleceğini her şeyin üzerinde tutuyoruz.Ankara özel okul yüzdelik dilimleri, okullara göre farklı olarak belirlenir.

Yanlış veya Eksik Eğitimin Ortaya Çıkaracağı Olumsuz Sonuçlar


Eğitimde ki hatalar başta bireysel sorunlara neden olsa da bu durum zamanla toplumsal sorunlara dönüşebilmektedir. Toplumsal olarak eğitim konusundan noksan kalmamız demek, çağdaşlık bakımından geri kalmamıza ve dünya ile yarışamayacak durumda olmamıza neden olmaktadır. Yani görüldüğü gibi küçücük gibi görünen bir durum aslında bugünümüzü ve geleceğimizi tamamen olumsuz hale getirmektedir. Bu bakımdan da sorun büyümeden veya doğru ifade ile tüm topluma yayılmadan, bireysel de bu durumun çözülmesi sağlanmalıdır. Ankara özel okul listesi içinde yer alan tüm kurumlar olarak bu duruma en iyi çözümü sağlamak için çalışmaktayız. Ankara yenimahalle özel okullar listesi geniş bir alan olarak karşımıza çıkar.

Eğitim eksikliği öncelikle çocukların geri kalmasına ve yeteneklerinin ve potansiyellerinin yok olmasına neden olmaktadır. Birçok başarılı çocuk kötü eğitim koşulları içerisinde yok olmakta ve ülkeye faydalı olabilecek iken ne yazık ki mahvolmaktadır.

Ankara Yenimahalle Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi


Konu eğitim olduğunda okul seçimi bu işin temelini oluşturan önemli konuların başında gelmektedir. Çocuğunuzun iyi bir geleceğinin olması ancak, temelden başlayarak iyi bir eğitim alabilmesine bağlıdır. Özellikle ilkokul gibi çocuğunuzun eğitim ile tanıştığı dönemde en önemli unsur, eğitimi alacak kurum ve eğitimler olmaktadır. Ankara’da yaşayanlar için Ankara özel okul önerileri sunmak aslında çok kolay bir durum değildir. Belli başlı ve eğitimi konusunda yıllardır örnek teşkil etmiş birçok okul bulunmaktadır. Bunların arasından veya herhangi başka bir okulun seçiminde size rehber olabilecek ve en iyi seçimi yapmanızı sağlayacak kişiler, bu konuda tecrübe sahibi olan kişiler olacaktır.

Sonuç olarak Ankara özel okul önerileri verebilecek olan en donanımlı kişiler yine siz değerli velilerdir. Ancak bu konuda yine de bir kılavuza ihtiyaç duyuyorsanız bu konuda bilgiler veren ve insanların görüşlerini, tecrübelerini paylaştı çeşitli forumlara veya tartışma sitelerine göz atabilirsiniz. Bizler Ankara’da eğitim veren özel bir kuruluş olarak bu forum ve sitelerde bize yönelik herhangi bir eleştiri veya kötü yorumun olmayacağını garanti etmekteyiz. Vermiş olduğumuz eğitimden emin oluşumuz bu garantiyi vermemizi sağlayan en önemli nedenlerden biridir.

Bizleri Seçmeniz İçin Nedeniniz Çok


Bu cümleyi bu kadar rahat söyleyebilmemiz belki de sizi şaşırtıyor olabilir. Ancak uzun yıllardır yer aldığımız eğitim sektörü içerisinde sahip olduğumuz deneyim bizlere eğitim hayatında olabildiğince az hata yapmayı öğretmiştir. İş hayatında deneyimle meniz hiçbir zaman bitmeyeceğini bilerek, her geçen gün kendimizi daha iyi nasıl bir noktaya getirebiliriz, hataları nasıl en aza indirebilir, daha da iddialı olarak nasıl sıfır hata ile yolumuza devam edebiliriz diyerek, bizler de hala kendimize eğitmeye devam ediyoruz. Ankara özel okul önerileri listesinde yer aldığımızdan son derece emin ve bununla gurur duyuyoruz.

Söz konusu eğitim olunca çocuklarımızın en iyisini hak ettiğini düşündüğümüzden dolayı, belki de hiçbir zaman bulunduğumuz seviyeden memnun olamıyor ve daha fazlasını istiyoruz. Bizimki sektörde tutunabilmenin hırsından ziyade, daha iyi nesiller daha başarılı nesiller yetiştirilmesinin hırsı olmaktadır. Yani tüm çabamız ve verdiğimiz emek yine siz değerli veliler ve çocuklarımız daha iyi bir eğitim alabilirsin, yetenekleri körelmesin ve eğitim hayatında soyutlanmasın amacı ile olmaktadır.

Ankara özel okul önerileri

Ankara özel okul önerileri, Ankara özel okul tercihlerinde son derece etkin rol oynamaktadır. Her yıl okulların kapanması ile birlikte kurum değişikliğine gidecek olan ebeveynler için araştırma süreci başlar. Bu genellikle; Ankaradaki özel okullar ve Ankaradaki kolejler arasında tercih yapacak olan ebeveynlerde daha yoğun bir hal alsa da; devlet okulları arasında tercih yapanların ve tüm yazı seçtikleri okulun adres kriterini sağlamak üzerine çözümler arayarak geçirenlerin sayısı da oldukça fazladır.

Ankara’nın en özel okulu ve en iyi özel okul hangisidir?


Hepimizin bildiği gibi okulun eğitim başarısı, öğrencinin de eğitim başarısı ile birebir ilgilidir. Tercih edilecek okulun ciddiyeti, eğitime bakışı, sergilediği modern duruş, altyapısı, öğretmen kadrosu, sanatsal, kültürel ve sportif olanakları, teknolojik ve elektronik imkânlar öğrencilerin başarısının desteklenmesi ve çok yönlü gelişim sağlayabilmesi adına son derece önemlidir. Bu nedenle okul tercihi yapacak olan ebeveynlerin pek çoğu okulların bu olanaklarını en ince detayına kadar öğrenmek isterler. Bu şekilde bir kıyaslama içine girebilir, kendi kriterlerine en uygun okulu bulabilirler.

Ebeveynlerin çok büyük bir kısmı Ankara özel okul tercihlerini netleştirmeden önce, okulu ziyaret ederek fiziksel yapısı ve olanakları hakkında fikir sahibi olabilirler. Fakat okulun eğitim kalitesi, öğrenciye bakışı, tutumu, disiplini konusunda kesin bir yargıya varmak oldukça zordur. Bunun için ya kurum tarafından yapılan bilgilendirmeye güvenmek zorunda kalırsınız ya yaşayarak görmek ya da çevrenizden gelecek Ankara özel okul önerileri gibi bilgileri değerlendirmeye alırsınız. Bunlar arasında en sağlıklı olan elbette ki; Ankara özel okul önerileri olacaktır.

Kurumların vaatleri her ne kadar çok cazip olsa da doğruluğundan hiçbir zaman emin olamazsınız. Ta ki okula kayıt yaptırıp, bir süre oradan eğitim almadan. Ki bu süreç her ne kadar koca bir ömürle kıyaslandığında çok kısa kalsa de; eğitim hayatı gibi bir yarışın içinde kayıp olarak değerlendirmek için çok uzun bir süre olacaktır.

Böylesi bir olasılık bile oldukça tedirginlik vericiyken, yeni bir okul araştırmak, verimsiz geçen en iyi ihtimalle birkaç ay, öğrencinin ortam ve çevre değişikliği gibi sonuçlar hem çocuğun psikolojisi hem de ders verimi üzerinde oldukça olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Böylesi bir bilinmezin içine girmektense, değerlendirme aşamasında garantici davranmak her zaman daha sağlıklı sonuç verecektir.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Fiyatları Yorumları Listesi

Ankara özel okul önerileri alırken çok yönlü olarak araştırma yapmanızı ve böylelikle en iyi sonuçlara ulaşmanızı öneririz. İnternet sitelerinden ve çevrenizden alacağınız önerileri değerlendirmek için okul yönetimi ile de görüşmeniz gerektiğini unutmayın.

Özel okul seçmek, devlet okulu seçmekten daha zordur. Neticede özel okullar, paralı eğitim sistemine tabiidirler ve aileler verdikleri paranın karşılığını haklı olarak almak isterler. Ankarada özel okul olarak hizmet veren çok sayıda marka vardır. Bunlardan bazıları eğitim sektöründe yeni okullarken bazıları ise yılların birikim ve tecrübesine sahip isimlerdir. Okulun marka değeri, seçim konusunda çok önemlidir.

Ankara özel okul önerileri konusunda fikir alırken de en çok dikkat edilmesi gereken detay markadır. Çünkü uzun dönem hizmet veren okullar hem yönetici kadrosu ile hem de eğitici kadrosu ile daha tecrübeli olurlar ve hem ailelerin hem de öğrencilerin beklentilerini karşılayabilme noktasında daha başarılıdırlar.

Ankara özel okul önerileri nasıl alınır?

Öncelikle yapılması gereken işlem, çevrenizden daha önce özel okulda çocuğunu okutmuş aileleri bulmak olmalıdır. Böyle bir imkânınız yoksa Ankara özel okul listesinin paylaşıldığı bir siteyi ziyaret edebilirsiniz. Okulun kuruluş yılı, eğitici kadrosu, yönetim kadrosu gibi detayları gözden geçirerek de bu işlemde başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Ama bu işin en kolay yönünü ele almak istiyorsanız okulları tek tek veya listeden seçtiğiniz okulların yöneticileri ile görüşün. Bu şekilde yaptığınızda hem Ankara özel okul önerileri alma konusunda başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz hem de fiyat konusunda pazarlık yaparak daha indirimli fiyatlarla çocuklarınız için okul seçiminde bulunabilirsiniz.

Özel okul seçerken servis hizmetlerinden yemekhane hizmetlerine, yatılı ise pansiyon hizmetlerine dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Verdiğiniz paranın boşa gitmemesi daha da önemlisi verdiğiniz paranın karşılığını alabilmeniz için her şeyin en ince detayına kadar öğrenmeniz gerekir. Ankara özel okul önerileri konusunda istediğiniz gibi bir sonuca ulaşmak ve çocuklarınız için güzel bir gelecek hazırlamak için son derece dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. İnternet sitelerine bağlı kalmak tek başına yeterli değildir, bu yüzden tüm detayları görebilmek ve ikna olmak için okul yönetimi ile görüşmenizi öneririz.

Özel Okulların Önemi Nedir ?

Özel okulların önemi her geçen gün artıyor. Okullar, öğrencilere gerekli programlar çerçevesinde bilgilerin sunulduğu, bireylerin bilinç kazandığı eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar bünyesinde bulunan her ortam ve kişi sayesinde öğrencilere bilgi sunmayı hedefleyerek çeşitli yöntem ve araçlarla ilerlemeyi sağlamaktadır. Alınan eğitim sayesinde öğrenciler çeşitli kazanımlar elde etmekte ve bu kazanımlar doğrultusunda kendilerine bir kariyer yolu belirlemektedir.

Ülkemizde birçok mesleği elde edebilmek adına çeşitli eğitimler verilmekte öğrenciler bu sayede istedikleri meslekleri elde edebilmektedir. Bu yüzden gidilen okul ve burada kazandırılan bilinç öğrencinin geleceği üzerinden direkt etki uyandırmaktadır. Öğrencilerin tercih edebilecekleri devlet okulları Ankara’da birçok sayıda bulunmakla birlikte Ankara özel okul yorumları sayısı da azımsanmayacak düzeyde bulunmaktadır.

Ankaradaki özel okulların sınav başarına etkisi

Ankaradaki bazı özel okullar öğrencilerini sınava en iyi şekilde hazırlamaktadır.

Her okul bakanlık tarafından belirlenen ortak program çerçevesinde öğrencilere bilgileri sunmaktadır. Bu bilgiler nesnel bilgiler olduğundan her okul için aynı şekilde bulunmaktadır. Ancak okullar arasında farklılıkların oluşması noktasında belirli alanlar olmaktadır. Bu alanlar:

Öğretmenlerin konu öğretiminde kullandığı yöntem ve teknikler, öğrencilerin öğretim sürecine ne derece entegre edildiği, konu öğretiminde kullanılan ders kaynakları, aynı zamanda bulunan sınıf/okul ortamı okulları birbirinden ayıran başlıca unsurlardır.


Özellikle Ankara özel okul yorumları olarak hizmette bulunan eğitim kurumları öğrencilere bu hususlar çerçevesinde düzenlemeler yaparak çeşitli olumlu koşullar sunmaktadır. Oluşturulan koşullar neticesinde olumlu şekilde etkilenen öğrenciler bu sayede öğrenimlerini daha basit ve hızlı şekilde sağlayabilmektedir.

Her Ortamda Gerekli Düzenlemelerimiz Bulunmaktadır

Eğitim süreci öğrencilerin hayatları boyunca büyük bir alanı kapsamaktadır. Okullarda bulunan zaman hesaplandığında aslında hayatlarının birçoğu burada geçtiğinde okullarda oluşturulan ortamlar büyük önem taşımaktadır.

Ankara özel okul yorumları olarak bizlerde kurumumuzda bu noktada çeşitli değişiklikler meydana getirmekteyiz. Buradaki temel amacımız öğrencilerin uzun bir süre geçirdiği bu alanlarda rahat edebilmesi aynı zamanda mutlu olabilmesini sağlamaktır. Öncelikle okulumuzun hijyenik ve temiz oluşu bizler için en önemli unsurlar arasında gelmektedir.

Çocuklar hastalıklara daha açık olduklarından onlar adına düzenlemeler önem taşımaktadır. Bunun dışında alanlarda riskli malzemelerin bulunmaması, daha eğlenceli olması ve öğrencilerin ders dışında eğlenebilecekleri ortamları bulunması bizler için önemlidir. Bu sayede bireylerin özgüvenleri konusunda da artmalar meydana gelebilmektedir. Ankaradaki en iyi liseler adlı makalemizden de yararlanabilirsiniz.

En iyi özel okullar Ankara


Öğrencimiz bu sene üniversite sınavına hazırlanmakta olduğundan en iyi özel okul seçiminde araştırmalarımız devam ediyordu. En iyi özel okul tercih etmemizde ki sebep öğrencimiz hem iyi bir okul eğitimi alması hem de sınava hazırlık programlarının sistemli düzenli ve programlı bir şekilde devam etmesiydi. Öncelikle öğrencimizin zaman kaybetmemesi için evimize yakın ulaşımı kolay olan yerler tercihimizdi. En iyi özel okul öğrencilerle bire bir olarak ilgilenen ve öğrencilerin etüt almak istediğinde olanaklarının fazla olmasıydı.Öğrencimiz daha önce meslek lisesi olduğundan sayısal derslerinden fazla eksikleri vardı ve bunun için telafi yapması gerekiyordu.

En iyi özel okul da öğrencimize uygun rehber öğretmen tarafından bire bir ders çalışma programları hazırlanmış her gün kaç soru çözmesi gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapılmıştı. En iyi özel okul cumartesi günleri öğrencilere haftalık hangi konuları işlediyse tekrarlarını yapmak için 5 saatlik bir program hazırlamış aslında genel olarak ta öğrencilerimizin eksiği buydu tekrar yapmamak bunun içinde velilerimiz En iyi özel okul tercihlerinde bu örnekleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Ortadoğulular Özel Okulları

Özel okul Ankara ili için çok fazla seçenek bulunuyor. Burada önemli olan şey öğrenci için eğitim kalitesi ve öğretmen kadrosu en iyi özel okulu seçmektir.

Geniş bir yüz ölçüme sahip olan Ankara birçok özel okul bulunur. Özel okul Ankara için araştırma yaptığımızda ele alacağımız ilk unsur okulun konumu olmalıdır.Öğrencilerin okula rahatça gidip gelmesi ve her sabah enerjisini tüketmeden okula ulaşması daha doğru olacaktır. Özel okulları konum açısından ele aldığımızda en çok tercih edilen yerler Çankaya ve çevresi olarak karşımıza çıkar. Bu ilçelerin dışında Öveçler,Sincan,Eryaman,Gölbaşı bölgelerinde de Ankara özel okul başlığı altında araştırma yapılmaktadır.

Özel Okul seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Özel okulların öğretmen kadrosunun iyi olması da dikkat etmemiz gereken noktalardan birisidir. Öğretmenlerin çalışma deneyimlerinin öğrencilerin başarı oranına etkisi büyüktür. Bu nedenle özel okul seçiminde öğretmen kadrosu hakkında iyi bir araştırma yapmalıyız.

Özel okulların sunduğu imkanlar da seçim yapmamızı kolaylaştıracaktır. Özel okul Ankara’da çok sayıda bulunan özel okullardan en iyisini seçmek için okul hakkında internette yer alan yorumlardan da yararlanabiliriz. Ankara özel okulların revaçta olduğu bir ildir. Özel okulların öğrenci için sunduğu imkanlar ve vaadler farklılık göstermektedir. Verilen imkanlar özel okul fiyatları ile doğru orantılıdır. Okulların öğrenciye sunduğu imkanlar arttıkça fiyatlarda artıyor. Bu nedenle okul seçiminde belirlememiz gereken bir noktada okul ücretlerinin aile bütçesine uygunluğudur. Ailelerin özel okul ücretlerini öderken zorlanmaması için ilk olarak kafasında bir fiyat belirlemesi daha iyi olacaktır. Bu belirlemeden sonra bütçesine uygun olmayan okulları eleyerek diğer seçeneklere yönelmesi seçim yapmasını kolaylaştırır.

Çankaya Bölgesi Özel Okulları

Özel okul Ankara da en çok Çankaya bölgesinde bulunmaktadır. Öğrencilerin eğitim süresince en iyi şekilde kendini geliştirmesi, gelecekte mesleğini belirleyecek olan sınavlara daha iyi hazırlanması, okulda yapılacak etkinliklerle sosyal açıdan gelişme sağlaması, kaliteli öğretmen kadrosu ile öğrenme ve anlamanın en kolay şekilde olması özel okullarda sağlanmaktadır.

Özel okul Ankara hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin okul ile yüz yüze görüşmesi daha yararlı olacaktır. Özel okullar bireylerin eğitim seviyesinin artmasını ve donanım kazanmasını sağlamaktadır.

En İyi Özel Okul Ankara

Özel okul Ankara, ayrıcalıkları ve eğitimde sunduğu kalite ile eğitim alanında belirleyici isimlerden biri olup beklediğinizden çok daha fazlasını elde edebileceğiniz Ortadoğulular Eğitim Kurumları bünyesinde hizmet veren okuldur.

Devlet okulunda okuyan öğrenciler, anlamda kısıtlı eğitim alırlar. Bu söylediğimiz, devlet okullarının kötü olduğunu göstermez ama özel okullara göre daha kısıtlı imkanlara sahiptir devlet okulları. İngilizce eğitimi belli bir düzeyde verilir ve atanan öğretmenlerin başarılı olup olmadıkları çok da irdelenen bir konu değildir. İngilizcenin günümüzdeki önemine sanırım değinmeye gerek yoktur. Özellikle de okul sonrasında çalışma hayatına atılan kişilerden öncelikli şart olarak İngilizce bilmeleri şart koşulur ve bu alanda eğitim almamış öğrenciler, çoğunlukla diploma sahipleri olmalarına rağmen istedikleri gibi bir iş bulmakta zorluk yaşarlar. Özel okul Ankara, eğitimlerinde İngilizce temeline ağırlık verir ve öğrencilerin İngilizce öğrenmesi için sadece standart dersleri vermekle kalmaz. Aynı zamanda bu alanda özel eğitimler, etütler, aktiviteler de düzenleyerek daha başarılı öğrencilerin oluşması için gerekli olan tüm çalışmaları yapar.

Neden İngilizce?

İngilizce, dünya dilleri arasında en çok konuşulan ve ülkelerin güç dengesini elinde tutan ülkelerde konuşulan bir dildir. İngilizce eğitimi her ne kadar devlet okullarında verilse de kesinlikle bunun yeterli gelmediğini söylemek gerekiyor. Haftanın belli bazı saatlerinde verilen eğitimler ve ardından diğer eğitimlerin Türkçe verilmesi gibi durumlar, öğrencilerin istedikleri düzeyde İngilizce öğrenmelerini engellemektedir. Özel okul Ankara, İngilizce eğitimi alanında son derece başarılı eğitimcileri ile öğrencilerin dil öğrenme sorununa en iyi şekilde çözüm getirmektedir. Bu sayede eğitim hayatının başarılı olması ile birlikte aynı zamanda normal diğer eğitimlerle birlikte yabancı dil eğitimi de almış oluyorlar.

Özelliğinize değer katın

Her öğrenci değerlidir ve her öğrenci özeldir. Özel olan öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymaları için en iyi şekilde eğitim verilmesi gerekir. Günümüzde sık değişen müfredatlar, öğrencilerin eğitimde başarı seviyelerinin düşmesine neden olmakla birlikte aldıkları eğitimden gerçek anlamda verim almalarını engellemektedir. Ama özel okullar, buna karşın bazı tedbir uygulamaları alırlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredata bağlı kalan özel okul Ankara, kendine özel çalışmaları ile eğitimden daha fazla verim elde edilmesi için gerekli olan zemine sahiptir. Öğrencileriniz için gelecek endişesine son vermek ve istediğiniz kalitede eğitim almalarını sağlamak için aramanız yeterli olacaktır.

Özel okullarda kayıtlar ne zaman başlar?

Okul kayıtları, devlet okullarında olduğu gibi Temmuz ayından itibaren başlar. Aileler, liseye geçecek olan öğrenciler için özel okul arayışı içinde iken söylenmesi gereken önemli konu; okul seçiminde iyi bir araştırma ve referansların doğru şekilde incelenmesi gerektiği olacaktır. Özel okul Ankara, beklentilerinizi en iyi şekilde karşılayacak isimlerden biri olup alanında başarılı eğitmenleri ile hizmet vermektedir. İletişim bilgilerinden kurumumuza ulaşarak gerekli bilgileri edinebilir, gelecek endişesine son vermek için kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Özel Okul Ücretleri


Hayat içerisinde kimi durumlar bireyler tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Ülkemizde de eğitim bu zorunluluklar arasında yer alarak her ne kadar zorunluluk olarak dile getirilse de öğrencilere yardımcı olmakta ve onların gelişimini destekleyen unsurdur. Bireyler eğitim sayesinde kendilerini daha bilgili hale getirmekte ve aynı zamanda tercihleri doğrultusunda meslek sahibi de olabilmektedir. Sayılan bu amaçları gerçekleştirebilmek adına eğitimin verildiği kurumların sayısı oldukça fazladır. Devlet okullarının sayısı ülke genelinde olduğu gibi Ankara içerisinde de çoktur ancak son zamanlar artan talepler neticesinde özel okul Ankara ili içerisinde sayısını azımsanmayacak derece de arttırmıştır. Bu artışın sebebi öğrencilerin giderek özel okullara yönelmesidir.

Öğrenciler eğitim hayatları içerisinde birçok okulda bulunmakta ve çeşitli eğitim kademelerine geçiş sağlamaktadır. Ankaradaki özel okulların fiyatları semtlere göre farklıdır. Kendilerinde oluşturacakları gelişim ve değişim okulların sahip olduğu görüşe göre şekillenip ilerleyeceğinden okul seçimi büyük önem taşımaktadır. Eskiden devlet okulları eğitim kurumları arasında tek olduğundan bu okulların seçimi zorunluydu. Ancak günümüzde artık devlet okullarının yetersiz kalmasıyla birlikte özel okul Ankara ilinde oldukça fazla sayıda bulunmaktadır.

Özel okullar devlet okullarının düştükleri hatalara düşmeyerek çeşitli faaliyetler oluşturarak devlet okullarından farklılaşmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda diğer özel okullardan farklı durumlarda oluşturmayı hedefleyerek öğrenciler tarafından seçilme konusunda cazip nokta oluşturmayı hedeflemektedir. Ancak okul seçimi sırasında öğrenci ve özellikle velilerin dikkat ettiği ilk nokta okulda bulunan öğrencilerin başarısı gelmektedir.

Ankara özel okullarda yabancı dil eğitimi

Ankara özel okul yabancı dil eğitimi açısından faydalıdır. Bir okulun başarılı olup olmadığı ya da seçilebilir olmasını ölçmek adına dikkat edilebilecek kimi noktalar bulunmaktadır. Bu noktalardan bahsetmek gerekirse her özel okul Ankara ‘da olduğu gibi kullanılan yöntemler, teknolojik yardımlar ya da kaynaklar, öğretmenlerin sahip olduğu deneyimler bulunmaktadır. Sayılan unsurlar başarıya doğrudan etkisi olan durumlardır. Ancak bunlar arasında belirlenen tek bir unsur okulun başarısı konusunda direkt bilgi sağlayacak olan noktadır: O da öğrencilerin başarısıdır.

Okulda bulunan öğrencilerin elde ettikleri okul içi başarılar aynı zamanda son sınıf öğrencilerinin genel sınavlarda elde ettikleri başarılara göre gittikleri üniversite bazındaki bilgiler okulun sahip olduğu düşünceyi ve elde ettiği başarı hakkında bilgi sunmaktadır.

Ankaranın En İyi Özel Okulları

Özel okul Ankara gibi büyük illerde en çok rastlanan okul türüdür. Öyle ki; birçok ilimizde özel okul sayısı devlet okulu sayısı ile yarışır hale gelmiştir. Günümüzde pek çok ebeveyn, çocuklarının eğitim hayatı için özel okul seçeneklerini mercek altına almakta, tercihini özel okullardan yana kullanmaktadır. Bu da her geçen gün artan bir talep ve bu talebi tolere edebilmek için sayısı hızla artan özel okullar anlamına gelmektedir.

Özel Okul Ankara seçenekleri


Son dönemlerde devlet okulları pek çok ebeveyn için tamamen gözden çıkarılmış kurumlar olarak görülmektedir. Genel anlamda bakıldığında devlet okullarının birçoğunu ulusal sınavların başarı listelerinde görmek mümkünken; özel okulların bu denli öne çıkması da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Son dönemde özel okullara bu yönelimin neyden kaynaklandığını anlamak için ise gerçekten sağlıklı ve tek yönlü bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu anlamda pek çok özel okul Ankara ve diğer illerde ön plana çıkarken, devlet okullarının başarısı gölgede kalmaktadır.

Devlet okullarında olanakların kısıtlı olduğu, özellikle yabancı dil, modern eğitim metotları, teknolojik olanaklar, spor kompleksleri gibi konularda yetersiz kaldığı sır değil elbette. Bunlar tabi ki eğitim kalitesine olmasa da; eğitimin verimliliğine yansıyan eksiklikler. Bu eksikliklerin temelinde ise devletin eğitime ayırdığı bütçenin yetersizliği yatıyor. Bunun kurumlarla ya da o kurumlarda görev alan öğretmen kadrosu ile bir ilgisi yok.

Ankara’daki özel okullar incelendiğinde rahatlıkla görülebileceği gibi bu tür özel kurumların vaatleri daha zengin ve ikna edici. Tabi bunların kaç kurum tarafından uygulamaya geçirildiği tartışılır. Binlerce özel okulu içine alan Ankara özel okulları kategorisi içinde “Ankaranın en iyi özel okulları” denildiğinde öne çıkan sadece üç beş isim var. Bu da; her özel okulun başarılı bir çizgi yakalayamadığının bir göstergesi aslında. Yani; iş vaatlere geldiğinde tüm özel okullar kendi alanlarının en iyisi ama uygulama kısmı muamma.

Tabi bu da; sırf “çocuğum özel okulda okusun” mantığı ile hareket eden ebeveynler için tam bir hayal kırıklığı. Bu nedenle; özel okul Ankara seçenekleri içinden tercih yaparken çok iyi değerlendirme yapmak son derece önemli.

Özel okul bursluluk

Özel okullar ücretli eğitim imkanı sunan ancak oldukça kaliteli eğitim veren kurumlardır. Son yıllarda maddi durum açısından çok sıkıntı çekmeyen ailelerin ya da çocuklarının geleceklerini düşünen bazı konularda fedakarlık yapıp özel okula kayıt yaptırmak isteyen ailelerin sayısı çoğaldığı için ülke genelinde de özel okul sayısı artmıştır. Devlet okullarına nispeten öğrencilere daha çok ilgi ve alaka gösteren bu kurumlar en iyi eğitimi sunmaya özen göstermektedirler.

Özel okul bursluluk başlığı altında bahsettiğimiz özel okullar kaliteli öğretmen kadrolarının yanı sıra rehber öğretmen kadroları ve rehberlik servisleri ile de tercih nedenleri arasındadır. Sürekli değişen değiştikçe anne babaları ve çocukları bir stres içerisine sokan bu eğitim sistemi nedeni ile en çok ihtiyaç duyulan konu rehberliktir. Bu durumların üstesinden gelebileceklerini, gerçekten istedikleri taktirde istedikleri noktalara ulaşabileceklerini, buralara ulaşırken en doğru yolu onlara göstermek istediklerini bu yolda yanlarında bulunacaklarını öğrencilere göstermektedirler.

Sınav Stresi ile Başa Çıkıyoruz

Sadece sınav stresi yaşayan öğrencilere değil kişisel problemler yaşan belirli zamanlar da sıkıntılı bir dönem atlatan öğrencilerine de yardımcı olmaya çalışan bir rehberlik servisi bulunmaktadır. Öğrencilerini sadece bu sıkıntılı dönemlerinde değil her zaman takipte kalan ve bu hizmeti sunan rehber öğretenler öğrencileri ile iletişimlerini de kuvvetli ve sıkı tutmaktadır. Öğrencilerinin ve ailelerinin güvenini kazanmaktadır. Anne ve babaların içleri de böylelikle rahattır. Ayrıca yapılan çalışmalarda, öğrencilere verilecek olan ders ve programlardan öğrencilerin her başarılarından ve derslerdeki konumlarından aileler her zaman haberdar edilmektedirler.

Her daim çocuklarından haber alan ve eğitimlerini bilinçli bir şekilde takip eden aileler özel okullar karşı çok daha sıcak olmaktadır. Bu kurumların bazılarında öğrencilerin akademik başarılarına da katkı sağlamak amacı ile farklı eğitim imkanları sunulmaktadır. Yüzme, futbol, voleybol, satranç gibi alanlarda eğitim imkanı sunan özel okullar öğrencilerine ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda bu tarz eğitim imkanları da sunmaktadır. Ayrıca öğrenci ya da ailelerin bir durumdan şikayetçi olduklarında ya da nedensiz iletişim kurmak istediklerinde yöneticilerle istedikleri zaman görüşebilmektedir. Şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olan bu kurumlar bu nedenle de çok tercih edilmektedir.

Özel okullardaki imkanlar

Özel okul bursluluk konusunda öğrencilerine çeşitli imkanlar sunmaktadır. Özel okul bursluluk yai bu imkanı sunan kurumlardır. Maddi yetersizlik içerisinde bulunan başarılı öğrencilere imkansızlıklar yüzünden istedikleri yerlere gelme şansını kaybetmelerini istemedikleri için onlara bir şans olarak burs imkanı sağlamaktadır. Bu imkanlardan belli başlı öğrenciler yararlanmaktadır. Belirli bir başarı üzerinde yer alan öğrenciler ücretsiz eğitim almakta ve kalacak yer ile öğrenciye harçlık imkanı verilmektedir. Bunun yanı sıra devlette teşvik adı altında özel okullarda eğitim görmek isteyen öğrencilere belirli oranlarda maddi yardım imkanı sunmaktadır. Bu imkanı yakalamak içinde yine belirli başarı yüzdesini yakalamış olmak gerekmektedir.

Kaliteli eğitim almak isteyen öğrenciler eğer maddi imkanları da bulunmuyorsa devletin ve özel okulların bizzat kendilerinin uyguladığı bu özel okul bursluluk sınavlarına hazırlanmakta ve girmektedir. Bazı öğrenciler istedikleri başarıyı yakalayıp bu imkana sahip olsa da bazıları maalesef istenilen başarıları yakalayamamaktadır.

Bugünkü yazımda sizlere özel okul bursluluk hakkında faydalı bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki yazımda sizlere Altındağ’daki dershaneler hakkında faydalı bilgiler vermeye çalışacağım.

Özel Okul Bursluluk İndirimleri

Özel okullar, öğrencilere normal okullara göre çok daha büyük avantajlar sunmakta ve bu nedenle özel okullarda verilen eğitimler göz önünde bulundurulduğunda, eğitimin ne kadar kaliteli ve kapsamlı olduğu dikkat çekecektir. Bunun yanında, özel okulların fiziki yapısı mükemmele yakın olduğu için, öğrencilerin okul içerisinde aklına gelebilecek tüm imkânları bulması, öğrenme aşamasındaki etkinliğin en üst seviyeye çıkmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı, öğrencilerin sadece ders almaları oldukça mantıksız olacak, derslerin yanında aldıkları ek eğitimler ile başarılarına başarı katacaklardır. Bu anlamda özel okulların öğrencilere sağladığı faydalar saymakla bitmez. Özel okul bursluluk indirimleri göz önüne alındığında, velilerin akıllarındaki yüksek fiyat unsuru da arka planda kalmakta, böylece özel okulların her şekilde faydası fark edilmektedir.

Özel okul bursluluk indirimleri içerisinde bursluluk sınavına giren öğrencilerin başarılarına göre farklılıklar bulunmakta, bu farklılıklara göre kayıt aşamasında birçok indirim yapılabilmektedir. Öğrencilerin bursluluk sınavlarındaki başarı düzeyler, okula alındıktan sonra kontrollü olarak geliştirilmekte, öğrencilerin her konuda başarılı olması için birçok farklı konu üzerinde titizlikle durulmaktadır. Bu nedenle özel okullarda verilen eğitimlere detaylı bir şekilde bakılacak olursa, alınan ücret ile verilen eğitim arasındaki uyumun ne kadar üst seviyede olduğu kolay bir şekilde anlaşılabilir. Bunun yanında, özel okullarda öğrencilere sağlanan olanaklar, her geçen gün daha fazla artırılmakta, bu olanakların göz önüne alınması sonucunda, başarının daimi olması hiç de imkânsız olmayacaktır.

Özel Okul Bursluluk İndirimleri İle Özel Okulları Tercih Etmek


En iyi özel okullar arasında, sunduğu eğitim, sağladığı olanaklar, verdiği uygulamalar, sağladığı aktiviteler ve daha birçok konuda ön planda olan okulumuz, gün geçtikçe öğrencilerine daha fazla olanak sağlamak için ön planda yer almaktadır. Okulumuz bu nedenle en çok tercih edilen özel okullar arasında yer almakta ve bu tercihin sebepleri arasında velilerimizi düşünmemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Özel okul bursluluk indirimleri yapılarak, okulumuza çocuğunu kayıt ettiren öğrencilerimize birçok indirim uygulaması gerçekleştirmekteyiz. Sizler okulumuz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak ve okulumuzun tüm imkânlarından anında haberdar olmak isterseniz, bizlere bir telefon kadar uzak olduğunuzu bildirmek isteriz.

Ankaradaki Özel Okullar


Okullar bireylerin bilişsel duyusal ve psikolojik gelişimlerinin sağlandığı eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarında verilecek olan bilgi ve derslerin kapsamları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak bir program neticesinde belirlenmektedir. Bu programa tabi kalan okullar sahip oldukları olanaklar doğrultusunda öğrencilerde gelişim sağlamaktadır. Ankara devlet okulları genel olarak öğrencilere belirli doğrultularda yaklaşım sergilerken özel okul Ankara ilinde bulunanlar devlet okullarından farklı oluşumlar göstererek bünyesinde bulunan öğrencilerin gelişimlerini sağlamaktadır. Öğrencileri temele alan okullar eğitim anlayışları neticesinde çeşitli etkinlik ve öğretimler neticesinde bireylere bilgileri aktarmaktadır. Özel okul fiyatları semtlere ve okulların sunduğu imkanlara farklılık gösterir. Öğrenciler ise karşılaştıkları sınavlarda okullarından aldıkları bilginin ne kadarını özümsediğini ortaya koymakta bu da okulların başarılarını lanse etmektedir.

Özel okul Ankara ilinde oldukça fazla sayıda bulunmaktadır. Bunun birinci sebebi talepler doğrultusunda karşılama yapabilmek adına eğitimcilerin kurumların sayısını arttırması yatmaktadır. Yani başka bir deyişle bireyler devlet okullarından gerekli eğitimi göremediklerini düşündüğünden özel okullara giderek daha fazla yönelmektedir. Özel okullar bu noktada veli ve öğrencilerin beklentilerini karşılayabilmek adına devlet okullarının düştüğü hatalara düşmeden devlet okullarından daha farklı ortamlar oluşturarak ilerlemektedir. Bu durumda başarıyı elde etme açısından devlet okullarından daha avantajlı hale getirmekte ve hatta öğrencilerin okula karşı bakış açılarını değiştirmektedir. Bireylerin ön yargıları kırıldığı takdir de okula daha istekli geldiklerinden konuları özümseme olanakları da artmakta bu da başarı oranlarında doğrudan etki etmektedir. Peki Ankaradaki özel okulların eğitim kalitesi nasıl?

Hem Eğitimsel Hem Sosyal Anlamda Gelişimler

Ankaradaki kolejler öğrencilere iyi bir eğitim imkanı sunmaktadır. Özel okul Ankara ilinde bulunan kurumlar arasında yer alan bizler de öğrencilerin gelişimini desteklemek adına çeşitli faaliyetler geliştirmektedir. Okulumuzun temel hedefleri arasında öğrencilerin hem eğitsel açıdan hem sosyal açıdan gelişimlerini sağlamak yatmaktadır. Okulların genel anlamda eksik kaldıkları nokta öğrencileri sosyal anlamda eksik bırakmasıdır. Bireyler okulda bilimsel bilgiler arasında boğulduğundan nefes alabileceği ara vereceği ilgi alanlarını destekleyecek ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Kurumumuz da sahip oldukları ilgi ya da yetenekler doğrultusunda farklı sınıflar oluşturarak bireylerin hem arkadaşları arasında ilişkileri güçlendirmekte hem de ilgilerini gerçekleştirme noktasında onlara başarı duygusunu yaşatarak özgüven konusunda gelişim sağlamalarını hedeflemekteyiz. Bu sayede bireyler her iki anlamda ilerleme sergileyebilmektedir. Eğitim kurumlarıın sunduğu imkanlar farklılık göstermektedir.

2021 Özel Okul Fiyatları Ankara


Özellikle son yıllar da hız yaygınlaşan özel okullarda örgün eğitim bir sistemin parçası olarak sistemde yerlerini almış bulunmaktadır. Ankara özel okulları da bu çarkın içinde diğer kurumlar ile birlikte rol almaktadır. Özel eğitim kurumları değişikliğe uğrayan yeni eğitim sisteminde de hızlı bir şekilde uyum sağlamıştır. Kısa sürede eğitim sağlamasının nedenleri arasında organizasyon yapıları ve ders işletim sistemleri arasında farklılıklar gözükse de artı bir değer katmak adına kendi kurum yapılarında özel eğitimler adı altında öğrenci gelişimi ön planda tutulmaktadır. Çoğu velinin tercih grubunda yer alan ankara özel okulları bu alanda öğrenci velilerine bir ayrıcalık kazandırmaktadır.

Ankara Özel Okul Tavsiye


Anaokulundan liseye kadar eğitim veren bu kurumlarda fiyatlar yer yer değişkenlik göstermektedir. Sınıf öğrenci sayıları, özel çalışmalar, eğitim koçluğu dalında ayrıcalıklar taşıyan bu kurumlar da bu ekstra çalışmalar fiyatları belirlemede etken rol oynamaktadır. Farklı olarak çoğu özel okul fiyatları ankara ilinde okuldan okula değişmektedir. Tabi burada en önemli olan fiyat değil kaliteli eğitimin verilip verilmemesidir. Eğer ki kaliteli bir eğitim verilmeyen bir okul ne kadar ucuz olursa olsun bu okula giden çocuğa hiçbir fayda sağlamayacağı gibi okula gidecek olan paraların da boşa harcanmış olması demektir. Fiyat araştırmasından önce ilk önce okulun kalitesine bakılmalıdır.

Ankara Yaz Okulları


Eğitim öğretim senesi haricinde ankara özel okulları yaz tatili süresi boyunca öğrencilere kursa kapsamında çeşitli alanlarda eğitimler vermektedirler. Bu eğimlerde amaç öğrenci eğitim durumunu günce tutmak bir sonraki okul ve öğretim sezonuna hazır olması adına ders ve sosyal eğitim sağlamaktadırlar. Günümüz ankara özel okullarında hemen hemen hepsinde yer alan eğitim koçu uygulaması yaz okulların dada devam etmektedir. Eğitim koçları eğitimde pasif olan bu yaz tatil süresini öğrencileri dersten soğutmayacak bir o kadar da severek yapacağı şekilde programlar uygulamaktadırlar. Öğrencinin ders durumunun yanında psikolojik durumunu da özenle değerlemeye alan eğitim koçları da bu alanda da öğrencileri bir sonraki eğitim ve öğretim sezonuna sıkıntısız bir şekilde hazırlamayı amaçlamaktadırlar

Özel okullar Ankara

Özel okullar Ankara, Türkiye’nin en kaliteli eğitim hizmetlerine sahip Ortadoğulular Eğitim Kurumları bünyesinde verilmektedir. Öğrencilerinizin geleceğe dair daha umutlu bakması ve eğitimde kalite ilkesini yakalamaları için kayıt dönemini kaçırmayın.

Eğitim gören çocukların daha başarılı olabilmeleri için ve eğitimde beklediklerini elde edebilmeleri için en büyük göreve ve sorumluluk aile büyüklerine düşüyor. Özellikle de lise dönemi, üniversiteye daha yakın bir dönem olduğu için eğitim döneminin en önemli evresi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde iyi ve kaliteli eğitim alan öğrenciler, üniversite sınavında ve sonrasında daha başarılı olabilmektedir. Fakat özel okullar konusunda tercih yapılırken de dikkatli davranılması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü marka yapmış okullar olsa da bazı okulların şubeleri, marka değeri kadar kaliteli eğitim veremiyor olabilirler. Özel okullar Ankara Türkiye’de en çok aranan okullar olup il dağılım sırasına göre de ilk sıralarda yer almaktadır. Bu alanda çok sayıda eğitim kurumunun olduğunu bilmeniz ve araştırmalarınızı doğru şekilde yapmanız son derece önemlidir.

Özel Okul tercihi nasıl yapılır?

Aileler, öğrencilerinin daha başarılı eğitim alabilmeleri için araştırma yaparken bazı detaylara dikkat etmelidirler. Mesela okulun geçmişi, referansları, sınavlardaki başarısı, İngilizce eğitimi, müfredat haricinde sunduğu avantajları vs. her birinin özel olarak araştırılması ve karar verirken daha sağlıklı sonuç alınabilmesi için daha önce bu okullarda okumuş öğrencilere ve ailelere ulaşılması daha sağlıklı olacaktır. Özel okullar Ankara alanında çok sayıda ismin bulunması, öğrenci velilerinin kafasını kurcalıyor. Ancak bu alanda başarılarını kanıtlayan Ortadoğulular Eğitim Kurumları, beklentilerin çok daha ötesinde kaliteli eğitim programlarına sahip bir markadır. Eğitim alanında sunduğu özel avantajlar, indirimli fiyatlar ve cazip ödeme seçeneklerinin yanında bir de ek olarak sunduğu hizmetlerle de öğrencilerinizin daha başarılı olmalarına katkı sağlamaktadır.

Özel okul ücretleri


Eğitim masrafları, devlet okullarında da özel okullarda da ucuz değildir. Ama özel okulların bir avantajı vardır. Her ne kadar devlet kurumlarına göre daha maliyetli olsalar da buralarda sunulan eğitimlerin çok daha kaliteli olduğunu söylemek gerekiyor. İngilizce eğitimi başta olmak üzere diğer ders eğitimlerinde ek olarak aktivitelerin düzenlenmesi, etütlerin verilmesi ve özel eğitimlerin ders haricinde verilmesi, öğrencilerin daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Özel okullar Ankara alanında hizmet veren ve çok sayıda şubesi ile Ankara’da yaygın bir isim haline gelen Ortadoğulular Eğitim Kurumları, beklediğinizin ötesinde eğitim kalitesi sunan bir isimdir. Tercihlerinizi yaparken dikkat etmeniz gereken tüm detaylar hakkında gerekli bilgilere ulaşabileceğiniz danışmanlarımızı arayarak okul kayıt dönemi hakkında bilgi alabilir, öğrencilere sunduğumuz hizmetler hakkında detaylara ulaşabilirsiniz. Kariyer hedeflerinize daha kısa ve kolay şekilde ulaşmak, aradığınız eğitimi yakalamak için iletişim numaramızdan eğitim kurumumuza ulaşabilirsiniz.

Ankara Özel Okul | En İyi Ankara Özel Okul Ücretleri Yorumları Listesi


Öğrenme hayatımızın her anında bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleştirdiğimiz durumların hepsini içermektedir. Herhangi bir zaman diliminde öğrenme işlemi gerçekleşebilmektedir. Bu durumun bilinçli ve programlı olarak gerçekleştirildiği kısım ise eğitimdir. Bireyler belirli yaşlara geldikten itibaren okullara giderek burada belirlenen programlar neticesinde bilimsel bilgilerin kazanımını sağlayarak ilerleme ve gelişim sergilemektedir. Gerçekleşecek olan bu süreç istenirse devlet okullarında gerçekleşebilmekte dilerse özel okullarda sağlanabilmektedir. Son zamanlarda özel okulların giderek gelişmesi ve başarı bazında ilerleme sağlaması öğrenci ve veliler tarafından dikkat çeken noktaları oluşturmaktadır. Öğrenciler seçimini bu okullar tarafında yaparken özel okul ücretleri konusunda merakları da araştırma konusu olmaktadır.

Özel okul fiyatları ne kadar?

Ankara özel okulların son zamanlarda tercih edilme sebepleri arasında birçok neden bulunmaktadır. Bu nedenler arasında okulların öğrenci başarılarına doğrudan etkide bulunması, sadece eğitim anlamında değil öğrencileri sosyal anlamda da geliştirmesi dikkat çekici unsurlar arasında bulunmaktadır. Ankara özel okul fiyatları okulların konum ve imkanlarına göre değişir. Aslında özel okulların geçmişi kimi kurumlar için köklüdür. Ancak özel okul ücretleri konusunda tereddütler yaşayan veliler ve aynı zamanda kimi özel okullara maddi imkanları yetmeyenler olduğundan tercih konusunda sonraki sıralardaydı özel okullar. Günümüzde ise ücretler konusunda gerçekleşen değişiklikler kimi özel okullara ulaşabilme konusunda etkili olmakta bu durumda öğrencilerin giderek özel okulları tercih etmesine sebep olmaktadır. Fakat saydığımız bu değişiklik her özel okul tarafından gerçekleşmediği gibi her okul uygun fiyatta değildir.

Ücretleri Belirleyen Unsurlar Nelerdir?

Özel okullar Ankara arasında bu derece fiyat farkının oluşması, özel okul tercihinde bulunacak bireylerin dikkatini çekmekte ve bu farklılığın sebeplerini merak etmektedir. Elbette ki özel okulların fiyatlarını etkileyen unsurlar bulunmakta ve okullar sahip oldukları neticesinde farklılaştığından fiyatlara etkisi de büyük olmaktadır. Özel okul ücretleri konusunda etkili olan noktalar:

  • Okulun sahip olduğu teknolojik imkanlar
  • Ders araç gereçleri, materyalleri
  • Ders sırasında kullanılan kaynakçalar
  • Sahip olunan öğretmenler
  • Okul içerisinde ders dışında sunulan sosyal faaliyetler bulunmaktadır.


Okulumuz sayılan unsurlar noktasında kendi içerisinde iyileştirmeler yaparken tercih noktasında daha ulaşılabilir olma adına ücretleri daha uygun bir noktada tutarak aileleri zorlamamaktadır. Bu sayede bünyemizde bulunan öğrenci sayımız artmakta ve onlara ulaşabilmekteyiz. Bir sonraki makalemde sizleri Ankaranın en iyi okulları hakkında bilgilendireceğim.

Ankara Özel Okul Yorumları


Özel okul yorumları çocuklarını özel okula göndermek isteyen anne babalar tarafından sıklıkla araştırılan bir konu olmuştur.

Bilindiği üzere özel okullar okul kayıt sözleşmesini veli ile okul arasında yapıyorlar. Bu sözleşmelerde yer alan maddeleri takip ederek kendi yorumlarınızı yapmanız mümkün oluyor. Bu sözleşmenin içeriğine bakacak olursak;

Ödenmesi gereken kurumun yıllık öğrenim ücreti,
öğrencinin kaydedildiği yıl baz alınarak hesaplanan öğrenim ücreti,
verilecek öğlen yemeği,
sabah kahvaltısı,
ödemelerin nasıl ödeneceği,
ücretin yapılabilirse taksit tutarı,
öğrencinin aldığı burs, indirim, kardeş indirimi gibi temel olan bazı bilgilere yer veriliyor.
Özel okullara yapılan yorumlar da genel olarak bu maddeler etrafında şekilleniyor.

Ortadoğulular Eğitim Kurumları ile Şimdiye Dek Duyduğunuz Bütün Özel Okul Yorumlarını Unutun

Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerini bizim için son derece önemli. Bu nedenle akademik gelişimlerin izlenmesi ve öğrenci başarılarının değerlendirilmesi amacı ile bazı faaliyetler yürütmekteyiz.

Bu faaliyetlerin başında tüm okullarımız bazında yapmış olduğumuz ‘’Homojen Sınıf Sınavları” ve “Değerlendirme Sınavı” sınavları gelmektedir. Bu sınavlar, her yıl okulumuzun açıldığı ilk günlerde 4. Sınıftan başlayarak öğrencilere uygulanır.

Bu sınavlar 4. seneden başlayarak itibaren yıl için de en az 8 kere yapılmaktadır. Bu sayede geniş zaman dilimlerinde öğrencilerin başarısı ölçülmüş olur.

Bu sınavlar Matematik – Türkçe – Fen Bilimleri – Sosyal Bilimler – İngilizce gibi tüm temel alanlarda yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin girdiği bu sınavlardan elde edilen sonuçlara göre, her öğrencimizin sınavına girdiği derslerle ilgili bireysel gelişim profili çıkartıyoruz.

Çıkardığımız bu profil sayesinde ise bir sonraki yapılacak denemeye kadar eksiklikler, tekrar edilmesi gereken konular, altı çizilmesi gereken yöntemler belirlenmiş oluyo.

Bu doğrultuda verilen örgün eğitimin bitmesiyle her gün 2 saatlik etütler takviyesi ve hafta sonu cumartesi pazar kurs programı dahilinde 4 saatlik eğitim takviyeleri yapılmaktadır.

Özel okul yorumlarına göz atıldığında kurumumuzun öne çıkmasının sebeplerinden bir tanesi işte uyguladığı bu takviye sistemidir. Siz de bu eğitimden faydalanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

Ankara En İyi Özel Okulları Hangileridir ?

Ankara En İyi Özel Okullar arasında Ortadoğulular Eğitim Kurumu Bulunmaktadır.

Ankara Özel Okullar Nerede Bulunmaktadır ?

Ankara Ortadoğulular Özel Okulları, Kızılay, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Sincan, Eryaman, Aydınlıkevler, Etimesgut, Batıkent, Ahi Mesut, Etlik, Çakırlar ve Çayyolu’nda yer almaktadır.

Ankara Özel Okul Önerisi

Ankara Özel Okul önerisi en çok beğenilen ve tavsiye edilen Ortadoğulular Eğitim Kurumları’dır.

En Başarılı Ankara Özel Okul Hangisidir?

Ankara’nın en çok tercih edilen Özel Okulu Ortadoğulular Eğitim Kurumlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir