Blog

Ankara’nın Eski İsimleri

Ankara’nın eski isimleri, tarih boyunca şehre hâkim olan uygarlıklar tarafından kullanılan farklı adlarıdır. Ankara Firigler, Galatlar ve Romalılar tarafından çapa anlamına gelen ‘’Ankupa’’ ismi ile anıldı. Klasik Yunancada ‘’Angira’’ olarak okunan bu isim batı kaynaklarında Latin harfleri ile ‘’Ankyra’’ ve ‘’Ancyra’’ olarak geçmiştir. Yunancada Anküra olarak telaffuz edilmiştir. Ankara ismi Arapçada ‘’Belde-i El Selasil’’ , ‘’ Ma’muriye-i Selase’’ ve Mamuriye isimleri ile bilinmektedir. Türklerin Anadolu’ya gelmesi ile Ankara şehrinin ismi ‘’Enkürü’’ olarak telaffuz edilmiştir. Arapçada ise ‘’Engüriye’’ olarak geçmiştir. Osmanlı Devleti’nde bir süre ‘’Engürü’’ ismi ile verilen şehir yine Osmanlı Dönemi’nde 16. Yüzyılda ‘’Ankara’’ ismini almıştır.

Ankara’nın eski isimleri tarihte bu şehirde yaşayan uygarlıklar tarafından bir değişime uğrayarak bu güne kadar gelmiştir. İlk isminin Frigya Kralı Midas tarafından verildiği bilinmektedir. Kral Midas’ın bu şehirde bir demir bulduğu ve bu demirin bir çapa olduğunu söylemesi üzerine şehre Yunanca çapa anlamına gelen ‘’Anker’’ ismini verdiği tarihi kayıtlara geçmiştir. Kral Midas’ın bu demir çapayı Zeus Tapınağı’nda sakladığı bilinir. Ankara’ya ismini veren çapa figürü 2. Yüzyılda sikkelerin üzerinde de görülen bir figürdür. Tarihte Midas’ın kaynağı olarak bilinen suyun Ankara’da olduğu şeklinde tarihi kayıtlar vardır. Ankara tarihte değerli bir şehir olarak, birlik anlamına gelen Koinon, saygıdeğer anlamına gelen Sebaste, büyük şehir manasına gelen Metropolis gibi unvanlarda verilmiştir.

Ankara’nın Kısa Tarihi

Ankara’nın eski isimleri bize şehrin tarihi hakkında da bilgi verir. Birçok uygarlığın yaşadığı şehir her dönemde çok önemli bir merkez olarak kabul edilmiştir. Şehirde yapılan arkeolojik kazılar ilk çağlardan beri yerleşim olduğunu tespit etmiştir. Paleolitik dönem, Neolitik ve Bakır çağlarında şehirde kültürel yaşam olduğu biliniyor. Arkeolojik bulgular olmasına rağmen Ankara’nın ilk olarak kim tarafından ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Hititler Ankara’yı ele geçirip burada yerleşik hayata geçtikleri bilinmektedir. Hititlerden sonra şehre Firigyalılar hâkim olmuştur. Ankara’nın ilk ismini veren Frigya kralı Midas şehrin kurucusu olarak kabul edilir. Friglerden sonra şehri Lidyalılar ele geçirmiş, Lidyalıklardan sonra ise Persler hüküm sürmüştür. Sonraki yıllarda Makedonyalıların ve Galatların yerleşim yeri olmuştur. M.Ö 25’te Galatya’nın Roma İmparatorluğu egemenliğine girmesi ile Romalılar Ankara’yı ele geçirmiş ve askeri üs olarak kullanmıştır. Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi ile Bizans hâkimiyetine geçmiştir.


2024 Ortadoğulular Erken Kayıt Dönemi Başladı!


CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

1071’de Malazgirt muharebesi ile Anadolu’ya hâkim olan Türkler bu yıldan sonra Ankara şehrinin de hâkimi olmuştur. Ankara’nın eski isimleri de gösterir ki şehir bugün ki ismine en yakın adı Türkler ile almıştır. ‘’Engürü’’ olarak anılan şehir 1073 yılından bugüne dek Türklerin hâkimiyetinde olmuştur. Osmanlı Dönemi’ne kadar Ankara şehri Selçuklular, Danişmentler, İlhanlılar, Ahiler egemenliğine de girmiştir. Osmanlı Dönemi’nde sınır şehri görevi gören Ankara, bu dönemde Ankara adını almıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da toplanmıştır. 13 Ekim 1923 tarihinde meclisin kararı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilmiştir.

İlginizi çekebilir: Ankara’daki Avmler