Blog

Ders planı nasıl hazırlanır

Öğretmenlerin yıl içinde MEB müfredatı kapsamında kazanımlara, zaman planlamasına,  genel ve özel hedeflere değerlendirme yöntemine, öğrenme metotlarına  yer vererek hazırladıkları ders planları sene başında mutlaka düzenlenmiş olmalıdır. Ders planı hazırlanırken müfredat kapsamındaki tüm konuların basitten zora ve ünite sıralamasına uygun biçimde plana yansıtılması gerekmektedir. Ders planı nasıl hazırlanır ? Ders planları ders öncesi hazırlık, dersin planlanarak uygulanması ve ders sonrası etkinlikler olmak üzere ders planı halkasına uygun biçimde hazırlanır. Dersin amacı, içerikler, istendik davranışlar, hedefler, materyeller, dersin işlenmesinde izlenecek yol, kazanımın değerlendirilmesi ve öğrencinin izlenmesi süreçleri ders planlamasında dikkate alınmalıdır. 

Ders planı nasıl hazırlanır?

 • Ders planlamasından önce öğretmen, öğrencilere kazandırılacak hedefleri ve istendik davranışları belirlemelidir.
 • Öğretmen, hedef davranışların kazandırılacağı içeriği ve müfredatı göz önünde bulundurmalıdır.
 • Öğretmen, istenilen hedeflere nasıl ulaşılacağı sorusunu yanıtlamalıdır. Bu sorunun yanıtı öğretim stratejilerinin plana uygulanmasında yardımcı olacak bilgiler sunar. Öğretmen dersi işlerken kullanacağı öğretim yöntem ve tekniklerini planlamasına dahil etmelidir.
 • Öğretmen ders planında ölçme tekniklerini de plana yansıtmalı ve kazanımları nasıl değerlendireceğine karar vermelidir. Ölçme teknikleri, günlük biçimde istendik davranışların öğrenciye ne derece kazandırıldığını belirlemek amacıyla da planlara yansıtılabilir. 
 • Öğretmen, ders planını amaçlar, içerik, öğretim yöntemleri ve değerlendirme teknikleri ile hazırlamalıdır.

5e modeline göre ders planı nasıl hazırlanır

5E modeli öğretmenlerin ders planı hazırlarken de kullandıkları önemli bir öğretim yöntem ve tekniğidir.  5E modelinde esas, öğrenciyi derste aktif tutmak ve öğrencide kazanımları izlemektir. Modelde, öğrencinin giriş ile derse ilgisini arttırma, dikkatini çekme, problemi ortaya koyma, problemin çözüm stratejisini fark ettirme, konuyu  derinleştirerek  bilginin öğrenci tarafından yorumlanması konusunda öğrenciyi cesaretlendirme ve kazanımları değerlendirme  aşamaları söz konusudur. 5e modeline göre ders planı nasıl hazırlanır sorusu yanıtlanmadan önce model kısaca bu şekilde kavranabilir. Plan, bu aşamaları içerecek biçimde düzenlenir. 

5e modeline göre ders planı nasıl hazırlanır ? 5E modeli ders planının genel olarak iki kısmı bulunmaktadır. 1. kısımda öğretmen, dersin konusunu, öğrenim alanını, kazanımları, derste kullanılacak metaryalleri ve ders süresini plana işler. Planın ikinci bölümünde 5E modeline göre dersi nasıl işleyeceğini açıklamalıdır. Buna göre planında şu başlıkları kullanmalıdır:

 • Giriş; öğretmen planda dersin konusuna öğrencilerin ilgisini nasıl çekeceğine, dersin girişinde hangi yönergeyi kullanacağına yer vermelidir.
 • Kesfetme; öğretmen dersin başında dersi kısaca nasıl işleyeceğini, ders öncesi öğrencilere sunacağı soruyu ya da öğrenciyi derse katacağı planlamasını  yapmalıdır.
 • Açıklama; öğretmen planında konuyu nasıl detaylandıracağını yansıtmalıdır.
 • Derinleştirme; öğretmen konuyu öğrencilere yorum yapma, analiz, sentez gerçekleştirme ve farkındalık yakalama fırsatı verecek  biçimde nasıl anlatacağını planda açıklamalıdır.
 • Değerlendirme; öğretmen planın bu kısmında öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ne şekilde belirleyeceğine yer vermelidir.
 • Bir sonraki derse hazırlık; bu bölümde öğretmen, öğrencilere vereceği ödevi ya da öğrencilerden bir sonraki ders için isteyeceklerini plana işlemelidir.

İlginizi çekebilir: En Zor Matematik Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir