Blog

Finlandiya’nın Eğitim Sistemi

Finlandiya yaşam konforunun oldukça yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Ayrıca  Finlandiya’nın eğitim sistemi PİSA sonuçlarındaki başarısı ile dünya eğitim sistemlerine örnek olmaktadır.  Finlandiya eğitim sistemi nasıl bir sistemdir, bu eğitim sistemini dünyada ilk sıralara yerleştiren ayrıcalıklar nelerdir gibi soruların yanıtlarına ilgi giderek artmaktadır.

Finlandiya’nın geliştirdiği eğitim sisteminin dikkat çeken en önemli özelliği; maddi durumu, kültürel yapısı, cinsiyeti gibi herhangi bir ayrım yapılmadan tüm vatandaşların eğitiminin amaçlanmasıdır. Bu nedenle zorunlu temel eğitim,  eşitlik ilkesi kapsamında çok iyi planlanmıştır.  Finlandiya’nın eğitim sistemi içinde dokuz yıllık  temel eğitim ücretsizdir. Bu temel eğitim kapsamında bütün öğrencilerin eğitim ihtiyaçları, ulaşım giderleri, yemek ücretleri  okul ortamında eğitim süreci  içinde devlet tarafından karşılanmaktadır. Finlandiya temel eğitim sistemi içinde özel okul ve özel ders kavramları yoktur.

Finlandiya’nın eğitim sistemi öğretmen eğitimi konusunu öncelemektedir. Öğretmen yetiştirme sürecinde sadece yetenekli ve motivasyon bakımından yüksek gençler,  eğitim programına kabul edilir. Lise sonrasında öğretmen olmak isteyen kişi üç aşamalı bir testten geçmek zorundadır. Bu test  eleştirel düşünme becerisi, yorumlama  araştırma kabiliyeti,  bilgiyi ayırt etme özelliği, sentez yeteneği,  eğitim alanına uygunluğu niteliklerine göre öğrenci seçmektedir.

Finlandiya’da Eğitim Sistemi

Finlandiya eğitim sisteminin en önemli özelliği eğitim sistemi içerisinde öğrencileri yarıştırmamasıdır. Ayrıca okullar öğrencilerin gelişim görevleri ne uygun biçimde konforlu ve temiz mekanlar olarak öğrencinin her tür materyal ihtiyacını karşılayacak biçimde tasarlanmaktadır.  Finlandiya’da çocuklar temel olarak 7 yaşından 16 yaşına dek ücretsiz ve zorunlu eğitim sistemine tabi tutulur. Finlandiya  zorunlu temel eğitim kapsamında öğrencilerin hepsi aynı müfredattan sorumludur. Finlandiya’nın eğitim sistemi içinde 6 yaş kreşleri de bulunmaktadır, 9 yıllık zorunlu temel eğitime çok amaçlı okul denilmektedir. Finlandiya da eğitim sistemi içinde vatandaşın gizli güçlerinin farkında, yeteneklerini geliştirmiş ve temel eğitimde mesleki tercihleri oturmuş bireyler olarak yetişmesi esastır.

Finlandiya’ da eğitim sistemi okul kültürü ile dikkat çekmektedir. Çocuklar okul ortamında çorapları ya da terlikleri ile dolaşmaktadır. Okullar oldukça steril mekanlardır. Öğrenciler belirli bir forma değil istedikleri kıyafeti girebilmektedir.  Okullarda fiziksel  ceza ya da azarlama gibi sözel zorbalık  uygulanmamaktadır.  Ayrıca Finlandiya’nın eğitim sistemi  öğrencileri herhangi bir giriş sınavına hazırlamaya çalışmaz, amaç öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Zorunlu temel eğitim sürecinde öğrenciler herhangi bir seçme sınavı için yarıştırılmaz. Yalnızca okul derslerinde performansına göre ders sınavına girmektedirler. Zorunlu temel eğitimi bitirenler için  mesleki eğitim, üniversite eğitimi,  yetişkinler eğitimi söz konusudur. Eğitimden sonra kişiler ikinci eğitime geçer ancak burada 16 yaşındaki genç ikinci eğitimi seçip seçmeme konusunda özgürdür.  Gençler,  ikinci eğitimlerini  akademik ya da mesleki yönde veya üniversite olarak tercih edebilmekte ya da eğitimlerine devam etmeme kararı alabilmektedirler.  Finlandiya da eğitim sistemi kapsamında üniversiteler doktora derecesinde eğitim verir.  Finlandiya’ da sayılı ancak oldukça nitelikli üniversite ile uygulamalı bilim üniversite bulunmaktadır.

İlginizi çekebilir: Çocuklarla evde oynanacak oyunlar