Odak

ORTADOĞULULAR EĞİTİM KURUMLARI

ODAK Sistemimizle; eğitim-öğretimin her boyutunda değişmez doğrularla yaratıcı doğruların dengesine odaklanarak, öğrencilerimize ‘’KILAVUZ’’ olabilmeyi amaçlamaktayız.

Üç ana ilke olan bilimsellik, realizm ve tutarlılık çerçevesinde, üç ana nokta olan Öğrenci,Birey ve Başarı ODAKlılığı şekillendirdiğimiz bu sistem; tüm pedagojik hassasiyetleri de içerisinde barındırmaktadır.

 • EKONOMİK SAİKLERİN ÖNÜNE BİLİMSEL, AKADEMİK ve ETİK SAİKLERİ KOYMAK
 • AKADEMİK TÜM SÖYLEM ve EYLEMLERİN BİLİMSEL DATAYA DAYANDIRILMASI
 • KILAVUZLUK FAALİYETİNİN BİLİMSEL BULGULARLA ŞEKİLLENDİRİLMESİ
 • PEDAGOJİNİN YÜZEYSEL İFADELERDE veya SADECE SÖZDE KALMADIĞI PROFESYONEL İŞLEYİŞ
 • ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE BİLİMSEL TİTİZLİK
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINA BİLİMSEL YAKLAŞIM
 • EĞİTİMİN CİDDİYETİNE YAKIŞIR
 • DOĞRU BİLGİ TEMELİNDE
 • DOĞRU YÖNLENDİRME İLE
 • ÖZGÜR ve ÖZERK BİREY
 • VELİ İLE İLETİŞİM
 • ÖĞRENCİ İLE İLETİŞİM
 • ÖĞRENCİ-VELİ İLİŞKİSİ
 • ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK DURUMU
 • AKADEMİK ÖZ-FARKINDALIK
 • RASYONEL ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLIĞI
 • HEDEF BELİRLEME STRATEJİSİ

Sistem, dinamiklerine göre 3 ana başlık altında toplanmıştır :

1.  ORTADOĞULULAR DÜNYASINA AİDİYET KILAVUZLUĞU

Kurumlarımıza adım attığınız ilk andan itibaren, ulusal/uluslararası bilgi ile donatılmış ilgili tüm personellerimiz ile öğrencilerimizi ve velilerimizi eğitimci gözüyle değerlendiriyoruz. Kayıttan eğitimin tüm aşamalarına kadar, tüm öğrencilerimize adil ve objektif bakış açımızla, sıkı ama sıkıcı olmayan bir takip süreci gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle, her öğrencimizin bireysel ihtiyaç haritasını çıkararak geçici değil gerçekçi çözümler sunuyoruz.

Tüm bunların yanında, özyeterlilik,özbilinç ve sorumluluk sahibi olmalarını amaçladığımız öğrencilerimizin ; akademik kazanımları kadar etik ve entellektüel kazanımlarını da önemseyen vizyonist bir ortam sunuyoruz.

2. ORTADOĞULULAR DİJİTAL AKADEMİK KILAVUZLUK

Değişen ve dönüşen dünyanın gerekliliği olan dijitalleşmeye uygun olarak, tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve amacına hizmet eden altyapımızla teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz. Eğitim- öğretimin her aşamasında ; derslerden ödevlere, etütlerden sınavlara ve planlamalara kadar tüm süreç ve etkinlikleri tek platformda toplayarak, fonksiyonel bir otomasyon sistemi sunuyoruz.

3. ORTADOĞULULAR DİNAMİK AİLE  KILAVUZLUĞU

‘’Eğitim ailede başlar.’’ Düşüncesiyle oluşturduğumuz Dinamik Aile Kılavuzumuz; ailenin gözleyici ve belirleyici rolünü göz önünde bulundurarak, yönlendirici rolünün kurumumuz tarafından yönetilmesi amacını taşımaktadır.

ODAK Ajandası; dijital platformda öğrencilerimizin aşağıdaki tüm başlıklara ulaşım sağlayabileceği otomasyon sistemi olarak sunulmaktadır :

 • Ders Programı
 • Ödevler
 • Sınavlar
 • Rasyonel Çalışma Planı
 • Sınav Analizleri (Öğrenci&Kılavuz)
 • Etütler
 • Eksik Tespitleri
 • Kılavuz Yönlendirmeleri
 • Branş Öğretmenlerinin Yorum ve Önerileri
 • Kılavuzun Yorum ve Yönlendirmeleri
 • İlgili Tüm Konular ve Altbaşlıklar Tablosu
 • Periyodik Öz Değerlendirme Ölçekleri
 • Serbest Çalışmalar
 • Okumalar, Geziler
 • Sanat ve Spor Etkinlikleri
 • Grup Çalışmaları
 • Akran Eğitimi
 • Motivasyon Öğeleri
 • Online Anketler
 • Online Ders/Sınav/Ödev

ODAK Bülteni ; öğrencilerimizin ve velilerimizin; ilgili akademik dönem içerisinde tüm kurumlarımızda akademik, sosyal, sanatsal ve sportif olarak gerçekleştiren faaliyetlere ulaşmalarına olanak sağlayan ORTADOĞULULAR’a özel haber kanalımızdır. Dijital ve basılı olarak sunulmasının yanı sıra, akademik makaleler ve uzman katkıları ile de güçlendirilerek sunulmaktadır.

Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?

İletişim
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Desteğe Sor..
Merhaba,
Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak size danışmanlık sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
icra avukatı ankara ingilizce kursu türkiyenin en iyi seo uzmanı konya avukat mersin avukat