Eğitim

YKS Puan Hesaplama

YKS sınavına duyulan heyecan, üniversite diplomasını almak isteyenlerin hayatında merkezi bir konuma oturmuştur. Bu yıl ikinci defa yapılacak olan yks puan hesaplama konusu da çok önemlidir.

Temel sınav (TYT) ve alan sınavı (AYT) olarak bilinen ve tüm öğrencileri yakından ilgilendiren üniversite sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 2018’den itibaren yeni bir sınav sistemi olarak ülkemizde uygulanmaya başlamış olan bu sınavın puan türleri, ders içerikleri, puan hesaplaması gibi her detayı bilmek gerekir.

YKS Hesaplama Sistemi

ÖSYM, Yükseköğretim Sınavı (YKS), aday puanlarını sayma kriterlerini güncellemek için geçen sene bir adım atmıştı. 2018 YKS ilk oturumunda, ağırlıklı puanları değerlendirmek için en az 0.5 Türkçe veya temel matematik neti yapılmalıdır. Bir alan yeterlilik testi olan AYT, uygun mesleğe yerleşmek için bir basamak görevi görür ve puan türünü hesaplamak için testlerden en az 0,5 net yapılmalıdır.

Karar vermeden önce, her biri önemli olan temel matematik ve Türkçe sınavları çerçevesinde, en az 0.5 net yapılması gerekiyor. Bu netler size sınavdan 150 barajı geçirmek için destek sağlayacaktır. AYT’daki ağırlıklı puanları hesaplamak için, adayların ilgili testlerden en az 0.5 ham puan almış olması gerekir.

YKS Kaç Sorudan Oluşur?

Yükseköğretimde ilk üniversite sınavı olan TYT’de Türk dili bilgisi testinin 40 sorusuna ek olarak, sosyal bilimlerde 20 soru (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarihçe), Temel matematikte 40 soru ve ek olarak 20 soru da fen bilimlerinde sorulmuştur. Tüm bu sorular yks puan hesaplama kısmında etkilidir.

Her sınavda her test için standart bir puan bulunmaktadır. Baraj TYT’de kurulur, her yıl yaklaşık 2 milyon aday bu sınavlarda barajı geçmek ve bir yere yerleşmek için imkan kollar. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TYT barajını 140’tan 150’ye çıkarmıştır.

  • Standart test puanlarını hesaplamak için aşağıdaki prosedür kullanılacaktır:
  • Her adayın sınavlara verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir.
  • Yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından düşülecek ve adayın net ??puanı bulunacaktır.
  • Testin ortalama ve standart sapması, geçen yıl tüm adaylardan alınan ham puanlar kullanılarak hesaplanacaktır.
  • Tüm adaylar için bu ortalama ve standart sapma kullanılarak puan hesaplanacaktır.
  • Analizden sonra sınavda hatalı bir soru tespit edilirse, ilgili testte en az bir cevabı olan tüm adayların bu soruyu da doğru cevaplamış sayılması sağlanacaktır.
  • İkincil başarı göstergesi (OBP) için değer aralığı 250-500’dür.
  • Bu OBP daha sonra herkes için tek faktör olarak kullanılan 0.12 faktörü ile çarpılır ve okul puanı da net puana eklenir.

Sonuç olarak, en düşük not alan öğrenci okuldan 30 (0,12 x 250 = 30) en yüksek notla mezun olan öğrenciler OBP için 60 puan alacaktır. Bu şekilde yks puan hesaplama işlemi tamamlanır.

YKS puan hesaplama sistemi

YGS sınav sisteminin yerine gelen TYT ilk bakışta sadece Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri soru sayısının azaldığı şeklinde görülmekte. Sınavın oluşum şekliyle bakıldığında bu doğru şekilde yorumlanmıştır. Bir önceki sistemde altı puan türü olduğu halde TYT de tek bir puan sistemi var olmakta. Ön lisans tercihi yapacak aday ile TYT puanı ile başka bölümlere ve kurumlara başvuracak adayın puan hesaplama sistemi aynı şekilde yer almakta.

ÖSYM, bu konuda YKS sınavında adaylarının puanlarının hesaplanmasına adına bazı konular da revize ye gitti. İlk oturum olan TYT de ağırlıklı puanların öncelikli hesaplanabilmesi için Türkçe veya Matematik sınavlarının en az birinden 0,5, AYT sınavından ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli olan sınavların yine en az birinden 0,5 puan elde etmesi gerekecektir. Daha önceki sistemde TYT’ de Matematik ve Türkçe sınavlarının her birinden ayrıca en az 0,5 ham puana ihtiyaç duyulmaktaydı. AYT sınavından se ağırlıklı olan puanların hesaplanabilmesi adına ilgili sınavlardan adayın en az 0,5 puan alması gerekmekteydi.

YÖK’ ten yapılan açıklamaya göre sınavların etki alanına göre ilgili bölümlere ağırlıklı oranlarını açıkladı. Hesaplamaları yaparken bizler bir netin bizlere getirisini yani çarpan katsayısını bilmeliyiz

TYT için, herkes de aynı oranlar geçerli olmaktadır bundan dolayı tek bir TYT hesaplaması doğru olacaktır. AYT için ise har alanı ayrı olarak değerlendirme gerekliliği bulunmaktadır.

Örneğin;

TYT için Matematik = 1,32 Türkçe = 1,32 Sosyal Bilimler = 1,36 Fen Bilimleri = 1,36 ile çarpabiliriz

Sayısal adaylar için ise;

AYT netlerini Matematik = 3 Fizik = 2,80 Kimya = 3,08 Biyoloji = 3,08 ile çarpabiliriz

Eşit Ağırlık adayları ise

Yine aynı şekilde AYT netlerinizi Matematik = 3 Edebiyat = 3 Tarih = 2,8 Coğrafya = 3,2 ile çarpabiliriz

Gelelim Sözel Adaylara

AYT netlerinizi Edebiyat = 3 Tarih 1 = 2,7 Coğrafya 1 = 3,2 Tarih 2 = 2,9 Coğrafya = 2,9 Felsefe = 3 DİKAB = 3,32 ile çarpabilirsiniz

Dil Adayları

AYT netlerinizi dil sınavında yapmış olduğunuz her neti 3 ile çarpabilirsiniz.

Bu şekilde yapacağınız bir çalışma ortalama kaç puana denk geldiğinizi görmede sizlere ekstra bir fayda sağlayacaktır.

Genel olarak yorumlandığında ise Türkçe ve Matematik % 33 Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri %17 Olarak açıklanması ile adaylar arasında birçok yanlış anlaşılmalara neden oldu. Eğer oranlara bakılıp bir hesaplama yapılması denendiğinde ortaya Türkçe ve Matematik sorusunun değerinin Sosyal ve Fen Bilimleri sorusunun eder değerinin 2 katı gibi bir değerin oluştuğu öngörüsü ön plana çıktı. Aslında bunun bu şekilde değerlendirilmesi yanlıştır. Aralarındaki soru sayıları farkı göz önüne alındığında yks puan hesaplama için aralarındaki farkın çok küçük rakam hesaplamalarından oluştuğu çözüldü.